Skip to main content

Reakcija Republičkog zavoda za statistiku

03. jun 2019. Aktuelno
< 1 min čitanja

Poštovani, autor članka „Partijsko zapošljavanje i nepotizam – podsticaji koji nagone ljude da se iseljavaju“, selektivnim izborom statističkih pokazatelja navodi čitaoce na pogrešan zaključak da u Srbiji nema novog zapošljavanja. Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi (Anketa), od 2013. godine broj zaposlenih neprekidno raste. Od 2015. godine, rast zaposlenosti potvrđuje i evidencija Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja – CROSO (koja je tada uspostavljena).

Uporedni pregled godišnjih statističkih podataka o broju zaposlenih u periodu 2015–2018, nedvosmisleno ukazuje na značajan rast zaposlenosti u tom periodu. Prema Anketi, u poređenju sa 2015. godinom, broj zaposlenih u 2018. godini veći je za 258.700 – odnosno za 10%. Prema evidenciji CROSO, rast zaposlenosti u navedenom periodu je nešto manji i iznosi 144.500, odnosno 7,3%.

Za razumevanje razlike u broju zaposlenih iz Ankete i evidencije CROSO, neophodno je imati u vidu konceptualne razlike između registrovane i anketne zaposlenosti, date u dokumentu „Koncepti zaposlenosti – registrovana i anketna zaposlenost, 2017.“ godine na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Imajući u vidu najnovije podatke iz Ankete o radnoj snazi za prvo tromesečje 2019. godine, koji pokazuju da je broj zaposlenih za 122.300 veći dok je ukupan broj stanovnika starosti 15 i više godina za 32.200 manji nego u istim periodom prošle godine, i statističkim laicima postaje jasno da je sve veća stopa zaposlenosti (koja predstavlja udeo broja zaposlenih u ukupnoj populaciji starosti 15+) prvenstveno rezultat novog zapošljavanja a ne negativnog demografskog trenda.

Molimo vas da reagovanje na tekst objavite, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju (član 83).

Direktor, dr Miladin Kovačević