Skip to main content

Republička komisija nezakonito kasnila pri nabavci opreme za zračenje

30. nov 2015. Ekonomija
9 min čitanja

Autor

Maja Živanović je Diplomirana novinarka - master komunikologije. Članica je Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Pisala je za List Zrenjanin, Blic i e-Novine. Trenutno freelance novinarka. Živi i radi u Novom Sadu, Vojvodina.

Javna nabavka opreme za zračenje za Kamenicu 2 ostala je u javnosti upamćena po mnogobrojnim kontradiktornostima koje su je pratile, po političkim optužbama i zasutavljanjima tendera. Ova javna nabavka jedinstvena je po tome što je trajala čak 365 dana, konkursna dokumentacija je menjana 23 puta, podneto je devet zahteva za zaštitu prava i postavljeno je 46 pitanja. U slučaju ove javne nabavke još uvek traje sudski proces, a po podacima do kojih je došao VOICE svoj „doprinos“ do sada nezabeleženoj dužini trajanja tendera dala je i republička Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koja je imala nezakonito kašnjenje u postupanju. Iako ta institucija nije želela da otkrije koliko je kasnila u postupanju, u Upravi za kapitalna ulaganja su naveli da je kašnjenje trajalo ukupno 104 dana.

Fond za kapitalna ulaganja, a kasnije Uprava za kapitalna ulaganja, raspisao je 30. juna 2014. godine javnu nabavku linearnih akceleratora, CT skenera i prateće opreme za Kamenicu 2 u vrednosti od blizu 900 miliona dinara. Na Institutu za onkologiju Vojvodine do nabavke ove opreme u upotrebi su bila svega dva aparata za zračenje, koja su se često kvarila, zbog čega su pacijenti čekali na svoju terapiju i po nekoliko meseci.

Nebojsa Malenkovic
Nebojša Malenković: Nabavka zaustavljana šest puta

Direktor Uprave za kapitalna ulaganja Nebojša Malenković objasnio je za VOICE da je ta javna nabavka bila zaustavljena ukupno šest puta. On je istakao da su podnosioci zahteva za zaštitu prava u tom postupku bile firme „Varian Medical Systems International AG“, „Max Team“, „Beolaser“, „Siemens“, „Intellect IBCM“ po ovlašćenju „Medimpex“ iz Bosne i Hercegovine, „GE Holdings, kao i građanski nadzornik u tom postupku Društvo protiv korupcije iz Zrenjanina.

Malenković je dodao i da je Upravi za kapitalna ulaganja Vojvodine bilo postavljeno više od 40 zahteva za dodatna objašnjenja, koji su sadržavali veliki broj pitanja. Ali, „Republička komisija za zaštitu prava nije utvrdila neregularnosti u radu Uprave za kapitalna ulaganja kao naručioca u sprovođenju javne nabavke“, naveo je Malenković.

U Upravi za kapitalna ulaganja Vojvodine za VOICE je rečeno, međutim, da je u procesu odlučivanja Republička komisija imala kašnjenja. Zbrajanjem svih dana, dolazi se do podatka da je u javnoj nabavci, koja je trajala 365 dana, kašnjenje u postupanju te komisije iznosilo čak 104 dana.

Iz dokumentacije koja je dostavljena redakciji VOICE-a iz Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine vidi se da je ta institucija tokom postupka poslala šest urgencija Republičkoj komisiji u kojima moli da se ta institucija izjasni o daljem postupanju.

Direktor Uprave za kapitalna ulaganja Nebojša Malenković ocenio je da je tokom nabavke došlo i do zloupotrebe Zakona o javnim nabavkama, jer su, kako je objasnio, pojedini zahtevi za zaštitu prava dostavljani neosnovano. „Što je rešenjima Komisija bivalo potvrđeno“, dodao je on.

On je napomenuo da taj zakon dozvoljava da svako zainteresovano lice u postupku javne nabavke ima pravo da podnese zahtev za zaštitu prava. Malenković se u svom odgovoru pozvao na pravo na zdravlje, kao osnovno i neotuđivo ljudsko pravo, zajamčeno i međunarodnim aktima i Ustavom Srbije.

uprava-za-kapitalna-ulaganja-vojvodine-ukv_660x330„Uprava za kapitalna ulaganja smatra da su neosnovana zaustavljanja postupka nedvosmisleno opstrukcija nabavke predmetne opreme koja je, malo je reći, neophodna građanima Srbije. U tom smislu, pravni tim Uprave i Pokrajinske vlade razmatraju mogućnosti za podnošenje krivične prijave protiv onih koji su zloupotrebili svoje pravo na zaštitu prava ponuđača pred Republičkom komisijom i neosnovano nas zaustavili u opremanju Kamenice 2″, istakao je direktor Uprave.

Nabavke medicinske opreme, dodao je, su specifična materija. „I neosporno je da je neophodno doneti lex specialis u odnosu na Zakon o javnim nabavkama koji bi bliže odredio samu proceduru sprovođenja postupka javnih nabavki u ovoj oblasti“, naveo je Malenković.

Izmenama promenjena celokupna dokumentacija

Građanski nadzornik u postupku nabavke opreme za zračenje za Kamenicu 2 bilo je Društvo protiv korupcije iz Zrenjanina. U njihovom izveštaju navodi se da je tokom trajanja nabavke konkursna dokumentacija menjana čak 23 puta, što je do sada nezabeleženo od kako se primenjuje Zakon o javnim nabavkama u Srbiji.

„Ovolike izmene konkursne dokumentacije dovele su do toga da konačna dokumentacija nije ni približno ista prvobitnoj od 30. juna prošle godine“, piše u izveštaju Društva protiv korupcije. U izveštaju se dodaje i da je u toku trajanja postupka podneto čak devet zahteva za zaštitu prava. U dokumentu se ocenjuje i je reč o kompleksnoj i važnoj nabavci. „Od objavljivanja poziva do otvaranja ponuda prošlo je tačno 365 dana, što je presedan u postupcima javnih nabavki“, piše u izveštaju.

drpkoOvaj građanski nadzornik je potvrdio navode Uprave za kapitalna ulaganja da je došlo do kašnjenja u postupanju Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača.

„Treba napomenuti da je ovoliko neprimerenom trajanju postupka javne nabavke doprinela i Republička komisija jer je zahteve za zaštitu prava podnetih zainteresovanih lica 15.08.2014. godine rešila i dostavila rešenje naručiocu tek 15.12.2014. godine, čime su prekoračeni svi rokovi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama“, dodaje se u izveštaju.

Građanski nadzornik je tokom nabavke došao do saznanja da se od 2007. godine u Srbiji bezuspešno pokušava nabavka višeenergetskih linearnih akceleratora. „Jedan postupak nabavke je sprovodilo Ministarstvo zdravlja, a drugi Institut iz Sremske Kamenice i oba su poništena rešenjem Republičke komisije jer konkursna dokumentacija nije bila sačinjena u skladu sa odredbama zakona“, objašnjava se u izveštaju Društvo protiv korupcije.

Sporni uslovi i cena

Primedba građanskog nadzornika Upravi za kapitalna ulaganja Vojvodine, kao naručiocu, odnosila se i na procenjenu vrednost. „Sagledavanjem svih dobijenih činjenica nejasno je zašto je procenjena vrednost milijardu dinara, kada je vrednost linearnih akceleratora sa ovim karakteristikama po odgovoru kao i po istraživanju tržišta oko 600 miliona za sva tri“, naveo je građanski nadzornik.

Društvo protiv korupcije je upozorilo da je naručilac traženjem osnovne garancije od dve godine, ali i produžene garancije od dodatnih četiri godine, u znatnoj meri poskupeo ovu javnu nabavku.

„Naravno, naručilac ima pravo da traži ovoliki garantni rok, ali se postavlja pitanje svrsishodnosti trošenja javnih sredstava, jer je nejasno zašto nije nabavljeno šest akceleratora ovih tehničkih karakteristika sa osnovnom garancijom od godinu dana, kada su već postojala obezbeđena finansijska sredstva. A sve u cilju što bržeg početka lečenja teško bolesnih pacijenata kojima je ovo jedina terapija“, objašnjavaju u Društvu.

I „postgarancijsko održavanje“ u periodu od deset godina od isteka garancije je deo koji je bio sporan za građanskog nadzornika. U izveštaju se upozorava da takav zahtev nije po zakonima Srbije. Društvo protiv korupcije je na to ukazalo i Upravi za kapitalna ulaganja, koja je izmenila konkursnu dokumentaciju i pojeftinila nabavku.

U izveštaju se ističe i izmena dokumentacije koja je usledila nakon zahteva za zaštitu prava zainteresovane firme „Maks team“, a nakon koje se Uprava za kapitalna ulaganja opredelila za naprednije i skuplje akceleratore.

U dokumentu se ocenjuje da su čak i za ta finansijska sredstva mogla, umesto tri, da se nabave četiri skuplja akceleratora. U izveštaju Društva se, međutim, ocenjuje i da je, imajući u vidu da je zdravstvo u Srbiji najkorumpiraniji segment društva, jasna sva težina sprovođenja ove javne nabavke.

„Sagledavajući sve probleme koji su pratili ovu nabavku, koja je trajala duže od godinu dana kao i poništene prethodne postupke za ista predmetna dobra, građanski nadzornik je mišljenja da bi nabavku kapitalne opreme kao i izgradnju kapitalnih objekata u zdravstvu trebalo izuzeti iz Zakona o javnim nabavkama“, poručili su u Društvu protiv korupcije.

linearni akceleratorNajveću štetu, dodali su, trpe građani Srbije. Oni su ujedno i predložili izmenu zakonske regulative, tako da bi jedan deo nabavke za zdravstvo sprovodilo Ministarstvo zdravlja ili resorni pokrajinski sekretarijat.

Društvo protiv korupcije je u izveštaju navelo i da Uprava za kapitalna ulaganja Reublička komisija nezakonito kasnila pri nabavci opreme za zračenje jer nije odmah dostavljala građanskom nadzorniku traženu dokumentaciju, te je Društvu  bio onemogućen stalan uvid u postupak.

„Naručilac se obraćao drugim organima u vezi sa predmetnom javnom nabavkom, ali ta dokumenta nije prosledio građanskom nadzorniku. Sve navedeno je sadržano u zahtevu za zaštitu prava koji je građanski nadzornik podneo, kao i u tužbi Upravnom sudu protiv rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki“, dodaje se u izveštaju.

Problemi sa komunikacijom i sa Upravom za kapitalna ulaganja

Zoran Bašić iz Društva protiv korupcije rekao je za VOICE da ne očekuje da će sud doneti odluku po toj tužbi ove godine, ali da su u Društvu uvereni da će uvažiti sve kritike građanskog nadzornika.

„Stalo nam je i do profesionalne satisfakcije, jer smo u pravu“, dodao je on.

On je ocenio da je komunikacija sa Upravom za kapitalna ulaganja bila loša. „Po mesec i po dana nismo znali šta se dešava, jer su oni sami imali svoja tumačenja zakona i pravilnika o građanskom nadzorniku. Ponašali su se kao klasičan državni organ“, rekao je Bašić.

Zoran Bašić drpko
Zoran Bašić: Pokušali su da nas uvuku u političko blato

On je ocenio i da su neki uslovi koje je Uprava za kapitalna ulaganja postavila u ovoj javnoj nabavci bili „van svake pameti“ i da je ta institucija išla „iz krajnosti u krajnost“. Naveo je i da su postojali pokušaji da se Društvo uvuče u „političko blato“, što su u toj organizaciji ignorisali. „Videli smo i izjave iz Uprave da nismo stručni“, dodao je Bašić.

On je ocenio da je verovatno postojala opstrukcija nabavke, te da se pojedinim zahtevima za zaštitu prava i sam smejao. Bašić je dodao i da je najveći problem u ovoj nabavci bila nestručnost, ali i, kako je dodao, bahatost naručioca.

Komisija bez odgovora koliko je bilo kašnjenja

U Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za VOICE je rečeno da su svi postupci zaštite prava u slučaju ove javne nabavke pred tom institucijom trajali 162 dana.

U odgovoru Komisije se ističe da, međutim, to ne znači kontinuirano trajanje postupaka zaštite prava. Nakon svakog donetog rešenja Komisije, dodaje se u odgovoru te institucije, naručilac je nastavljao sa sprovođenjem nabavke, sve do novog zahteva, kada se postupak, zbog suspenzivnog dejstva zahteva, zaustavljao do donošenja nove odluke Komisije.

„Posebno ukazujemo na činjenicu da rok za odlučivanje Republičke komisije počinje da teče od momenta prijema kompletne dokumentacije neophodne za donošenje odluke po podnetom zahtevu za zaštitu prava i odgovora na podneti zahtev ne predstavlja datum od koga počinje da teče rok za odlučivanje Komisije“, naveli su u toj instituciji.

Urgencije 

U urgencijama koje su dostavljene VOICE-u u Upravi za kapitalna ulaganja Vojvodine, međutim, navodi se da je Republička komisija, ukoliko joj je bio potreban dodatan rok kako bi se dokumentacija upotpunila, trebalo o tome da obavesti i podnosioca zahteva, ali i naručioca, što ona nije učinila. U urgencijama Uprave, Komisija se upozorava da svojim nečinjenjem i kašnjem u postupanju uskraćuje Ustavom zagarantovano pravo bolesnih građana, odnosno pravo na adekvatnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. U jednoj od urgencija se navodi da će se, zbog izostanka odgovora Komisije, Uprava obratiti i nadležnom odboru Skupštine Srbije. U svim urgencijama naručioca traži se hitno postupanje kako bi se stekli uslovi za nastavak započetog postupka. Republička komisija na urgencije nije nikada odgovorila.

U Republičkoj komisiji, međutim, nisu odgovorili na pitanje VOICE-a koliko nezakonito kašnjenje su imali u postupanju tokom ove specifične javne nabavke, a koje su ustanovili i naručilac, ali i građanski nadzornik. „Trajanje predmetnih postupaka zaštite prava je uzrokovano samim postupkom javne nabavke, koji je više puta osporavan podnošenjem brojnih zahteva za zaštitu prava“, objašnjava se u odgovoru Republičke komisije.

U toj instituciji su objasnili i da su izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama stupile na snagu u avgustu ove godine i da ostaje da se kroz primenu nove regulative vidi da li postoje pozitivne promene u sprovođenju procedura, a naročito u zaštiti prava.

„U tom smislu, redefinisanje odredbi koje regulišu postupak zaštite prava je svakako jedan od pravaca u kojima bi se izmene Zakona o javnim nabavkama moralo kretati, naročito imajući u vidu da je trend uvećanja broja primljenih zahteva za zaštitu prava i predmeta po kojima Republička komisija postupa uopšte u odnosu na svaku prethodnu godinu po više od 30 odsto“, naveli su u Komisiji.

U toj instituciji su ocenili i da je, zbog izuzetno visokog broja primljenih predmeta, potrebno razmotriti posebna ovlašćena Komisije, a pogotovo u pogledu njene nadležnosti oko pokretanja prekršajnog postupka, poništenja ugovora, novčanog kažnjavanja, podnošenja tužbi za utvrđivanje ništavosti i drugog, jer zaštita prava predstavlja osnovnu, primarnu nadležnost te institucije, kojom se, zbog prevelikog broja podnetih zahteva, u velikoj meri sužava već ograničen prostor za eventualno efikasnije odlučivanje.

Podnosioci zahteva plaćali i konsalting usluge

Republicka komisijaU postupku nabavke opreme za zračenje za Kamenicu 2 zahteve za zaštitu prava podnele su firme „Varian Medical Systems International AG“, „Max Team“, „Beolaser“, „Siemens“, „Intellect IBCM“ po ovlašćenju „Medimpex“ iz Bosne i Hercegovine, „GE Holdings, kao i građanski nadzornik u tom postupku Društvo protiv korupcije (DRPKO) iz Zrenjanina. Jedno od najvećih iznenađenja bila je firma „Medimpex“ iz Vogošće kod Sarajeva. Ta firma je unajmila firmu „Intellect IBCM“ iz Beograda, koja je u ime klijenta iz BiH sastavila zahteva za zaštitu prava ponuđača.

Na portalu beogradske firme vidi se da se ta usluga naplaćuje oko 60 hiljada dinara. Jedna od zaposlenih, čije se stručne usluge nude, jeste i Marija Krivokapić, za koju piše da je i članica projektne grupe Ministarstva finansija za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. „Medimpex“ iz Sarajeva, s druge strane, na svom zvaničnom portalu za sebe navodi da je jedna od vodećih veledrogerija u BiH, sa akcentom na nabavku, skladištenje i distribuciju lekova i medicinske opreme na veliko.

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem je pretežna delatnost i „GE Holdings“, koja je takođe podnela zahtev za zaštitu prava ponuđača u ovoj javnoj nabavci. Ova firma je svoj zvaničan portal napravila na besplatnoj platformi.

Zakon u međuvremenu izmenjen

Only gavel on a white background (done in 3d)

Narodna skupština je 31. jula usvojila izmene Zakona o javnim nabavkama, koje su stupile na snagu 12. avgusta. Iako je po Zakonu o državnoj upravi i Poslovniku Vlade Srbije organizovanje javne rasprave o tom aktu bilo obavezno, ona je izostala.

Izmenama se predviđa da postupci javnih nabavki kraće traju, uključujuci i trajanje postupka zaštite prava. Pojedini rokovi za podnošenje ponuda biće kraći, u zavisnosti od vrste postupka i procenjene vrednosti javne nabavke.

Država, međutim, nije uzela u obzir slučaj nabavke opreme za zračenje za Kamenicu 2, te će se nabavka medicinske opreme i dalje sprovoditi kao i sve ostale javne nabavke.

Maja Živanović (VOICE) 

voice_logo