Skip to main content

DRI: Opština Ada nenamenski potrošila oko 53 miliona dinara

28. mar 2017. Istraživanja
7 min čitanja

Autor

Darko Šper, urednik u Centralnom desku Radio televizije Vojvodina (pre toga dve godine urednik Web portala RTV). U Novinskoj agenciji Beta radio je od 2001. do 2013. godine. Kao novinar radi od 1995. godine u Radiju Zrenjanin. Radio je kao novinar-dopisnik u Dnevnom listu "Blic" (1997); Dnevnom listu „Glas Javnosti“ (1997-1999); Radiju B92 (1997-1999); Građanskom listu (2001- 2005); Radiju „Kojot“ (2001 - 2005); ANEMu (2001 - 2005); i Super televiziji (2006 - 2009). Povremeno, od sredine 2005. godine, sarađivao je sa Balkanskom istraživačkom mrežom novinara (Balkan Investigative Reporting Network - www.balkaninsight.com) izveštavajući iz Vojvodine. Tokom 2008. godine učestvovao je sa još nekoliko kolega iz Srbije u zajedničkom projektu NUNS-ovog Centra za istraživačko novinarstvo i u tom periodu objavio tekst o korupciji u pravosuđu Srbije. Dobitnik nagrade za istraživačko novinarstvo u okviru projekta Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) "Mediji i lokalne samouprave". Kao novinar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra jedan od dobitnika Nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo u Srbiji za 2015. godinu.

Opština Ada potrošila je iz budžeta za 2015. godinu najmanje 52,8 miliona dinara mimo zakona i drugih propisa, utvrdila je prilikom kontrole Državna revizorska institucija (DRI).

Pored ostalog, DRI je otkrio da je Opština Ada nezakonito trošila novac prilikom plaćanja visokoškolskih studija zaposlenima u opštini i isplata stimulacija većini opštinskih funkcionera, a mimo zakona je zaposleno devet bivših pomoćnika predsednika opštine.

U izveštaju DRI navodi se da je Opštinska uprava Ada nenamenski potrošila 7,85 miliona dinara. Zaposlenima u opštini je uplatila 4,7 miliona dinara za stimulacije, dok je 3,15 miliona dinara izdvojeno za plate devet nekadašnjih pomoćnika predsednika opštine kojima je istekao mandat i koji su u međuvremenu zaposleni na neodređeno vreme u opštini, bez dobijene saglasnosti nadležnog republičkog organa.

U postupku revizije DRI je utvrdio da je zaposlenima u Opštinskoj upravi i Skupštini opštine, na osnovu akta predsednika opštine Zoltana Bilickog, iz budžeta isplaćeno 4,7 miliona dinara na ime stimulacija. Time je postupljeno suprotno Zakonu o budžetu Srbije za 2015. godinu i Zakonu o budžetskom sistemu. Pojedinim zaposlenima isplaćivane su stimulacije u visini od čak 90 odsto plate, piše u izveštaju DRI.

To je učinjeno tako što je predsednik opštine svakog meseca dostavljao „Predlog za stimulaciju izabranih i postavljenih lica u opštinskoj upravi opštine Ada“.  Stimulacije su isplaćivane tokom 10 meseci u 2015. godini (osim za martovsku i junsku platu). Ipak, nakon postupka revizije, opština Ada je obustavila isplatu ovih stimulacija za zaposlene, izabrana i postavljena lica.

Plata Zoltana Bilickog u 2014. godini iznosila je oko 83.500 dinara. Prema javnosti dostupnim podacima, njegov zamenik imao je platu od 82.500 dinara, a predsednik Skupštine opštine zarađivao je 43.150 dinara. Članovi Opštinskog veća primali su oko 30.000 dinara mesečno, a pomoćnici predsednika opštine 53.400 dinara, navodi se na sajtu Opštine Ada.

Mimo zakona zaposleno devet pomoćnika predsednika opštine

centar adaDRI je u postupku revizije utvrdio da je tokom 2015. Opštinska uprava Ada na neodređeno vreme zaposlila devet osoba koje su ranije bile pomoćnici predsednika opštine, a da prethodno nije tražena saglasnost nadležnog organa za zapošljavanje na neodređeno vreme. Opština je bila obavezna da pre zapošljavanja ovih ljudi zatraži mišljenje posebne komisije Vlade Srbije, ali to nije učinila, čime je prekršeno više zakona.

Opština Ada je, uskladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broj zaposlenih u javnom sektoru (koji je stupio na snagu 9. decembra 2015. godine)  i Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, javnih službi, službi AP Vojvodine i sistemu lokalne samouprave, utvrdila broj od 188 zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu opštine. Zapošljavanjem devet dotadašnjih pomoćnika predsednika opštine taj broj je probijen za devet osoba.

Tokom 2015. pomoćnici predsednika opštine zaposleni su na mesto šefa odeljenja za lični status građana, šefa odeljenja za poslove pravne zaštite, šefa odeljenja za lokalnu poresku, poverenika za izbeglice i migracije opštine i menadžera za budžet. Preostali bivši pomoćnici Bilickog zaposleni su na poslovima urbaniste, računopolagača, prosvetnog inspektora i službenika za administrativno-tehničke poslove na ličnim stanjima građana. Sve to je poreske obveznike u periodu od njihovog zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme do kraja 2015. koštalo 3,15 miliona dinara.

Kršenjem Odluke o maksimalnom broju zaposlenih predviđena je kazna za odgovorna lice od 120.000 do 150.000 dinara ukoliko se usude na nova zapošljavanja.Ostala je nepoznanica da li je neko u Opštini Ada zbog ovoga sankcionisan. DRI je u izveštaju naveo da je zapošljavanje devet pomoćnika predsednika opštine urađeno i suprotno Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, a prekršen je i Zakon o budžetskom sistemu. Takođe, primanjem u radni odnos u državnom organu bez objavljivanja oglasa Opština Ada je, smatraju u DRI, prekršila Zakon o radnim odnosima u državnim organima.

Bilicki odobrio da se zaposlenima plaća studiranje 

Zoltan Bilicki YouTube
Zoltan Bilicki

DRI je prilikom kontrole budžeta Opštine Ada utvrdio da je predsednik opštine Zoltan Bilicki, na molbu nekoliko zaposlenih opštinskih funkcionera, doneo odluku da se iz opštinskog budžeta plaća njihovo studiranje u visokoškolskim ustanovama. Opština Ada je u posmatranom periodu izdvojila ukupno 1,2 miliona dinara za finansiranje studija zaposlenima u Opštinskoj upravi.

Na inicijativu Zoltna Bilickog doneta je Odluka o dodeli novčane pomoći za školovanje zaposlenih. Na osnovu nje tokom 2015. plaćene su školarine za šest zaposlenih, čija se imena ne navode u izveštaju. Isplatom 1,2 miliona dinara za školovanje zaposlenih DRI je utvrdio da su oni „ostvarili primanja koja se po svojoj prirodi mogu tretirati kao nagrade i bonusi“, što je suprotno Zakonu o budžetu Srbije za 2015. godinu i Zakonu o budžetskom sistemu.

Zbog rizika od daljeg finansiranja zaposlenih suprotno propisima, DRI je preporučio odgovornim licima opštine Ada da ubuduće ne plaćaju školarine zaposlenima bez postojanja zakonskog osnova. U izveštaju se ne navodi da li se sa tom praksom prestalo.

Nevladinim organizacijama sredstva dodeljivana bez konkursa

Opština Ada je tokom 2015. nevladinim organizacijama i ostalim udruženjima građana dodelila 9,9 miliona dinara. DRI je prilikom kontrole utvrdio da 24 udruženja, koja su dobila 4,2 miliona dinara, nisu dostavila izveštaj o utrošku sredstava, dok je 3,3 miliona dinara raspodeljeno udruženjima koja nisu ni učestvovala na javnom konkursu.

Na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja iz Opštinske uprave Ada redakciji VOICE-a dostavljene su kopije većeg broja izveštaja civilnih organizacija o utrošenim sredstvima.

Plivački klub „Delfin“ dobio je novac za organizovanje plivačkog mitinga, a iz njihovog izveštaja ne može se zaključiti koliko im je sredstava odobreno jer su opštini dostavili samo kopije računa, pretežno iz trgovinskih objekata, ukupne vrednosti oko 200.000 dinara. Uz slatkiše i sokove na računima su preovladavala alkoholna pića, a jedan račun odnosi se na kupovinu 43 boce vina „šardone“ po ceni od 17.200 dinara!? „Delfin“ je svoje troškove opravdao i računima za štampanje majica, kupovinu trofeja, prenoćište takmičara i računima za putne troškove ukupne vrednosti oko 200.000 dinara.

Opština Ada platila je i održavanje takmičenje u maratonskom plivanju, koje je takođe organizovao PK „Delfin“. Ni ovaj finansijski izveštaj nije otkrio koliko im je para iz budžeta preneseno, već samo otkriva na šta su potrošene. Pored računa iz trgovinskih radnji i ugostiteljskih objekata, PK Delfin je troškove za plivački maraton pravdao i računima za kotizacije takmičara, članarine u savezima i kupovinu gerbera u cvećari (12.000 dinara). Ukupno je opravdano oko 150.000 dinara.

Vatrogasni savez Ade u svojim izveštajima pravdao je troškove za obezbeđenje protivgradne zaštite tokom 2015. godine. U podnetoj dokumentaciji se vidi da je svakog meseca isplaćivana zarada za osam osoba i nabavka protivgradne opreme u iznosu od oko 370.000 dinara. Nikakavi drugi detalji nisu izneti, te se ne može zaključiti koliko je Opština Ada prebacila sredstava Vatrogasnom savezu. Dopis sa pravdanjem troškova za protivgradnu zaštitu Vatrogasni savez dostavljao je opštini za maj, jun, jul, avgust, septembar i oktobar. Ukupan iznos opravdanih sredstava dostigao je oko dva miliona dinara za nabakvu opreme i plate za osam osoba. Opština Ada je Vatrogasnom društvu uplatila dodatnih 200.000 dinara za program preventive zaštite od požara, plate i troškove poslovanja.

Motociklistički klub „Kobra“ dobio je od opštine 1,1 milion dinara za „14. Motosusret 2015“. Najviše para potrošili su na usluge, ali nisu naveli koje. Konjički klub „Halas Jožef“ dobio je 140.000 za organizovanje Seljačke olimpijade i još pola miliona dinara za oragnizovanje konjičke manifestacije, ali utrošak srerdstava uopšte nije opravdan.

Udruženje za zaštitu životne sredine dobilo je 340.000 dinara za sađenje sadnica i sakupljanje smeća, bez pravdanja utrošenih sredstava. Sredstva je dobilo i Dobrovoljno vatrogasno društvo Mol za troškove poslovanja u 2015. godini u iznosu od 100.000 dinara.

NovacNeka udruženja dostavila su izveštaje na nestandardnim obrascima, poput Udruženja za školski sport koje je potrošilo 280.000 dinara za organizaciju besplatne školice sporta. Za tri udruženja ostala je potpuna nepoznanica koliko su novaca dobili iz budžeta Ade za 2015. godinu. Udruženje građana „Duga“, Klub odgajivača golubova pismonoša „Šampion“ i Radio klub „Hertz“ samo su obavestili opštinu da je dobijeni novac potrošen bez dostave finansijske dokumentacije (link Herc).

Opština Ada je dodelila i 2,7 miliona dinara ostalim neprofitnim institucijama. Na osnovu javnog konkursa raspodeljena su sredstva u iznosu od 1,5 miliona dinara. DRI je utvrdio da je preneto 571.000 dinara Udruženju kampera Vojvodine Ada i 100.000 dinara Udruženju Farmer Ada, iako nisu učestvovali na konkursu već su im preneta sredstva na osnovu zaključka Opštinskog veća opštine Ada (link Farmer). DRI je utvrdio i da su preneta sredstva skupštinama stanara u iznosu od 397.000 dinara i Sindikalnoj organizaciji Sloga u iznosu od 20.000, a da ne postoji zakonski osnov za ovu vrstu rashoda. Time je Opština Ada prekršila Zakon o udruženjima i Zakon o budžetskom sistemu.

Opština Ada izbegavala postupke javnih nabavki

Opština Ada je tokom 2015. Isplatila iz budžeta 3,8 miliona dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, utvrdila je revizija DRI. Na taj način plaćeno je 441.000 dinara za usluge osiguranja DDOR Novi Sad; 720.000 dinara za usluge prevoza koje su koristila udruženja građana, javna preduzeća, deca i građani za učešće na raznim događajima; 666.000 dinara za tretiranje krpelja i larvi komaraca i 598.00 dinara za nabavku tehničke dokumentacije pojačanog održavanja raskrsnice.

DRI je utvrdio i da je Opština Ada isplatila 20,8 miliona dinara bez validne dokumentacije kod više korisnika. Oko 3,7 miliona potrošeno je za usluge uređenja i održavanja čistoće na javnim površinama, a da potvrda o završenim radovima nije potpisana od lica koje potvrđuje da je usluga izvršena, 475.000 potrošeno je za čišćenje deponije smeća, a 475.000 dinara za uređenje atarskih puteva, i to bez dokumenata kojim se potvrđuje da su radovi izvršeni.

DRI je zamerio opštini Ada što je tokom 2015. odobrila Javnom preduzeću „Adice“ 6,3 miliona dinara na ime tekućih subvencija, iako prethodno nije usvojila Poseban program za korišćenje subvencija iz budžeta, što je protivno Zakonu o javnim preduzećima i Zakonu o budžetskom sistemu. Takođe, Opština je isplatila 16 miliona dinara Domu zdravlja Ada bez zaključenog ugovora kojim se uređuje finansiranje mera za sprovođenje zdravstvene zaštite građana na teritoriji opštine.

DRI je u svoj izveštaju naveo da su iz budžeta opštine u 2015. finansirani kapitalni projekti koji te godine uopšte nisu bili u planu. To se odnosi na izgradnju zaobilaznice u Molu sa kružnom raskrsnicom i izgradnju kružne raskrsnice u Adi, u ukupnom iznosu od 12,3 miliona dinara. Time je Opština Ada, smatra DRI u svom nalazu, prekršila Zakon o budžetskom sistemu.

Darko Šper (VOICE) 

voice_logo