Skip to main content

Prekršajni postupak protiv agencije Optimum

08. avg 2017. Aktuelno
2 min čitanja

Inspekcija rada u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja podnela je Prekršajnom sudu u Novom Sadu prijavu protiv agencije “Optimum”, jer je zapošljavala radnike bez ugovora u Radio televiziji Vojvodine (RTV).

U prijavi Inspekcije rada je navedeno da je uvidom u evidenciju prisutnosti na radu u RTV i prema izjavama zaposlenih u toj medijskoj kući, utvrđeno da su “pojedina lica stupila na rad pre zaključenog ugovora” sa agencijom “Optimum”.

Navodi se da su ta lica potpisala ugovore o radu sa poslodavcem “nekoliko dana nakon stupanja na rad”.

Agencija “Optimum” iz Novog Sada izabrana je na tenderu za lizing agenciju za zapošljavanje radnika u RTV, a Inspekcija rada izvršila je inspekcijski nadzor po prijavi sindikata “Nezavisnost” u RTV. Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka pred Prekršajnim sudom u Novom Sadu protiv “Optimuma”, podnet je na osnovu kršenja člana 273 iz Zakona o radu. Član 273 predvidja novčane kazne od 50.000 do 150.000 dinara “ako odgovorno lice nije zaključio ugovor sa radnikom”.

Sindikat „Nezavisnost“ u RTV podneo je još u maju prijavu Inspekciji rada protiv pokrajinskog javnog servisa zbog angažovanja više od stotinu radnika na crno, ali je prva prijava odbijena, i inspekcija je tada donela rešenje da nije bilo nepravilnosti. Na to rešenje sindikat “Nezavisnost” uložio je žalbu, koja je rezultirala prekršajnom prijavom.

U prijavi sindikata u koju je VOICE imao uvid, navodi se da je povod za podnošenje prijave bilo obaveštenje poslodavca da će zaključno sa 30. aprilom 2017. godine, svim radnicima koji rade u RTV-u preko agencije, sporazumno prestati radni odnos u agenciji „Kadar plus“, a da će od 01.05.2017. godine svi ponovo biti prijavljeni u agenciji „Optimum MV-NS“.

U istom obaveštenju bilo je navedeno i „da će Ugovore o radu svi moći da potpišu tek od 5. maja 2017. godine, što odgovorna lica u RTV ne treba da sprečava da planiraju njihovo angažovanje u periodu od 1. do 5. maja 2017. godine“.

Sindikat „Nezavisnost“ predložio je u prijavi Inspekciji rada da, u skladu sa članovima 268 i 268a Zakona o radu izvrši inspekcijski nadzor RTV-a u sedištu poslovne jedinice „Program“ i da, ukoliko utvrdi povredu zakona, naloži poslodavcu da sa svim zaposlenima zaključi ugovor o radu u pisanom obliku.

Tada je navedeno i da RTV tokom dužeg vremenskog perioda zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima protivno odredbama člana 32. Zakona o radu, i da je praksa da ugovore zaključuju “danima, a ponekad i nedeljama nakon što zaposleni stupi na rad”.

Takav slučaj dogodio se i u aprilu 2017. godine, kada je određeni broj ljudi zaključio ugovor sa agencijom „Kadar plus“ tek u drugoj polovini meseca. U tom periodu pomenuti radnici bili su lišeni svih prava koja proističu iz Zakona o radu.

Ekipa VOICE