Skip to main content

Novosađani osiguranje plaćaju i Srbijagasu i Gaspromu

08. okt 2015. Ekonomija
4 min čitanja

Autor

Maja Živanović je Diplomirana novinarka - master komunikologije. Članica je Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Pisala je za List Zrenjanin, Blic i e-Novine. Trenutno freelance novinarka. Živi i radi u Novom Sadu, Vojvodina.

Nakon afere sa beogradskim Infostanom, koje je građanima na poslednjim računima za objedinjenu naplatu poslalo i „neobavezujuću“ stavku od 200 dinara za osiguranje domaćinstava, direktor tog preduzeća ponudio je ostavku. Novosadska Informatika „neobavezujuću“ uslugu osiguranja naplaćuje još od kraja 2012. godine. Uprkos negodovanju javnosti i upozorenjima Pokrajinske ombudsmanke i Državne revizorske institucije (DRI), koji su ukazali na nezakonitosti, o čemu je VOICE već pisao, Informatika nije raskinula sklopljene ugovore. Istraživanje je pokazalo da krajnju korist od naplate premije osiguranja u Novom Sadu imaju i Srbijagas i Gasprom.

Nakon što se VOICE žalio Povereniku za informacije od javnog značaja i pod pretnjom novčane kazne, Informatika je redakciji VOICE-a dostavila ugovore, koje je to preduzeće sklopilo sa akcionarskim društvima „Delta generali osiguranje“ i „Sogaz“.

Prvi ugovor sklopljen je 19. novembra 2012. godine i njime se precizira da se on zaključuje u ime i za račun drugog, bez ovlašćenja. Ugovorne strane su saglasne da Informatika zaključuje ugovor o osiguranju imovine u ime i za račun korisnika komunalnih i stambenih usluga, na čije ime glasi račun za objedinjenu naplatu. Ugovorom se precizira i da se plaćanjem te stavke, koja je odmah i uračunata u konačnu obavezu plaćanja, smatra da je građanin prihvatio da mu se ona i dalje naplaćuje. Građanima je poslato i novogodišnje pismo, u kojem se ta usluga reklamira kao jednomesečni poklon, sa informacijom o nastavku njenog ispostavljanja, uz manji font slova kao objašnjenje kako da se ta „usluga“ otkaže.

Dajem crveni karton informatika sindikat strajk
Radnici su rukovodstvo Informatike dali crveni karton

Aneksom prvog ugovora se definiše da Informatika ima pravo na popust premije osiguranja od 8,5 odsto, te da osiguravajuće kuće svakog meseca vrše povrat premije Informatici u tom iznosu. Na osnovu podataka do kojih je VOICE ranije došao to preduzeće je u toku prošle godine po osnovu naplate premije osiguranja prihodovalo 19 miliona dinara.

Period važenja tog ugovora bio je do 18. novembra ove godine, ali je direktor Informatike Dejan Čelar 1. aprila 2013. godine sklopio novi ugovor sa istim osiguravajućim kućama, kojim se posao produžava do 19. marta 2016. godine. Aneksom 1. tog ugovora se značajno smanjuje paket osiguranog pokrića, pa tako sada umesto, između ostalog, osiguranja od požara, izliva vode iz instalacija, loma stakala Informatika dogovara „Pružanje pomoći u stambeno poslovnom objektu u slučaju nastanka osiguranog slučaja od strane servisera u organizaciji Centra za pomoć“, „Sitan i potrošni materijal neophodan za pružanje pomoći u objektu“ i „Organizaciju i obezbeđenje privremenog smeštaja usled požara i eksplozije“.

Ko je vlasnik Sogaza?

Bajatovic
Dušan Bajatović, čovek za sve funkcije

Direktor akcionarskog društva za osiguranje Sogaz iz Novog Sada je državljanin Rusije Evgeny Naletov. Međutim, predsednik Nadzornog odbora Sogaza je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

U zvaničnom registru Agencije za borbu protiv korupcije ta funkcija Bajatovića nije upisana, pa se ne zna koliku naknadu on za to dobija. Član Nadzornog odbora Sogaza je i Bajatovićev savetnik u Srbijagasu Dragiša Martinović.

Sogaz je svečano otvoren u aprilu 2012. godine, kada je promovisan kao „rusko-srpsko osiguravajuće društvo“, koje je, kako je Bajatović tada izjavio, „samo još jedna kockica u sklapanju velikog mozaika privredne saradnje Rusije i Srbije“.

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti Srbije, dva najveća akcionara novosadskog Sogaza su istoimena ruska osiguravajuća grupa, koja drži većinski deo u vidu 51 odsto akcija, i Srbijagas, koji drži 48,9 odsto akcija.

Istraživanje VOICE-a je pokazalo da veliki udeo u akcijama u ruskoj osiguravajućoj kompaniji Sogaz ima Gasprom.

Tu tvrdnju potkrepljuje i uvodna izjava u godišnjem izveštaju Sogaza, koju je potpisao upravo direktor Gasproma Aleksej Miler. On je u njoj potvrdio da je Gasprom najveći akcionar Sogaza u kojem drži više od 40 odsto akcija. Miler je u tom dokumentu, sem čelne funkcije Gasproma, potpisan i kao predsednik odbora direktora u Sogazu.

Potvrdu o povezanosti Sogaza i Gasproma potvrdio je u izjavi novinarima u Moskvi 2010. godine i predsednik Upravnog odbora Sogaza Vadim Janov. On je tada najavio da će ruska osiguravajuća kompanija Sogas „u vlasništvu Gasproma“, i Javno preduzeće Srbijagas osnovati zajedničku kompaniju za osiguranje u Srbiji.

Pokrajinska ombudsmanka: Bez odgovora gradskih vlasti

Aniko Muskinja Hajnrih
Aniko Muškinja Hajnrih: Informatika ne mari za naše preporuke

Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih potvrdila je za VOICE da gradske vlasti već dve godine ignorišu njenu preporuku u kojoj se ocenjuje da JKP Informatika Novi Sad nije ovlašćena da zaključuje ugovor o osiguranju u ime i za račun građana, niti da od njih naplaćuje premiju osiguranja. Muškinja Hajnrih je ponovila da ta aktivnost Informatike, kako je to ustanovila i DRI, nije u skladu sa zakonom.

Informatika nije ovlašćena da od građana naplaćuje osiguranje u okviru objedinjene naplate, odnosno da premiju osiguranja uključi u specifikaciju računa koja sadrži cene za komunalno-stambene usluge i da je uračunava u ukupni iznos dugovanja“, navela je Pokrajinska ombudsmanka.

Svoje mišljenje o svemu dao je i gradski ombudsman, koji je u januaru 2013. godine uputio preporuku da se sa računa objedinjene naplate za komunalne usluge ukloni iz liste usluga stavka „OSG Imovina SOGAZ-D.Đenerali“ i eventualno je predvidi kao posebnu ponudu koja će biti fizički odvojena od računa ili pak posebno istaknuta kao takva i smeštena na drugom vidnom mestu na računu.

Maja Živanović (VOICE)

voice_logo