Skip to main content

Inđija: Posao za vlasnike firmi bliskih naprednjacima

20. apr 2017. Analitički članci
6 min čitanja

Autor

Miodrag Blečić u novinarstvu je od 2002. godine. Počeo je da radi na RTV Inđija, zatim na prvoj privatnoj televiziji u tom sremskom gradu, TV Sveti Đorđe, regionalnoj Sremskoj televiziji a zatim i na TV Panonija Novi Sad. Izveštavao je za Radio B92, Radio Novi Sad, RTS i RTV. Takođe, bio je jedan od urednika biltena “Inđija info” koji je imao tiraž od 20 000 primeraka ali i zvaničnog portala opštine Inđija. Piše za VOICE od januara 2017. godine. Član je Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

Posao na pojedinim tenderima koje sprovodi lokalna vlast u Inđiji dobijaju firme čiji su vlasnici odbornici vladajuće Srpske napredne stranke ili vlasnici preduzeća koji su bliski vlasti, pokazuje istraživanje Vojvođanskog istraživačko – analitičkog centra (VOICE).

Firme bliske vladajućoj stranci se na tenderima najčešće pojavljuju u grupi ponuđača ili su jedini ponuđač na raspisanom tenderu za javnu nabavku. Najčešći kriterijum priikom dodele ugovora je najniža cena.

Kada je 1. juna prošle godine Srpska napredna stranka u opštini Inđija preuzela vlast, vrlo brzo je postalo jasno ko će imati prioritet u dobijanju poslova na tenderima, odnosno javnim nabavkama. Tako je u julu prošle godine Ugovor za javnu nabavku male vrednosti dobara – Proizvodi za čišćenje i održavanje higijene, u vrednosti od 1.285.200,00 dinara, na tenderu koji je raspisala Opštinska uprava Opštine Inđija, dodeljen grupi ponuđača koju čine DSD Trade Company DOO iz Inđije i Grifon MBM, takođe iz Inđije.

Prvopomenuto preduzeće, DSD Trade Company se bavi prodajom i distribucijom papirne galanterije, kućne i profesionalne hemije, kao i ostalih proizvoda iz širokog asortimana. S druge strane, delatnost Grifona MBM je izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Vlasnik DSD Trade Company Dario Lukač je član Srpske napredne stranke, veoma aktivan u predizbornoj kampanji na prošlogodišnjim izborima. Nikola Bandulaja, rođeni brat vlasnika Grifon MBM Ognjena Bandulaje, član je kabineta predsednika opštine Inđija Vladimira Gaka. Nakon dolaska na vlast SNS-a Nikola Bandulaja je zaposlen u Agenciji za IT, GiS i Telekomunikacije. Prethodna kompanija Ognjena Bandulaje “Bon – Komerc” je u stečaju. Takođe se, između ostalog, bavila i izgradnjom stambeno-poslovnih kompleksa.

Ugovori na tenderima javnih preduzeća

Prema podacima do kojih je VOICE došao, pored javnih nabavki odnosno tendera koje organizuje opštinska uprava, DSD Trade Company i Grifon MBM se kasnije pojavljuju i na onima koje raspisuju inđijska javna preduzeća i ustanove. Tako je DSD Trade Company dobio Ugovor za javnu nabavku male vrednosti, od 1,7 miliona dinara. Na tender koji je raspisao JKP “Komunalac” početkom oktobra prošle godine, za nabavku HTZ opreme ta kompanija je bila jedini ponuđač.

Prema dokumentaciji u koju je VOICE imao uvid, “Komunalac” je pored HTZ opreme od DSD Trade Company naručio i pet motornih trimera u vrednosti od 440 hiljada dinara. Uplata je izvršena 9. septembra 2016. godine. Istog dana izvršena je i uplata pomenutoj kompaniji za 5 trimi glava AUTOCAT, 18 hijada dinara. Inđijski Komunalac je od DSD Trade Company naručivao različitu robu: od kamena za brušenje metala, nitro razređivača pa do šmirgle na papiru i školske krede. Ukupna vrednost porudžbine iznosila je 43 hiljade dinara. Od iste kompanije, Komunalac je kupovao i 50 šarenih marama u vrednosti od 18 hljada dinara.

Ugovori na tenderima ustanova

Na tenderu koji je raspisala predškolska ustanova “Boško Buha” 12. oktobra 2016, Grifon MBM se i ovog puta pojavljuje u grupi ponuđača. Naime, vrtić je raspisao javnu nabavku male vrednosti od 5 miliona dinara bez PDV-a, za dogradnju centralnog objekta “Sunce”.

Dogradnja vrtića Izvor: Opština Inđija
Dogradnja vrtića

Odlukom direktorice vrtića, Jelene Kresoje 12. oktobra je pokrenut postupak javne nabavke dok je otvaranje ponuda sprovedeno 21. oktobra, odnosno dodela Ugovora je usledila u minimalnom Zakonskom roku. Ugovor je dodeljen grupi ponuđača, kompanijama Grifon MBM i MVTIM group DOO iz Beške. Komisija je konstatovala da je ponuda pomenute grupe ponuđača rangirana kao prva i prihvatljiva. Grifon MBM I MVTIM DOO su ponudili cenu od 4 750 878,32  dinara bez PDV-a. Ugovor sa PDV-om vredan je 5 701 053,96 dinara.

Pet meseci nakon toga, 20. marta ove godine, inđijski vrtić raspisao je još jedan tender. Reč je o drugoj fazi radova na dogradnji centralnog objekta. Rešenjem Komisije, Grifon MBM i MVTIM group DOO iz Beške dobijaju još jedan Ugovor vredan dodatnih 5 616 793,60 dinara sa PDV-om.

Nakon donošenje konačne Odluke nadležne komisije i objavljivanja iste, i na prvom kao i na drugom tenderu, podneti su zahtevi za zaštitu prava ponuđača. Direktorica PU “Boško Buha” Jelena Kresoja prihvatila je predlog Komisije za javnu nabavku.

Kriterijum najniže cene kod javnih nabavki bio je odlučujući za dobijanje Ugovora iako najnižu nabavnu cenu često prate dodatni troškovi popravki, održavanja, potrošnje energije, pa ukupan trošak bude veći od ponuda čija su nabavne cene bile više.

Ugovori za firme odbornika Srpske napredne stanke

Pored vlasnika preduzeća koji su članovi Srpske napredne stranke, ugovore na tenderima koje raspisuje lokalna samouprava dobijaju i firme čiji su vlasnici odbornici te stranke u Skupštini opštine Inđija. Tako je odbornik Miroslav Milaković, odnosno “AUTO Centar Mića” čiji je on vlasnik, dobio Ugovor koji je raspisala Opštinska uprava Opštine Inđija, 21. januara 2017. godine.

Daleko od evropskih standarda 

Nakon što je Srbija otvorila Poglavlje 5 o javnim nabavkama, na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju Srbije EU 13. decembra 2016, u Briselu, od nje se očekuje primena evropskih standardna u toj oblasti. Između ostalog, evropski standardi podrazumevaju nekoliko ključnih načela prilikom sprovođenja javnih nabavki – transparentnost, jednak tretman, slobodnu konkurenciju i nediskriminaciju. Standarde je potrebno primenjivati na svim nivoima od Republike, Pokrajine pa do lokalnih samouprava. Otvaranje Poglavlja 5 trebalo bi da znači da je Srbija učinila značajan napredak u javnim nabavkama i reformama u ovoj oblasti, odnosno da su otklonjene nepravilnosti i brojne mogućnosti sistemske korupcije.

Reč je o javnoj nabavci male vrednosti – tekuće potrebe  i održavanja službenih vozilla. Predviđena sredstva su 2 miliona dinara (bez PDV-a). Milakovićeva privatna radnja se na tenderu pojavila u grupi ponuđača. Nosilac ponude je “SP-Radanprom”, koji obavlja nabavku potrebnih delova, zatim Auto servis “MG auto”, vlasnika Mirka Gaka koji obavlja automehaničarske usluge i “AUTO Centar Mića”, koji obavlja autolimarske, farbarske i lakirerske usluge.

Poziv za podnošenje ponuda objavljen je 13. januara ove godine kada su pristigle tri ponude. Komisija za javnu nabavku je, po sprovedenom pregledu i ocenjivanju ponude, konstatovala da je najpovoljniju ponudu dala grupa ponuđača “SP-Radanprom”, Auto servis “MG auto” i “AUTO Centar Mića”.

Načelnik Opštinske uprave Aleksandar Banić, kao odgovorno lice naručioca, prihvatio je predlog Komisije za javnu nabavku te je Ugovor ukupne vrednosti od 536 849 dinara dodeljen grupi ponuđača među kojima je i privatna radnja odbornika naprednjaka.

Miroslav Milaković je imenovan za odbornika Srpske napredne stranke na konstitutivnoj sednici lokalnog parlamenta 1. juna 2016. godine.

Obustava postupka

Na tender za javnu nabavku dobara – sredstva zaštite na radu Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” raspisan u avgustu prošle godine, bio je jedan ponuđač. Reč je o preduzeću “Zaštita EM” doo Beška. Komisija je tada, na osnovu kriterijuma “najniža ponuđena cena” donela odluku o dodeli Ugovora.

U odluci Komisije, u koju je VOICE imao uvid, piše da je Komisija konstatovala da je za predmetnu javnu nabavku dobara – sredstva zaštite na radu, u postupku javne nabavke, najpovoljniju ponudu dao ponuđač “Zaštita EM” doo Beška. Vršilac dužnosti direktora inđijskog Vodovoda Dragoljub Trifunović prihvatio je predlog Komisije. U obaveštenju Komisije piše da je preduzeće “Zaštita EM” doo Beška ponudu podnelo samostalno.

Međutim, 26. septembra 2016. godine obustavljen je postupak javne nabavke. U obaveštenju o obustavi postupka, između ostalog, piše: “Izabrani ponuđač iz opravdanih razloga trenutno nije u mogućnosti da izvrši ugovorne obaveze koje bi proistekle potpisivanjem predmetnog Ugovora o javnoj nabavci te nije u mogućnosti isti da potpiše“.

Vlasnik kompanije “Zaštita EM” doo Beška je Ljiljana Milićević, supruga direktora javnog preduzeća “Inđija put” Zorana Milićevića.

Inđijski Vodovod ponovio je tender 12. oktobra prošle godine kada je Ugovor za nabavku dobara – sredstva zaštite na radu dodeljen kompaniji “Makon treid” d.o.o. Inđija. Na tenderu je učestvovala i kompanija “Seibl trade” d.o.o. Novi Beograd. Ponuđena cena pomenuta kompanije je bila 1.486.970 dinara dok je “Makon treid” d.o.o. Inđija ponudio cenu od 1.678.483 dinara. Ponuda kompanije iz Novog Beograda je odbijena jer, kako se navodi u obrazloženju Komisije, ponuđena dobra ne zadovoljavaju tehničke karakteristike zahtevane Konkursnom dokumentacijom.

Ukupna vrednost Ugovora koje su na tenderima dobili vlasnici kompanija bliskih vlasti, od jula prošle do marta ove godine, je 15 miliona dinara.

Iako Zakon o javnim nabavkama predviđa dve vrste kriterijuma za ocenjivanje ponuđača odnosno kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) i kriterijum najniže ponuđene cene, u svim navedenim tenderima za javne nabavke prilikom dodele Ugovora korišten je kriterijum “najniže cene”, što je u Srbiji -prema izveštaju Uprave za javne nabavke -postao dominantan kriterijum u poslednje četiri godine.

Na portalu Uprave se navodi da je to imalo za posledicu da se u praksi često dobijaju samo najeftinija dobra i usluge ali koji ne zadovoljavaju potrebe naručilaca u pogledu svojstva i kvaliteta. To znači, navodi se u izveštaju za 2016. godinu, da se ne ostvaruje osnovni cilj nabavke, a to je da naručilac dobije predmet nabavke koji će u potpunosti zadovoljiti njegovu potrebu, tako da je ukupan trošak koji ima naručilac veći nego u slučaju kvalitetnijeg proizvoda ili usluge.

Miodrag Blečić (VOICE) 

voice_logo