Skip to main content

Profesorka novosadskog Tehnološkog fakulteta u sukobu interesa?

29. nov 2017. Istraživanja
6 min čitanja

Autor

Darko Šper, urednik u Centralnom desku Radio televizije Vojvodina (pre toga dve godine urednik Web portala RTV). U Novinskoj agenciji Beta radio je od 2001. do 2013. godine. Kao novinar radi od 1995. godine u Radiju Zrenjanin. Radio je kao novinar-dopisnik u Dnevnom listu "Blic" (1997); Dnevnom listu „Glas Javnosti“ (1997-1999); Radiju B92 (1997-1999); Građanskom listu (2001- 2005); Radiju „Kojot“ (2001 - 2005); ANEMu (2001 - 2005); i Super televiziji (2006 - 2009). Povremeno, od sredine 2005. godine, sarađivao je sa Balkanskom istraživačkom mrežom novinara (Balkan Investigative Reporting Network - www.balkaninsight.com) izveštavajući iz Vojvodine. Tokom 2008. godine učestvovao je sa još nekoliko kolega iz Srbije u zajedničkom projektu NUNS-ovog Centra za istraživačko novinarstvo i u tom periodu objavio tekst o korupciji u pravosuđu Srbije. Dobitnik nagrade za istraživačko novinarstvo u okviru projekta Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) "Mediji i lokalne samouprave". Kao novinar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra jedan od dobitnika Nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo u Srbiji za 2015. godinu.

Novosadska profesorka Sanja Podunavac KuzmanovićAgenciji za borbu protiv korupcije nije prijavila akumulaciju javnih funkcija. A kao članica stručne komisije Sekretarijata za nauku učestvovala je u dodeli milion dinara projektu u kojem i sama učestvuje.

Sanja Podunavac Kuzmanović poslednjih meseci našla se dva puta u sukobu interesa, a Agencija za borbu protiv korupcije je protiv nje pokrenula i postupak provere kršenja Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Prof. dr Podunavac Kuzmanović aktuelna je članica Saveta Univerziteta u Novom Sadu, kao predstavnica osnivača. Ona u isto vreme obavlja i funkciju članice Upravnog odbora Instituta „Biosens“, takođe kao predstavnica osnivača.

Savet Univerziteta u sadašnjem sastavu konstituisan je 23. marta 2016. godine, a profesorku Podunavac Kuzmanović imenovala je na tu funkciju Skupština Vojvodine 28. juna ove godine, kada je nekoliko dotadašnjih članova smenjeno. Taj podatak navodi se na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, dok članstvo u UO Instituta „Biosens“ profesorka Podunavac Agenciji nije prijavila.

Naknadnom proverom, iz Agencije je potvrđeno za VOICE da profesorka nije prijavila članstvo u UO „Biosens“ pa je protiv nje pokrenuta istraga zbog sumnje da je prekršila Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije, jer nije ispunila obavezu prijavljivanja vršenja druge javne funkcije.

Pošto je Institut „Biosens“ javna ustanova, kao što je i Univerzitet javna ustanova, u skladu sa članom 28. pomenutog zakona, jedna osoba može obavljati dve javne funkcije samo ako prethodno pribavi saglasnost Agencije. U tom članu se, pored ostalog, navodi da je „funkcioner koji namerava da više funkcija vrši istovremeno dužan da u roku od tri dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja zatraži saglasnost Agencije“.

Da li je profesorka Podunavac Kuzmanović u sukobu interesa, biće definitivno poznato pošto Agencija utvrdi da li je prekršila Zakon. Ako se ispostavi da jeste, u toj situaciji zakon propisuje da će funkcioneru koji obavlja dve javne funkcije suprotno odredbama zakona, kasnija funkcija prestati po sili zakona.

Zanimljivo je napomenuti da je profesorka Podunavac Kuzmanović na neprijavljenu funkciju u UO „Biosens“ imenovana nekoliko dana pre stupanja na funkciju u Savetu Novosadskog univerziteta. Nju je Pokrajinska vlada imenovala 7. juna, pošto je prethodno na istoj sednici bez ikakvog obrazloženja smenila nekoliko članova UO „Biosens“, iako im još uvek nije bio istekao mandat.

Pokrajinski sekretar Zoran Milošević prilikom dodele ugovora (foto: Pokrajinska vlada)

Ovu informaciju za VOICE je potvrdio i izvor iz Instituta „Biosens“ koji je želeo da ostane anoniman. „Samo su me jednog dana pozvali i rekli da je nekoliko članova UO smenjeno i da će im odluka Pokrajinske vlade biti dostavljena poštom, što se kasnije i dogodilo“, rekao je naš izvor.

Kada je reč o članovima Saveta Univerziteta, slučaj profesorke Podunavac Kuzmanović nije jedinstven. VOICE je dobio potvrdu da se u sličnoj situaciji ranije našao još jedan član tog Saveta kome Agencija za borbu protiv korupcije nije dozvolila da bude imenovan i za člana UO jedne visokoškolske ustanove u Vojvodini zbog sukoba interesa.

Kako je za VOICE potvrdio izvor iz Saveta Univerziteta koji je želeo da ostane anoniman, nema sumnje da je i u slučaju profesorke Podunavac reč o sukobu interesa, jer je situacija gotovo preslikana.

Da se profesorka Podunavac Kuzmanović preuzimanjem dve funkcije našla u sukobu interesa tvrdi i bivši pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Vladimir Pavlov. On je za VOICE rekao da sve ide u prilog tome da je profesorka Podunavac Kuzmanović ovakvim postupanjem ušla u nedozvoljenu radnju.

Jedna od nadležnosti Saveta Univerziteta je da donosi  odluku  o  osnivanju,  ukidanju,  statusnoj  promeni,  promeni  naziva  i sedišta svih visokoškolskih jedinica i instituta Univerziteta na predlog Senata. Savet Univerziteta takođe bira i razrešava rektora i prorektore i bavi se finansijama, što znači da svi fakulteti i instituti Univerzitetu podnose svoje finansijske planove i izveštaje.

Profesorka dodelila svom projektnom timu milion dinara

I dok se epilog ove priče čeka nakon rešenja Agencije za borbu protiv korupcije, ime profesorke Podunavac Kuzmanović kontroverzno je u još jednom slučaju. Naime, ona je u maju mesecu imenovana za predsednicu Stručnog saveta za tehnološke nauke pri Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Ova funkcija ne bi bila sporna da profesorka nije bila predsednica stručne komisije na jednom od konkursa na kom je dodeljeno oko milion dinara za projekat Tehnološkog fakulteta u kojem i sama učestvuje.

Takva aktivnost regulisana je i u aktuelnom Pravilniku o stručnim savetima koji u članu 5. eksplicitno kaže „da član Stručnog saveta ne može učestvovati u valorizaciji (ocenjivanju) prijave i rezultata projekta čiji je učesnik“. Rad predsednika komisije posebno je regulisan i u članu 7. u kom se kaže „da predsednik saziva sastanke stručnog saveta, obrađuje i analizira prispele prijave i obavlje druge poslove“.

Profesorka Podunavac Kuzmanović je kao učesnica projekta „Razvoj hemometrijskih smernica za sintezu novih antimikotika kao doprinos prevencije pojave mikotoksina u prehrambenim proizvodima i hrani za životinje na teritoriji AP Vojvodine“ dobila od Pokrajine 950.000 dinara na ime budućeg rada celog projektnog tima od pet učesnika.

Vladimir Pavlov: Visoko nemoralan čin (foto: Pokrajinska vlada)

U dopisu redakciji VOICE-a, koji je potpisao pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Zoran Milošević, potvrdio je da su sredstva za pomenuti projekat dodeljena, ali precizira da je nositeljka projekta prof. dr. Lidija Jevrić sa Tehnološkog fakulteta. Međutim, to bez ikakve sumnje nema nikakvog uticaja na činjenicu da se profesorka Podunavac Kuzmanović u njemu nije smela pojaviti, niti kao nositeljka projekta niti kao članica projektnog tima. A upravo je resorni sekretar Zoran Milošević 7. februara ove godine potpisao pomenuti Pravilnik o stručnim savetima.

Bivši sekretar Vladimir Pavlov smatra da sporni član Pravilnika nedvosmisleno govori o tome da članovi komisije ne mogu dodeljivati sredstva za projekte u kojima su i sami učesnici. „Ukoliko je do toga došlo, onda je to visoko nemoralan čin svakog pojedinca“, rekao je Pavlov za VOICE.

Ovo nije jedini projekat koji je dodeljen Tehnološkom fakultetu 8. juna u prvom ovogodišnjem ciklusu Konkursa za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj AP Vojvodine. Projekat „Farmaceutski aktivna jedinjenja u poplavljenom obradivom zemljištu: rasprostranjenost, biokumulacija i procena rizika“ dobio je na konkursu oko 860.000 dinara. I ovde je sporno što se kao učesnica projektnog tima pominje još jedna članica Stručnog saveta za tehnološke nauke, a reč je o prof. dr. Biljani Škrbić, redovnoj profesorki Tehnološkog fakulteta.

Sa Tehnološkog fakulteta redakciji VOICE-a je potvrđeno da su pomenuta dva projekta dobila sredstva u prvom konkursnom ciklusu Pokrajinskog sekretarijata. U dopisu se navodi da je Tehnološki fakultet konkurisao sa ukupno 25 projekta, a da su sredstva dobila samo dva gorepomenuta.

Stručni savet za tehnološke nauke broji ukupno tri člana koji odlučuju o tome koji će projekti pristigli na konkurs i dobiti sredstva. Pored profesorki Sanje Podunavac Kuzmanović i Biljane Škrbić, u savetu se još nalazi viši naučni saradnik Naučnog instituta za prehrambene tehnologije dr Nebojša Ilić.

Propisano je da predsednik stručnog saveta za jedan istraživački mesec od Pokrajine dobija novčanu naknadu ne veću od 80.660 dinara, a član saveta do 57.615 dinara. Novčana naknada za svakog člana saveta zavisi od sume koju je svako pojedinačno ugovorio sa Sekretarijatom u postupku javne nabavke.

Profesorka konkurisala sa još jednim projektom

Sanja Podunavac Kuzmanović (foto: Tehnološki fakultet, Novi Sad)

U drugom ciklusu Konkursa za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj AP Vojvodine, koji je okončan 21. novembra, sa Tehnološkog fakulteta je prijavljeno 17 projekata. Ovoga puta profesorke Podunavac Kuzmanović i Škrbić se ne pojavljuju na projektima koje je prijavio pomenuti fakultet, ali se pojavljuju kao učesnice na projektima čiji je rukovodilac sa drugog fakulteta.

Kako je za VOICE potvrđeno na Tehnološkom fakultetu, profesorka Podunavac Kuzmanović deo je projektnog tima koji je prijavio Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, čiji je rukovodilac dr Denis Kučević, a koji nosi naziv „Primena hemometrijskih modela za predviđanje odnosa sadržaja mlečne masti i masnih kiselina u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji mleka u AP Vojvodini“.

Na svečanosti dodele ugovora naučnim radnicima društvo pokrajinskom sekretaru Zoranu Miloševiću pravila je upravo profesorka Podunavac Kuzmanović, kao predsednica jedne od osam stručnih komisija za ocenjivanje projekata. Do zaključenja ovog teksta redakciji VOICE-a iz Pokrajine nije dostavljen spisak odobrenih projekata po ovom konkursu.

Ime profesorke Podunavac Kuzmanović ovih dana dovodi se u vezu i sa aktuelnim konkursom za izbor dekana Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Ovu informaciju za VOICE je potvrdilo više zaposlenih na fakultetu, koji navode da ih prof. Podunavac Kuzmanović ubeđuje da trebaju da podrže baš njenu kandidaturu.

Zaposleni tvrde da je profesorka nekolicini njih zapretila da će, ukoliko je ne bude podržao dovoljan broj nastavnog osoblja, resorni sekretarijat „obustaviti dalje finansiranje rada fakulteta“.

Profesorka Sanja Podunavac Kuzmanović prvo je pristala da odgovori na pitanja novinara VOICE-a, ali se vrlo brzo predomislila i otkazala dogovoreni intervju, uz opasku „da nema vremena da odgovara na pitanja i da je tema koja bi trebalo da zanima VOICE zašto su izbori za novog dekana Tehnološkog fakulteta raspisani pre roka“.

Darko Šper (VOICE) 

(naslovna fotografija: Wikipedia