Skip to main content

Hiljadu ljudi odlaganje gonjenja platilo 37 miliona

03. jan 2018. Analitički članci
5 min čitanja

Insitut odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno načelo oportuniteta, primenjeno je od početka ove godine do 20. decembra na skoro 1.000 osumnjičenih sa teritorije koju pokriva Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, saznaje Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Prema zvaničnim podacima tužilaštva, oni su na račun predviđen za uplatu javnih prihoda uplatili 37,17 miliona dinara, odnosno skoro 310.000 evra.

Načelo oportuniteta u najvećem broju slučajeva primenjeno je kod krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja, koje se odnosi na izazivanje saobraćajnih nezgoda. Krivično gonjenje odloženo je protiv 449 ljudi kojima se na teret stavljalo ovo delo. Oni su morali da uplate 36,6 miliona dinara, što je u proseku skoro 30.500 dinara po osumnjičenom.

Drugo po redu krivično delo sa najviše osumnjičenih prema kojima je primenjeno odlaganje krivičnog gonjenja je nelegalno posedovanje narkotika.

Zbog posedovanja droge na teritoriji novosadskog Osnovnog javnog tužilaštva ove godine je oportunitet je primenjen prema skoro 300 osumnjičenih, pokazuju zvanični podaci tužilaštva.

Ukupno 294 osumnjičenih za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga od početka ove godine do 20. decembra uplatilo je na račun predviđen za javne prihode skoro 12 miliona dinara. To znači da je posedovanje narkotika svakog od osumnjičenih u proseku koštalo nešto više od 40.500 dinara. Samo četiri osobe su umesto plaćanja upućene na obavljanje društveno korisnog rada, dok niko nije poslat na odvikavanje od droga. Za posedovanje droge, prema Krivičnom zakoniku predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ali i oslobađanje, u slučaju da osumnjičeni otkrije od koga je kupio drogu. Prema uputstvu Republičkog javnog tužilaštva iz 2011. godine treba ispitati uslove za primenu načela opotruniteta kada se radi o držanju opojnih droga, i to u slučaju kada osumnjičeni poseduje do pet grama marihuane.

Krivično gonjenje je odloženo i kod dve osobe osumnjičene za dilovanje droge. Osumnjičeni za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga platili su ukupno 85.000 dinara.

Prema statistici, treće najzastupljenije krivično delo je falsifikovanje isprava, a krivično gonjenje odloženo je za 47 osoba. Osam osoba je otklonilo posledice krivičnog dela, dve su upućene na društveno koristan rad, dok je 37 osumnjičenih uplatilo 2,27 miliona dinara. Osumnjičene je odlaganje krivičnog dela falisifikovanje u proseku koštalo skoro 61.500 dinara.

Četvrto najčešće krivično delo za koje je primenjivano načelo oportuniteta je krađa. Tokom ove godine protiv ukupno 31 osobe osumnjičene za krađu primenjeno je odlaganje krivičnog gonjenja. Oni su uplatili 669.000 dinara, što je u proseku 21.500 dinara.

Zbog sumnji da su počinili teško dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja 27 osoba platilo je ukupno  2,24 miliona dinara, što je u proseku skoro 83.000 dinara.

Protiv 14 osoba osumnjičenih za ugrožavanje sigurnosti, pod šta najčešće potpadaju pretnje, primenjeno je odlaganje krivičnog gonjenja, a oni su platili ukupno 460.000 dinara, što je prosečno skoro 33.000 dinara.

Zbog krivičnog dela utaja oportunitet je primenjen kod 12 osumnjičenih. Jedna osoba je otklonila posledice krivičnog dela, a 11 platilo ukupno 366.000 dinara, što je prosečno nešto više od 33.000 dinara. Deset osumnjičenih za izazivanje opšte opasnosti uplatilo je na račun za javne prihode 510.000 dinara. Osam osoba sumnjičeno je za krivično delo nedavanje izdržavanja. Od toga je sedam ispunilo obavezu izdržavanja, a jedna osoba je uplatila 50.000 dinara. U slučajevima osam osoba koje su se sumnjičile za gradnje bez građevinske dozvole primenjeno je odlaganje krivičnog gonjenja. Jedna osoba upućena je na društveno koristan rad, dok je sedam osumnjičenih platilo 530.000 dinara. I prema osam ljudi sumnjičenih za  nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija primenjeno je načelo oportuniteta. Oni su ukupno uplatili 430.000, a to ih je prosečno koštalo skoro 54.000 dinara.

Šest osumnjičenih za nanošenje lakih telsnih povreda platilo je 255.000 dinara.

Takođe šest osumnjičenih za uništenje i oštećenje tuđe stvari platilo je 118.000 dinara, a jedna osoba je otklonila načinjenu štetu.

Odlaganje krivičnog gonjenja primenjeno je i protiv četiri osobe protiv kojih je bila podneta krivična prijava za skidanje i povredu službenog pečata i znaka. Troje osumnjičenih platilo je ukupno 90.000 dinara, dok je jedna osoba upućena na društveno koristan rad.

Troje osumnjičenih za učestvovanje u tuči platilo je 150.000 dinara na ime odlaganja krivičnog gonjenja. Troje ljudi je zbog nasilja u porodici uplatilo ukupno 90.000 dinara. Isto toliko osoba bilo je sumnjičeno za šumsku krađu. Jedna osoba otklonila je štetu, a dve uplatile ukupno 60.000 dinara. Tri osobe sumnjičene su za prevaru, dve su pristale da otklone posledice nastale krivičnim delom, a jedna platila 90.000 dinara.

Načelo oportuniteta primenjeno je i kod po dvoje osumnjičenih za povredu prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja, oduzimanje maloletnog lica, tešku krađu, protivpravno zauzimanje zemljišta, zaključenje restriktivnog sporazuma, nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, lažno prijavljivanje, davanje lažnog iskaza, neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, navođenje na overavanje neistinitog sadržaja i pronveru. Oni su ukupno uplatili nešto više od 1,5 miliona dinara.

Krivično gonjenje je odloženo za po jednog osumnjičenog za nanošenje teške telesne povrede, ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti po Zakonu o javnom redu i miru, neprijavljivanje imovine ili davanja lažnih podataka o imovini o čemu je VOICE pisao, ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi, neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, protivpravno useljenje, prevaru u obavljanju privredne delatnosti, poresku utaju, zloupotrebu u vezi s javnom nabavkom, oštećenje poverilaca, nedozvoljenu proizvodnju, proizvodnju i stavljanje u promet škodljivih proizvoda, nezakonit ribolov, uništenje i oštećenje javnih uređaja, teško delo protiv opšte sigurnosti, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, neizvršenje sudske odluke. Oni su uplatili ukupno skoro 1,5 miliona dinara.

Institutom odlaganja krivičnog gonjenja tužiocima je dato ovlašćenje da u okviru zakona ne pokrenu krivični postupak protiv osumnjičenih, ukoliko oni ispune jednu ili više naloženih mera. Odlaganje krivičnog gonjenja uvedeno je 2001. godine, a jedan od glavnih ciljeva bio je da se rastereti pravosudni sistem, ali i tužiocima omogući da se više posvete radu na složenijim krivičnim delima.

Odlaganje krivičnog gonjenja može se primeniti za učinioce krivičnih dela za koja je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina.

Da li će načelo opotruniteta biti primenjeno zavisi i od starosti osumnjičenog, te prethodne osuđivanosti.

Tužilac osumnjičenom može naložiti da otkloni štetu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da nadoknadi priličinjenu štetu, tako što će uplatiti određeni novčani iznos koji se kasnije koristi za humanitarne svrhe. Osumnjičeni se može upututi na društevno korisni ili humanitarni rad, ukoliko je reč o odbijanju izdržavanja on može prihvatiti da ispuni dospele obaveza, a ako je reč o delima povezanim sa bolestima zavisnosti osumnjičenom može biti naređeno da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili droga. Osumnjičena osoba takođe može biti upućena na psihosocijalni tretman kako bi se otklonio uzrok nasilničkog ponašanja.

Odlaganje krivičnog gonjenja može se primeniti i ukoliko osumnjičena osoba ispoštuje raniju odluku suda kada je reč o raznim naređenim ograničenjima.

Ekipa VOICE