Skip to main content

Inđija: Prekršen Zakon o javnim preduzećima

16. jul 2017. Istraživanja
7 min čitanja

Autor

Miodrag Blečić u novinarstvu je od 2002. godine. Počeo je da radi na RTV Inđija, zatim na prvoj privatnoj televiziji u tom sremskom gradu, TV Sveti Đorđe, regionalnoj Sremskoj televiziji a zatim i na TV Panonija Novi Sad. Izveštavao je za Radio B92, Radio Novi Sad, RTS i RTV. Takođe, bio je jedan od urednika biltena “Inđija info” koji je imao tiraž od 20 000 primeraka ali i zvaničnog portala opštine Inđija. Piše za VOICE od januara 2017. godine. Član je Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

U opštini Inđija je prekršen Zakon o javnim preduzećima, pokazalo je istraživanje Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra (VOICE).

Milan Radić, koga je imenovala vladajuća Srpska napredne stranka za v.d. direktora JKP Komunalac, nije ispunjavao Zakonom propisane uslove za tu funkciju. I pored toga, Radić je godinu dana rukovodio inđijskim Komunalcem. Za to vreme, odbornicima u Skupštini opštine Inđija obratili su se radnici tog javnog preduzeća tražeči smenu vršioca dužnosti direktora zbog, kako su naveli, bahatog ponašanja.

Takođe, zakonske uslove nije ispunjavao ni Dušan Lemaić koji je u prethodnih godinu dana bio v.d. direktora JP “Ingas” dok je Iliji Trboviću dosadašnjem v.d. direktoru ustanove “Sportski centar” produžen mandat iako Zakon o javnim preduzećima kaže da isto lice ne može biti dva puta imenovano za vršioca dužnosti direktora

Imenovanje v.d. direktora mimo Zakona

Na sednici Skupštine opštine Inđija, koja je održana 17. juna prošle godine, odlukom većine, koju čine odbornici Srpske napredne stranke, imenovani su direktori javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština Inđija  Svi direktori su imali funkciju vršioca dužnosti.

Za vršioca dužnosti direktora ustanove „Sportski centar“ imenovan je tada Ilija Trbović, za v.d. direktora Direkcije za izgradnju Zoran Milićević, za v.d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Dragoljub Trifunović, za v.d. direktora JKP „Komunalac“ Milan Radić, za v.d. direktora „Ingas“ Dušan Lemaić i za v.d. direktora „Ingrin“ Momčilo Malešević.

Za obavljenje funkcije vršioca direktora jednog javnog preduzeča potrebno je, pored fakultetske diplome, pet godina iskustva na mestu sa visokim obrazovanjem i tri godine prakse na poslovima koji su povezani sa javnim preduzećem.

U radnoj biografiji, u koju je VOICE imao uvid Milan Radić je napisao da je u tom periodu imao dve godine radnog iskustva u JKP “Komunalac” i dve godine u Osnovnom sudu Sremska Mitrovica. Međutim, rad u Osnovnom sudu u Sremskoj Mitrovici nikako ne može da se okarakteriše kao radno iskustvo jer je reč o stažiranju nakon završenih studija. Našoj redakciji je potvrđeno da Milan Radić nije bio zaposlen u Osnovnom sudu Sremska Mitrovica.

Radnici Komunalca tražili smenu v.d. direktora

U proteklih godinu dana, dok je Radić bio na funkciji vršioca dužnosti direktora JKP Komunalac, u radu tog javnog preduzeća zabeleženo je niz nepravilnosti o čemu je ranije pisao VOICE u tekstu Posao za vlasnike firmi bliskih naprednjacima.

U tekstu se, između ostalog,  navodi da je Ugovor prilikom raspisanih Konkursa za javne nabavke JKP Komunalac, najčešće dodeljivan firmi DSD Trade čiji je vlasnik istaknuti član Srpske napredne stranke.

Načinom na kojim je Milan Radić rukovodio inđijskim Komunalcem bili su nezadovoljni pojedini zaposleni.

U pismu koga potpisuju nezadovoljni radnici JKP Komunalac, a koje je dostavljeno početkom godine odbornicima u Skupštini opštne Inđija, kaže se da se v.d. direktor Milan Radić ponaša bahato prema radnicima, da zloupotrebljava službeni položaj, preti radnicima otkazom kao i da ne poštuje Kolektivni ugovor.

“Nepoštovanje Kolektivnog ugovora u smislu određivanja koeficijenata proizvoljno a samim tim i određivanje zarada zaposlenih. Svakodnevno se vrši pritisak na zaposlene da će dobiti otkaz” kaže se, između ostalog, u pismu radnika JKP Komunalac koje je dostavljeno odbornicima.

Takođe, radnici tvrde da je Milan Radić koristio službeni automobil u privatne svrhe kao i da nije poštovao Zakon o javnim nabavkama, da je u procesu javnih nabavki zapravo odlučivao njegov otac. Nezadovoljni radnici tražili su od odbornika smenu Milana Radića sa mesta v.d. direktora a ukoliko se ne ispune njihovi zahtevi najavili su generalni štrajk.

Kako VOICE saznaje, Milan Radić je nakon toga i sam uputio pismo odbornicima u Skupštini opštine Inđija

U svom pismu, Milan Radić demantuje navode nezadovoljnih radnika tvrdeći da je sve unapred pripremljeno jer se očekuje Javni konkurs za imenovanje direktora javnih preduzeća.

– S obzirom da ste primili pismo od “nezadovoljnih” radnika JKP Komunalac u kome se iznosi niz neistinitih navoda u cilju komprovitovanja mene kao v.d. direktora, kao i ostalih rukovodilaca. Sve je to očigledno unapred pripremljeno neposredno pred raspisivanje konkursa za izbor direktora preduzeća, navodi u pismu Milan Radić.

– Kada je u pitanju poštovanje Kolektivnog ugovora, kako se u dopisu pominje, navodim da se Kolektivni ugovor u celosti poštuje što zajedno sa mnom potvrđuje i rukovodilac sektora Opštih i pravnih poslova JKP Komunalac, Milorad Božić”, navodi on u pismu.

Milan Radić u pismu tvrdi da nikada nije koristio automobil u privatne svrhe a da se proces javnih nabavki odvijao po Zakonu za čije sprovođenje je bila zadužena stručna Komisiju od tri člana.

Tadašnji vršilac dužnosti direktora Milan Radić je u svom pismu još jednom ponovio da ispunjava sve zakonom propisane uslove za tu funkciju.

Komisija potvrdila kršenje zakona 

IndjijaMeđutim, Komisija za sprovođenje Konkursa za izbor direktora javnih preduzeća svojim Zaključkom, sa sednice održane 1. juna 2017. godine, potvrdila je da Milan Radić nema pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje.

Naime, Radić je konkurisao za mesto direktora JKP “Komunalac” u aprilu ove godine ali je Komisija konstatovala da ne ispunjava uslove u smislu člana 25 stav I tačka 3 Zakona o javnim preduzećima. U Zaključku Komisije se navodi da su na Javni konkurs za izbor direktora JKP “Komunalac” stigle dve prijave i to Siniše Vukosavljevića i Milana Radića. Uvidom u dokumentaciju, piše u Zaključku komisije, utvrđeno je da ni jedan kandidat ne ispunjava uslove.

Zaključak Komisije potvrđuje da je mimo zakona Milan Radić bio na mestu v.d. direktora JKP “Komunalac” čitavih godinu dana.

I ove godine prekršen zakon

Na sednici lokalnog parlamenta, održanoj 19. juna ove godine, razrešeni su stari vršioci dužnosti direktora svih pet javnih preduzeća i imenovani direktori u tri javna preduzeća: JP „Ingrin“, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JP „Inđija put“. U ostala dva javna preduzeća, JKP „Komunalac“ i JP „Ingas“, imenovani su novi vršioci dužnosti na period do godinu dana.

I pored toga što Zakon o javnim preduzećima kaže da isto lice ne može biti dva puta imenovano za vršioca dužnosti direktora, odbornička većina (SNS) u SO Inđija donela je Odluku da produži mandat vršiocu dužnosti direktora ustanove “Sportski centar” Iliji Trboviću.

Stručnjaci smatraju da Zakon nije dovoljno precizan i da ostavlja prostor za različita tumačenja odnosno da se zabrana odnosi na uzastopno imenovanje za v.d. direktora u istom javnom preduzeću. Upravo tu mogućnost, odnosno tumačenje Zakona iskoristila je vladajuća Srpska napredna stranka u Inđiji te je na poslednjoj sednici Skupštine opštine donela odluku da Dušana Lemaića, koji je u prethodnih godinu dana bio vd direktor JP “Ingas” sada imenuje za novog  vršioca dužnosti direktora JKP „Komunalac“ Inđija, na period od godinu dana.

Međutim, Dušan Lemaić nije ispunjavao uslove propisane zakonom za mesto v.d. direktora javnog preduzeća “Ingas” kada ga je prošle godine na tu funkciju imenovala vladajuća većina u lokalnom parlamentu.

Kako VOICE saznaje, Lemaiću je nedostajalo godinu dana i četiri meseca radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje.

Prema dokumentaciji u koju je VOICE imao uvid, Dušan Lemaić je završio studije 23.11.2012. godine što znači da bi ispunjavao uslove tek u novembru ove godine a ne u junu 2016. kada je, odlukom vladajućeg SNS-a , imenovan za v.d direktora.

Transparentnost Srbija: Ništavna odluka

nemanja nenadic,
Nemanja Nenadić: Treba utvrditi da li je neko lažirao podatke (foto: Medija centar)

Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentost Srbija kaže za VOICE da Zakon o javnim preduzećima ne dopušta mogućnost bilo kakvog izuzetka kada je reč o imenovanju direktora.

“Član 25. st. 1. t. 3) Zakona o javnim preduzećima je izričit i ne dopušta mogućnost bilo kakvog izuzetka. Dakle, ne može biti imenovan za direktora javnog preduzeća neko ko nema pet godina radnog iskustva na poslovima na kojima se zahteva visoko obrazovanje. Na osnovu člana 52. st. 4. istog zakona i vršilac dužnosti direktora može biti samo neko ko ispunjava iste te uslove. Ukoliko su inđijski odbornici imenovali kandidata koji ne ispunjava uslove, onda bi se moralo prvo utvrditi čija je to odgovornost. Da li je predlog odluke bio obrazložen, da li je neko lažirao podatke o ispunjenosti uslova ili je pred odbornike došao predlog koji nije ni obrazložen, a oni su ga zbog političkog dogovora potvrdili. U svakom slučaju, pošto nisu bili ispunjeni uslovi za imenovanje, odluka je ništavna, ali bi neko morao da pokrene postupak pred sudom da bi se to i utvrdilo. Ukoliko je zakon svesno povređen postoji i mogućnost krivične odgovornosti”, navodi Nenadić.

Pored toga, dodaje on, kod imenovanja za koje nisu postojali uslovi postoje najmanje dve vrste odgovornosti. V.d. direktora bi, ukoliko je falsifikovao podatke o svom radnom iskustvu trebalo da odgovara krivično. Isto tako, i bilo ko mu je u tome pomagao ili to skrivao, naročito u fazi pripreme predloga odluke o kojoj su se izjašnjavali odbornici skupštine opštine.

Nemanja Nenadić kaže za VOICE da ukoliko se pokrene sudski postupak, svaki akt koji su Lemaić i Radić kao v.d. direktori doneli u prethodnih godinu dana može postati ništavan.

“Pošto je odluka o imenovanju bila nezakonita, to bi moglo da povuče sa sobom i ništavost svakog akta koji je v.d. direktora doneo za vreme svog rada. Međutim, da bi do toga došlo, neko bi morao prvo da povede sudski postupak za oglašavanje ništavosti odluke o imenovanju,” objašnjava Nenadić.

Iako je opštinska Komisija za sprovođenje Konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u svom Zaključku, od 1. juna ove godine, navela da ni jedan kandidat za direktora JKP Komunalac ne ispunjava uslove, još uvek nije raspisan novi javni konkurs, kako predviđa Zakon o javnim preduzećima.

Prema članu 45 Zakona, ukoliko Komisija utvrdi da nijedan kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ne ispunjava uslove za imenovanje na mestu direktora, sprovodi se novi javni konkurs u roku od 30 dana od dana kada je Komisija utvrdila da nijedan kandidat ne ispunjava uslove za imenovanje. To znači da je Komisija u Inđiji bila dužna da raspiše novi Javni konkurs za mesto direktora Komunalca 1. jula a nakon toga bi se raspravljalo na sednici Skupštine opštine.

Sednica SO Inđija je održana 10. jula  ali nije bilo tačke dnevnog reda koja se odnosi na imenovanje direktora JKP Komunalac. Po svemu sudeći, Dušan Lemaić će biti na čelu toj javnog preduzeća u narednih godinu dana bez obzira što i dalje ne ispunjava uslove za tu funkciju propisane zakonom. Za razliku od njega, Milan Radić nije dobio poverenje svojih stranačkih kolega.

Miodrag Blečić (VOICE) 

voice_logo