Skip to main content

Sremska Mitrovica platila projekat za stadion na jednoj lokaciji, pa odlučila da ipak bude na drugoj?

22. dec 2020. Lokalne samouprave
6 min čitanja

Grad Sremska Mitrovica platio je projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju i nadogradnju postojećeg gradskog stadiona Fudbalskog kluba „Radnički“ i za to izdao građevinsku dozvolu. Međutim, na nedavno održanoj sednici gradske skupštine usvojena je odluka prema kojoj se izgradnja stadiona planira na drugoj lokaciji – u zoni mitrovačkog zatvora.

Dok Gradska uprava za zajedničke poslove za VOICE kaže da će lokacija stadiona biti određena u narednom periodu, Gradska uprava za urbanizam saopštava da postoji „mogućnost“ izgradnje na stadionu Radničkog, ali dodaje i da je zona oko zatvora „pokazala veće prostorne mogućnosti“.

Stručnjaci za VOICE kažu da će potencijalna nova lokacija stadiona najverovatnije zahtevati i novu projektno-tehničku dokumentaciju, menjanje postojećih planova, a samim tim i izdvajanje novih sredstava.

U septembru prošle godine raspisana je javna nabavka za „izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i nadogradnju sportskog objekta u Sremskoj Mitrovici“. Iz konkursne dokumentacije za ovu javnu nabavku saznaje se da je pomenuti „sportski objekat“ zapravo stadion FK „Radnički“. Ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije dobila je firma DBA doo  iz Novog Sada, čiji je zastupnik Đorđe Bajilo, i to po ceni od 6.000.000 dinara bez PDV-a, odnosno 7.194.000 sa PDV-om.

U konkursnoj dokumentaciji navedeno je da rekonstrukcija i nadogradnja stadiona treba da bude prema standardima UEFA za stadione druge kategorije, smeštajnih kapaciteta između 2500 i 3500 sedišta. Navodi se i da je FK „Radnički“ „centralno lociran i glavni fudbalski teren u Sremskoj Mitrovici“. Posebno se ističe lokacija, odnosno njena komercijalna vrednost, jer se stadion nalazi nedaleko od tržnog centra.

Gradska uprava za urbanizam u junu ove godine izdala je građevinsku dozvolu za „rekonstrukciju i dogradnju kompleksa fudbalskog stadiona na katastarskim parcelama broj 3629/2 i 3630“ na kojima se nalazi stadion FK „Radnički“. U dozvoli se navodi da će rekonstruisani i nadograđeni objekat imati prizemlje i dva sprata, bruto površine 8.750 metara kvadratnih.

Nerešeni imovinski odnosi i nedostatak prostora onemogućili izgradnju na „Radničkom“?

O projektu rekonstrukcije i nadogradnje stadiona FK „Radnički“ mediji su pisali kao o izgradnji „novog stadiona“, a projektant Đorđe Bajilo za portal B92 rekao je da je reč o „supermoderdnom objektu“.

Bajilo je tada govorio i o nerešenim imovinsko-pravnim odnosima na prostoru oko stadiona  „Radničkog“. Naime, rekao je da je planirana gradnja zapadne i severne tribine, a južna i istočna tribina moraju da sačekaju.

„Gradnja južne i istočne tribine planirana je u budućnosti, u skladu sa daljim rešavanjem imovinskih odnosa na okolnom zemljištu kao i u skladu sa potrebama u pogledu kapaciteta“, izjavio je Bajilo krajem avgusta ove godine.

Arhitektkinja iz Sremske Mitrovice Slavenka Mitrović Lazarević, koja dobro poznaje lokalne arhitekstonske prilike, kaže da se stadion FK „Radnički“ nalazi na „prilično zbijenom prostoru“ i da je sa svih strana okružen objektima.

„Sa istočne strane novim ritejl parkom Stop šop, pored kojeg je i prostor zaštićenog spomen-mesta, groblja Svilara, i objekat tehničkog pregleda vozila. Sa zapadne strane  slepom ulicom sa porodičnim kućama. Sa severne strane  Bulevarom Konstantina Velikog i sa južne strane prostorom urbanističkim planom određenim za  izgradnju više porodičnih zgrada spratnosti P+3“, kaže Slavenka Mitrović Lazarević za VOICE.

Komentarišući izjavu projektanta Đorđa Bajila da će se južna i istočna strana stadiona raditi u budućnosti, arhitekta Mitrović Lazarević kaže da joj rešavanje tih imovinsko-pravnih odnosa izgleda „prilično komplikovano i neizvesno“.

„Proširenje na južnu i istočnu stranu bi verovatno značilo izmeštanje nekih od ovih navedenih postojećih sadržaja i izmenu plana detaljne regulacije, da bi se u njemu izmenile obeležene namene prostora sa južne i istočne strane“, smatra Slavenka Mitrović Lazarević.

Postavlja se pitanje da li je pre planiranja čitavog projekta, sprovođenja nabavke i plaćanja projektno-tehničke dokumentacije urađena analiza izvodljivosti u kojoj je trebalo utvrditi da li zamišljeni kompleks može da stane na prostor stadiona „Radničkog“. Iz Gradske uprave za zajedničke poslove i imovinu za VOICE  kratko odgovaraju da su „procenjeni svi parametri koji utiču na izgradnju takvog kompleksa“.

Kada je reč o prostoru, Gradska uprava za urbanizam kaže da je „pretpostavka da postojeća lokacija stadiona FK Radničkinema dovoljno prostora za bilo kakav vid proširenja kapaciteta u odnosu na projekat“.

Plan regulacije stadiona u zoni zatvora 3,5 miliona dinara

Sednica skupštine koja je održana krajem novembra ove godine donosi novu konfuziju ili pak potencijalno rešenje u slučaju gradskog stadiona. Naime, na njoj je usvojena „Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa gradskog stadiona u zoni KPZ-a u Sremskoj Mitrovici“. U njoj se navodi da je cilj donošenja plana stvaranje mogućnosti za, između ostalog, „izgradnju gradskog stadiona sa pratećim sadržajem“.

Da li ovo znači da se odustalo od lokacije stadiona FK „Radnički“ i da će se stadion graditi u zoni mitrovačkog zatvora, gradske uprave zadužene za ova pitanja nisu odgovorile direktno.

Gradska uprava za zajedničke poslove i imovinu saopštila je za VOICE da će lokacija gradskog stadiona biti definisana u narednom periodu. Čak i da se izuzme građevinska dozvola i plaćena dokumentacija za stadion „Radničkog“, ovo objašnjenje gradske uprave ostaje nejasno, s obzirom na to da je skupština usvojila odluku o „kompleksu gradskog stadiona u zoni KPZ-a“.

Gradska uprava za urbanizam pak odgovara da „mogućnost rekonstrukcije i dogradnje stadiona FK Radnički u Sremskoj Mitrovici svakako postoji, s obzirom da je izdato Rešenje o građevinskoj dozvoli“. Međutim, odgovor ove uprave na jedno drugo pitanje VOICE-a u vezi sa stadionom moglo bi da reši misteriju.

Naime, u važećem Generalnom urbanističkom planu (GUP) grada, stadion je predviđen u naselju Kamenjar – istočna strana grada. Stadion FK Radnički se nalazi na zapadu, a zona KPZ-a, odnosno zatvor, smešten je na severnoj strani grada. Na pitanje zašto se ne poštuje GUP u kojem je gradski stadion ucrtan u naselju Kamenjar, iz GU za urbanizam odgovaraju da je prostor oko hipodroma veći i pogodniji za novi stadion.

Hipodrom se zapravo nalazi u zoni KPZ-a, što navodi na zaključak da se odustalo od isplanirane lokacije „Radničkog“i da se planira gradnja u zoni zatvora, kao što se i navodi u „Odluci skupštine o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa gradskog stadiona u zoni KPZ-a u Sremskoj Mitrovici“.

„GUP Grada Sremska Mitrovica predviđa izgradnju gradskog stadiona u stambenom naselju Kamenjar u Sremskoj Mitrovici. Međutim, u pogledu izbora lokacije, te predviđenih sadržaja koje neophodno mora da poseduje jedan stadion kako bi bio kategorisan po UEFA standardima, sve u skladu sa Pravilnikom UEFA o infrastrukturi, poziciji postojećeg hipodroma i okolnog prostora koji je planiran za izradu Plana detaljne regulacije, sa kompatibilnom namenom površina, je preliminarnom analizom pokazala bolje karakteristike i veće prostorne mogućnosti za izgradnju stadiona u odnosu na prostor u stambenom naselju Kamenjar“, glasi odgovor GU za urbanizam.

Iz ove gradske uprave na pitanje koliko će koštati izrada Plana detaljne regulacije kompleksa gradskog stadiona u zoni KPZ-a, odgovaraju da će iznositi oko3,5 miliona dinara.

Teško da će se postojeća dokumentacija primeniti na novu lokaciju

Ukoliko se stadion bude gradio na novoj lokaciji, postavlja se pitanje da li je neophodna nova projektno-tehnička dokumentacija prilagođena toj lokaciji i samim tim raspisivanje nove javne nabavke i ponovno plaćanje projekata. Iz GU za zajedničke poslove i imovinu odgovaraju da će se za „izgradnju novog gradskog stadiona koristiti projektna dokumentacija koja je već urađena“.

Međutim, arhitektkinja Slavenka Mitrović Lazarević sagledavajući lokaciju FK „Radnički“ i potencijalno novu lokaciju u zoni mitrovačkog zatvora, kaže da „nije verovatno“ da se postojeća projektna dokumentacija „može lako prilagoditi nekoj drugoj lokaciji“.

„U urbanističkom smislu prostor FK Radnički je okruženje zgusnute gradnje i mešovitih sadržaja, sa saobraćajnim pristupima određenim postojećim ulicama, sa infrastrukturom određenog kapaciteta i određenih mesta priključaka. U arhitektonskom smislu moralo se voditi računa o funkcijama i komunikacijama u zadatom prostoru i uklapanju u urbani kontekst te lokacije. U konstruktivnom smislu morali su se rešavati problemi rekonstrukcije i dogradnje baš tog postojećeg prostora i na baš tom tlu koje ima određene karakteristike. Zbog svega navedenog, nije verovatno da se takav specifičan projekat za specifičnu rekonstrukciju i dogradnju može lako prilagoditi nekoj drugoj lokaciji, za izgradnju potpuno novog objekta“, objašnjava Mitrović Lazarević za VOICE.

Dodaje da je lokacija u zoni KPZ-a  potpuno različita i u „svakom smislu znatno manje opterećena okruženjem“.

„Ta lokacija će verovatno imati veću površinu, veću slobodu, veće mogućnosti za saobraćajne pristupe i za pravce evakuacije, za parkinge, drugačije tlo, drugačije kapacitete i pravce pružanja infrastrukture“, zaključuje Slavenka Mitrović Lazarević.

Tekst i foto: Marija Grbić (VOICE)