Skip to main content

KIKINDA: Obezbeđenje opštinske imovine u partijske svrhe (2)

26. dec 2015. Istraživanja
4 min čitanja

U redovnim kvartalnim i godišnjim izveštajima Policijske uprave Kikinda već godinama unazad konstatuje se da je stanje bezbednosti na teritoriji okruga, a samim tim i kikindske opštine vrlo dobro, a između ostalog, evidentno je i da nema mnogo krivičnih dela provala i krađa, niti da se njihov broj poslednjih godina povećava. Ali, ako se pogledaju podaci o izdvajanjima za obezbeđenje imovine Opštine Kikinda, odnosno javnih preduzeća, agencija i ustanova čiji je ona osnivač, od 2004. godine na ovamo, može se zaključiti da na severu Banata sve vrvi od lopova i provalnika. Iz godinu u godinu rasli su troškovi angažovanja privatnih agencija i radnji za fizičko-tehničko obezbeđenje i po podacima do kojih smo došli, u poslednjoj deceniji iz javnog budžeta izdvojeno je skoro 2 miliona evra za ove namene.

U prvom delu našeg istraživanja prezentovali smo podatke do kojih smo došli zahvaljujući Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja za dva opštinska javna preduzeća i osam ustanova za period od 2004. do 2014. godine. U međuvremenu smo dobili odgovore i o izdvajanjima za obezbeđenje Opštinske uprave u poslednjih deset godina, te troškovima Poljočuvarske službe od osnivanja 2009. do dana, kao i podatke o ovogodišnjim izdvajanjima nekoliko javnih preduzeća i ustanova.

Među opštinskim firmama koje nisu unajmljivale FTO agencije bilo je i Javno komunalno preduzeće „6. oktobar“. U procesu reorganizacije javnog sektora u opštini, koju je tokom 2015. godine sprovela lokalna vlast predvođena Srpskom naprednom strankom, ovo i još četiri preduzeća (Direkcija za izgradnju grada, Opštinska stambena agencija, Javna agencija za poljoprivredu i Gradsko zelenilo i pijaca) su ugašena i sada su u postupku likvidacije, a njihove delatnosti a i imovina su objedinjeni u novom JP „Kikinda“. Po podacima koje smo dobili, novo preduzeće nije od osnivanja do danas zaključilo ni jedan ugovor o pružanju usluga obezbeđenja, a u svojoj sistematizaciji radnih mesta ima pet radnika zaposlenih na radnom mestu „čuvar“. Nije nam odgovoreno koji su njihovi radni zadaci, odnosno šta sve čuvaju, pošto je novo preduzeće preduzeće preuzelo svu pokretnu i nepokretnu imovinu pet ugašenih firmi.

JKP „6. oktobar“ je sada u postupku likvidacije i, kao što smo rekli, dok je funkcionisalo u punom obimu nije angažovalo privatne FTO firme. U upravnoj zgradi „6. oktobra“ sada je smešten deo zaposlenih novog JP, kao i likvidacioni upravnik i još dvoje radnika koji obavljuju poslove gašenja firme, a ono što je zanimljivo je da je u martu ove godine, bez sprovedenog postupka javne nabavke, angažovana kikindska Agencija za obezbeđenje „Monza – Z“. Po podacima koje smo dobili na osnovu našeg zahteva o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, JKP „6. oktobar“ u likvidaciji je od aprila do jula pomenutoj FTO-agenciji isplatio ukupno 1.861.600 dinara.

Agenciju „Monza – Z“ je u decembru 2012. godine osnovala Zorica Filipović, a po podacima Agencije za privredne registre zastupnik i poslovođa je njen suprug Nebojša Filipović  On je istaknuti član Srpske napredne stranke u Kikindi, a pre toga i Srpske radikalne stranke. Po informacijama do kojih smo došli, ova agencija uglavnom upošljava članove SNS-a.

SO Kikinda
Oblaci netransparentnosti nad Kikindom

Još jedna istaknuta članica SNS-a, a pre toga i SRS-a, ima FTO-firmu koja je angažovana na poslovima obezbeđenja u opštinskim preduzećima i ustanovama. Reč je o Biljani Kikić i Preduzetničkoj radnji „Eureka BK“, koja trenutno ima ugovore sa Javnim preduzećem „Toplana“ i Centrom za likovnu i primenjenu umetnost „Terra“. Pisali smo da je „Eureka BK“ naslednica ugašene radnje „Eureka“, koja je poslovala u vreme radikalske vlasti od 2004. do 2008. godine. Nova firma je osnovana 11. februara 2014. godine, nedugo nakon što su naprednjaci preuzeli lokalnu vlast prepakivanjem većine, krajem 2013. I odmah joj se „posrećilo“ da dobije poslove od opštinskih firmi.

Već nakon nedelju dana od osnivanja dopalo joj je da obezbeđuje objekte „Toplane“. Kako se kaže u odgovoru iz ove firme, Ugovor o pružanju i korišćenju usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja potpisan je sa „Eureka BK“ 19. februara 2014. godine, sa rokom važenja od jedne godine, da bi u februaru ove godine aneksom ugovora produžen za još jednu godinu. Ugovor je zaključen bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, a kako se objašnjava u odgovoru koji je potpisao direktor „Toplane“, tako je urađeno zbog „neophodnosti obavljanja navedenih usluga u kontinuitetu“, kao i zbog nepostupanja drugog korisnika usluga, ispostave Javnog preduzeća „Srbijagas“, koja se nalazi u istoj zgradi. No, bez odgovora je ostalo pitanje zašto je baš angažovana firma Biljane Kikić, koja je osnovana nekoliko dana pre potpisivanja ugovora i nije imala nikakve reference. Sve u svemu, u ovoj godini će „Toplana“ za navedene usluge firmi „Eurekai BK“ isplatiti ukupno 1.095.000 dinara.

A za obezbeđenje ateljea i kompleksa „Terre“, ista firma je od početka godine do kraja novembra prihodovala 1.838.000 dinara. I ovaj posao je „Eureka BK“ dobila je mimo postupka javne nabavke, ali nije nam odgovoreno koji su bili razlozi za to. Kao što smo napomenuli u prošlom tekstu, „Eureka BK“ uglavnom upošljava članove SNS-a.

Poljočuvarska služba je u kikindskoj opštini obnovljena 2009. godine i posao iznajmljivanja firmi za FTO je obavljala Javna agencija za poljoprivredu i malu privredu, koja je od početka godine u procesu likvidacije. Svih ovih godina, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, ugovori su sklapani sa firmom „Beozaštita AD“ iz Beograda. Sveukupno za ovih sedam godina je za usluge zimsko-letnje poljočuvarske službe izdvojeno 123.888.194 dinara, odnosno više od milion evra! U 2009. godini plaćeno je 14,4 miliona dinara, 2010. – 23,6 miliona, 2011. – 13,3 miliona, 2012. – 19,1 miliona, 2013. – 20,6 miliona, 2014. – 15,7 miliona i u ovoj godini 17,1 miliona.
Iz Agencije za poljoprivredu nije nam odgovoreno da li u poslednje dve godine „Beozaštita“ ima podizvođača, pošto se osnovano sumnja da su poslovi prepušteni jednoj lokalnoj agenciji bliskoj lokalnoj vlasti.

A samu zgradu Opštine Kikinda obezbeđuju radnici zaposleni na određeno i neodređeno vreme u Opštinskoj upravi. Po podacima koji su nam dostavljeni na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, ukupno je od 2004. do danas na bruto zarade zaposlenih čuvara potrošeno 22.385.409 dinara. Od 2004. do 2007. godine samo je jedan radnik bio zaposlen na neodređeno vreme, a petoro na određeno, da bi u 2008. svi dobili stalan posao. Tako je bilo do 2013. godine, kada je ostao samo jedan zaposleni, a u poslednje dve godine Opštinska uprava ima dvoje stalno zaposlenih čuvara. Zanimljivo je da je sa svakom promenom vlasti menjan i jedan broj portira, bliskih DS-u ili SNS-u.

U sledećem nastavku objavićemo komentare lokalnih političara, kojima smo prezentovali sve ove podatke o izdvajanjima za obezbeđenje opštinske imovine od 2004. do danas.

Željko Bodrožić (VOICE&Kikindske) 

voice_logo