Skip to main content

Profesorka smenjena zbog gomilanja funkcija

11. jul 2018. Istraživanja
4 min čitanja

Autor

Darko Šper, urednik u Centralnom desku Radio televizije Vojvodina (pre toga dve godine urednik Web portala RTV). U Novinskoj agenciji Beta radio je od 2001. do 2013. godine. Kao novinar radi od 1995. godine u Radiju Zrenjanin. Radio je kao novinar-dopisnik u Dnevnom listu "Blic" (1997); Dnevnom listu „Glas Javnosti“ (1997-1999); Radiju B92 (1997-1999); Građanskom listu (2001- 2005); Radiju „Kojot“ (2001 - 2005); ANEMu (2001 - 2005); i Super televiziji (2006 - 2009). Povremeno, od sredine 2005. godine, sarađivao je sa Balkanskom istraživačkom mrežom novinara (Balkan Investigative Reporting Network - www.balkaninsight.com) izveštavajući iz Vojvodine. Tokom 2008. godine učestvovao je sa još nekoliko kolega iz Srbije u zajedničkom projektu NUNS-ovog Centra za istraživačko novinarstvo i u tom periodu objavio tekst o korupciji u pravosuđu Srbije. Dobitnik nagrade za istraživačko novinarstvo u okviru projekta Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) "Mediji i lokalne samouprave". Kao novinar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra jedan od dobitnika Nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo u Srbiji za 2015. godinu.

Sanja Podunavac Kuzmanović smenjena je sa funkcije u Savetu Univerziteta u Novom Sadupošto tu funkciju nijeprijavila Agenciji za borbu protiv korupcije. Agencija ju je opomenula i zbog toga što je bila i predsednica stručne komisije Sekretarijata za nauku, gde je dodelila milion dinara projektu u kojem učestvuje.

Profesorki Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu Sanja Podunavac Kuzmanović prestalo je članstvo u Savetu Univerziteta u Novom Sadu jer Agenciji za borbu protiv korupcije nije prijavila akumulaciju javnih funkcija, potvrđeno je Vojvođanskom istraživačko-analitičkom centru (VOICE).

Kako se navodi u dopisu Agencije za borbu protiv korupcije, Sanja Podunavac Kuzmanović je kao član Upravnog odbora Instituta BioSens u Novom Sadu, vršenjem druge javne funkcije člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu, bez saglasnosti Agencije, postupila suprotno odredbi člana 28. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Zbog gorenavedenog, kako se dalje navodi, njoj je javna funkcija člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu prestala po sili zakona, o čemu je odluku naknadno donela Skupština AP Vojvodine. Naime Skupština je 19. juna 2018. donela odluku kojom je profesorki prestao mandat člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Postupak protiv Sanje Podunavac Kuzmanović pokrenuo je VOICE nakon saznanja da je novosadska profesorka akumulirala javne funcije na nezakonit način. Prijava je upućena 6. novembra 2017, a Agencija za borbu protiv korupcije je nakon postupka koji je protiv nje vođen utvrdila nezakonitosti 20. aprila 2018. godine.

Sanja Podunavac Kuzmanović (foto: Tehnološki fakultet, Novi Sad)

Agencija ja utvrdila da je postupila suprotno odredbi čl. 28. st. 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, u kojem se navodi da je funkcioner koji je izabran, postavljen ili imenovan na drugu javnu funkciju i koji namerava da više funkcija vrši istovremeno, dužan da u roku od tri dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja zatraži saglasnost Agencije.

U tom članu zakona se još navodi da uz zahtev Agenciji, funkcioner dostavlja i pribavljeno pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, postavio ili imenovao na javnu funkciju, a funkcioner koji je izabran na javnu funkciju neposredno od građana dostavlja pozitivno mišljenje nadležnog radnog tela organa u kome je funkcioner.

Savet Univerziteta u sadašnjem sastavu konstituisan je 23. marta 2016. godine, a profesorku Podunavac imenovala je na tu funkciju Skupština Vojvodine 28. juna prošle godine, kada je nekoliko dotadašnjih članova smenjeno. Taj podatak navodi se na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, dok članstvo u UO Instituta „Biosens“ profesorka Podunavac Agenciji nije prijavila.

Naknadnom proverom, iz Agencije je potvrđeno za VOICE da profesorka nije prijavila članstvo u UO „Biosens“ pa je protiv nje pokrenuta istraga zbog sumnje da je prekršila Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije, jer nije ispunila obavezu prijavljivanja vršenja druge javne funkcije.

Profesorka Podunavac je na neprijavljenu funkciju u UO „Biosens“ imenovana nekoliko dana pre stupanja na funkciju u Savetu Novosadskog univerziteta. Nju je Vlada Vojvodine imenovala 7. Juna 2017, pošto je prethodno na istoj sednici bez ikakvog obrazloženja smenila nekoliko članova UO „Biosens“, kojima još nije bio istekao mandat.

Ime profesorke Podunavac kontroverzno je u još jednom slučaju. Naime, ona je u maju prošle godine imenovana za predsednicu Stručnog saveta za tehnološke nauke pri Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Ova funkcija ne bi bila sporna da profesorka nije bila predsednica stručne komisije na jednom od konkursa na kojem je dodeljeno oko milion dinara za projekat Tehnološkog fakulteta u kojem i sama učestvuje.

Takva aktivnost regulisana je i u aktuelnom Pravilniku o stručnim savetima koji u članu 5 eksplicitno kaže „da član Stručnog saveta ne može učestvovati u valorizaciji (ocenjivanju) prijave i rezultata projekta čiji je učesnik“. Rad predsednika komisije posebno je regulisan i u članu 7 u kom se kaže „da predsednik saziva sastanke stručnog saveta, obrađuje i analizira prispele prijave i obavlje druge poslove“.

Profesorka Podunavac je kao učesnica projekta „Razvoj hemometrijskih smernica za sintezu novih antimikotika kao doprinos prevencije pojave mikotoksina u prehrambenim proizvodima i hrani za životinje na teritoriji AP Vojvodine“ dobila od Pokrajine 950.000 dinara na ime budućeg rada celog projektnog tima od pet učesnika.

Agencija za borbu protiv korupcije utvrdila je da je profesorka Podunavac prekršila zakon i zbog rada u Stručnom savetu za tehnološke nauke.

„Utvrđeno je da je imenovana postupila suprotno odredbi čl. 31. st. 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, na taj način što nije obavestila Agenciju za borbu protiv korupcije o tome da je u trenutku stupanja na javne funkcije člana Upravnog odbora Instituta BioSens i člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu obavljala posao člana Stručnog saveta za oblast tehnoloških nauka, zbog čega joj je izrečena mera upozorenja.

U pomenutom članu Zakona se navodi da je funkcioner, koji u trenutku stupanja na javnu funkciju obavlja drugi posao ili delatnost, dužan da u roku od 15 dana od dana stupanja na javnu funkciju obavesti Agenciju o obavljanju tog posla ili delatnosti.

U međuvremenu Sanja Podunavac Kuzmanović akumulirala je još jednu funkciju pošto je 7. juna 2018. izabrana za prorektora za nastavu Univerziteta u Novom Sadu. Na ovu funkciju stupila je dve nedelje pre nego će je Skupština Vojvodine razrešiti sa funkcije u Savetu Univerziteta u Novom Sadu.

Prema tumačenju Agencije za borbu protiv korupcije, ona ovu funkciju nije ni bila u obavezi da prijavljuje Agenciji.

„S obzirom na to da se javna funkcija člana Upravnog odbora Instituta ne vrši na stalnom radu i da prorektor za nastavu Univerziteta u Novom Sadu nije javna funkcija u smislu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, imenovana nije bila dužna da traži saglasnost Agencije za obavljanje posla prorektora“, navela je Agencija.

Darko Šper (VOICE)