Skip to main content

DRI: Problematične višemilionske javne nabavke u Višoj poslovnoj školi

11. mar 2016. Aktuelno
2 min čitanja

Na sajtu Državne revizorske institucije objavljen je Izveštaj o poslovanju u Višoj poslovnoj školi strukovnih studija za 2014. godinu, gde je iznet veći broj nezakonitosti u radu, iako je za poslovanje škole do 2014. već podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu od strane nadležnog pokrajinskog sekretarijata.

Pored krivične prijave, budžetska inspekcija Ministarstva finansija je takođe uočila veliki broj nepravilnosti u finansijskom poslovanju škole od 2012. do 2014. i podnela prekršajnu prijavu pred Prekršajnim sudom u Novom Sadu, pri čemu iz nadležnih sudova saznajemo da i dalje proveravaju navode prijava.

Kao jedan od primera nepravilnosti u radu Više poslovne škole u izveštaju DRI navodi se javna nabavka licenciranih softvera, modernizacije sistema vido nadzora i računarske opreme, vrednosti 20 miliona i 700.000 dinara.

U Izveštaju stoji da je škola bila dužna da umesto jednog objedinjenog otvorenog postupka, sprovede tri razdvojena postupka javnih nabavki, te da je korišćenjem diskriminatorskih uslova i kriterijuma ograničena konkurencija i onemogućeni drugi ponuđači da učestvuju u postupku javne nabavke, što je suprotno Zakonu o javnim nabavkama. Pritom, odgovorni projektant koji je izradio tendersku dokumentaciju je zaposlen kod učesnika u ponudi, a isti je angažovan od strane škole da sačini tehničku specifikaciju potreba, što je takođe suprotno Zakonu o javnim nabavkama.

Odluka o nabavci je pokrenuta na Nastavnom veću juna 2014. ali prema Statutu same škole nije propisano da Nastavno veće može da ovlasti direktora da pokrene postupak javne nabavke. Ista odluka pokrenuta je u okviru postupaka za akreditaciju škole za izvođenje nastave na daljinu, što prema informacijama izvora 021 nikada nije pokrenuto, niti se pominje u planu akreditacije koji je u toku.

„Jedan deo tog ogromnog tendera je nabavka kompjuterskog softvera od 10.600.000 dinara, što je potpuno bespotrebno plaćeno, jer postoji besplatan softver ‘Moodl’, koji uglavnom koriste sve druge visokoškolske institucije, a koji je mnogo sadržajniji i efikasniji. Pritom, javna nabavka ove vrsre se obavlja uvek preko iste firme, koja uvek pobedi na tenderu, a nadzor nad nabavkom je obavljalo lice koje je učestvovalo u izradi tenderske dokumentacije i koje nema adekvatnu licencu“, objasnio je izvor 021.rs.

Ovo je primer samo još jedne nezakonite javne nabavke u Visokoj poslovnoj školi, a za veći broj javnih nabavki u iznosu od čak 192 miliona dinara postoji preko 40 prekršajnih prijava od strane budžetske inspekcije, Pokrajinskog sekretarijata za finasnije, kao i krivična prijava Pokrajinskog sekrtarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Prema saznanjima 021.rs, na Nastavnom veću održanom u februaru, direktorka Dragica Tomić prisutnima saopštava kako se u školi beprekorno posluje.

Zbog ovih neregularnosti škola je dužna da podnese DRI pisani izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti u roku od 60 dana, od dana uručenja Izveštaja, što još uvek nije urađeno. Ujedno, DRI je dostavila i spisak Preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, kako bi se ubuduće pravilno poslovalo.

Bračni par Tomić, koji vodi Visoku poslovnu školu, trenutno se nalazi na Biznis forumu na Kopaoniku, zajedno sa još jednim licem zaposlenim u školi. Prema Izveštaju DRI za 2014., škola za putne troškove za tri lica plati u proseku 200.000 dinara. Kako 021.rs saznaje, Savet škole je na sednici održanoj 25. februara odobrio Tomićima još putovanja u ovom mesecu i to u Portorož, Sloveniju i Rigu.

Autor: Gordana Ćosić ([email protected])