Skip to main content

VOICE: Dva i po miliona evra u Komori medicinskih sestara van kontrole?

07. feb 2018. Istraživanja
10 min čitanja

Autor

"Novinar od 2001. godine. Počeo je u novosadskoj TV produkciji "UrbaNS” koja je, u sklopu ANEM-a, funkcionisala i kao dopisništvo TV B92 iz Beograda. Nakon toga, radio je nekoliko godina u novosadskom "Građanskom listu", i pisao za portale "Autonomija.info", "Magazin Vojvodina" i međuregionalnu agenciju "AIM-ng". Od februara 2017. saradnik VOICE-a. Karikaturista portala "Autonomija.info" od maja 2016. godine. Dobitnik godišnje nagrade NDNV-a 2018. godine za analitičko novinarstvo."

Vojvođanski ogranak Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (KMSZTS) zatražio je od Ministarstva zdravlja da hitno, u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, uvede privremene mere i raspiše izbore za sve organe Komore, jer se direktorka Komore, kako navode, oglušila o više naloga Ministarstva zdravlja, saznaje Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE). 

Prema tim navodima, direktorka nije, zaključno sa 22. decembrom prošle godine,  otklonila sve nepravilnosti koje su joj naložene nakon inspekcije koju je sprovela radna grupa ministarstva pre gotovo godinu dana. Inače, od članarina se na godišnjem nivou sakupi oko dva i po miliona evra, a to su sredstva kojima Komora samostalno raspolaže.

Direktorka Komore Radmila Ugrica je za VOICE demantovala te optužbe, dok u  Ministarstvu zdravlja nismo dobili odgovore na postavljena pitanja. 

Bez osnova za privremene mere?

Naime, u dopisu koji je vojvođanski Ogranak KMSZTS poslao Ministarstvu zdravlja 17. januara, između ostalog, navodi se da su „podele, lični interesi i netrpeljivost praktično doveli do blokade rada organa Komore, a  time i do bitnog odstupanja od zakonitosti njenog delovanja“. Podseća se i da, prema odredbi čl. 56. st. 2. Zakona o državnoj upravi, ukoliko imalac javnih ovlašćenja i pored višestrukih upozorenja ne počne da vrši povereni posao ili ne počne da ga vrši pravilno ili blagovremeno, nadzorni organ državne uprave preuzima izvršenje posla, najduže na 120 dana.

Radmila Ugrica potvrđuje da zakon zaista to predviđa, ali „samo ukoliko se ne ispunjavaju zakonom povereni poslovi u Komori“.

„Mi ispunjavamo sve zakonom određene obaveze na vreme i u roku, izveštavamo i naše orgrane – Skupštinu, i Upravni odbor, i Nadzorni odbor, i Ministarstvo zdravlja. Što se tiče samog izveštaja Ministarstva zdravlja, mi smo odgovorili u roku. Neke manje neusaglašenosti su postojale, neusaglašenosti su otklonjene, pritom te neusaglašenosti nemaju nikakve veze sa poverenim poslovima i javnim ovlašćenjima komore i, što se tiče sadašnje i buduće saradnje, mi nemamo nikakvih problema“, kaže Ugrica i dodaje da nijedna odluka nije doneta na štetu članova KMSZTS.

Nadzorni odbor otkrio malverzacije

Problem je nastao pre dve godine, nakon redovne kontrole Nadzornog odbora Komore, koja se u skladu sa zakonom sprovodi dva puta godišnje, kada se kontrolišu finansijsko poslovanje i pravni akti Komore. Kako za VOICE ukazuje predsednik Nadzornog odbora Komore Bratislav Žižić, nakon redovne kontrole za 2015. godinu, utvrđene su nepravilnosti, među kojima i to da je direktorka Radmila Ugrica za renoviranje prostorija Komore u Beogradu, umesto pet miliona odobrenih od strane Skupštine KMSZTS, potrošila čak 10,5 miliona dinara. Nakon toga, o izveštaju Nadzornog odbora trebalo je da se izjasne organi Komore, a prvo su prezentovani Skupštini KMSZTS, u aprilu 2016. godine.

„Bilo je polemike, diskusije, ali niko takav nalaz nadzora nije osporio! Bilo je 116 glasova ‘za’ i četiri uzdržana. I neki od delegata koji su me kasnije tužili za uvredu časti i klevetu tada su takođe glasali za izveštaj. Ako sam nešto loše video, to je moglo jednostavnije da se reši – smenite me s mesta predsednika Nadzornog odbora, ne date mi poverenje, ne podržite izveštaj i tu sve staje. Posle toga možete podnositi krivične prijave i bilo šta drugo“, kaže Žižić. On je precizirao da su nakon te sednice skupštine članovi Komore iz Ogranka Vojvodina potpisali peticiju za opoziv direktorke. Međutim, kako navodi naš sagovornik, direktorka zahvaljujući „pritiscima na delegate“ nije smenjena , zbog čega se 30. maja 2016. godine predsednik Skupštine, predsednik UO i predsednik NO obraćaju Ministarstvu zdravlja s molbom da, u skladu sa zakonom, proveri sve navode o malverzacijama.

S druge strane, direktorka ističe da su tu prijavu podneli samo u svoje ime.

„Predsednik UO, predsednik Nadzornog odbora i predsednik Skupštine su u svoje lično ime, jer oni nemaju podršku organa koje predstavljaju, Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu finansija prijavljivali da postoje neke sumnje u rad Komore i mene kao direktora koji zastupam i odgovaram za rad Komore. Sve ono što je bilo potrebno da se dostavi Ministarstvu zdravlja da se proveri da li su te prijave utemeljene na nekim dokazima, ja sam, kao direktor, dostavila“, navodi Ugrica.

Ministarstva potvrdila nepravilnosti

Prema članovima 49 i 50 Zakona o komorama zdravstvenih radnika, nadzor nad zakonitošću rada i akata komore vrši Ministarstvo zdravlja, dok nadzor nad zakonitim i namenskim korišćenjem sredstava komore, odnosno ogranka komore i postupanjem komore u pogledu pridržavanja propisa o finansijskom i računovodstvenom poslovanju vrši Ministarstvo finansija.

Predsednica UO Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije Jovanka Ralić za VOICE kaže da je nakon zajedničkog dopisa iz maja 2016. Ministarstvo zdravlja, po nalogu ministra Zorana Lončara, prosledilo nalog budžetskoj inspekciji kako bi se uradila finansijska kontrola.

„On sam (Lončar) je oformio radnu grupu, uglavnom od pravnika iz Ministarstva zdravlja i njegovih pomoćnika, kako bi uradila nadzor nad pravnim aktima i odlukama Komore medicinskih sestara, na osnovu onih elemenata koje smo podneli u prijavi. Što se tiče Ministarstva finansija, oni su uradili korektan izveštaj na 64 strane, u kojem su se dotakli mnogih stvari iz naše prijave, mada nekih nisu. Rukovodili su se nalazom našeg Nadzornog odbora“, kaže Jovanka Ralić. Ona dodaje da je ministarstvo dva puta menjalo sastav komisije, da bi tek treća komisija, formirana u januaru 2017. godine, uradila nadzor pravnih akata i odluka.

„Otprilike u isto vreme, u martu, završen je izveštaj budžetske komisije, koja je pronašla brojne  nepravilnosti u radu Komore i, po svim njihovim zaključcima za sve te nepravilnosti, odgovoran je direktor Komore, u skladu sa članom 25. Zakona o komorama zdravstvenih radnika. Sve to je trebalo da prođe organe Komore, međutim, oni nisu hteli o tome da raspravljaju“, kaže Jovanka Ralić. Epilog kontrole bio je nalog od deset mera koje je Ministarstvo zdravlja donelo 25. jula, nakon uvida u izveštaje svoje radne grupe i budžetske kontrole.

Jovanka Ralić: „Za sve te nepravilnosti, odgovoran je direktor Komore“

„Ministarstvo je konstatovalo sve nepravilnosti i dalo rok od 60 dana da se te nepravilnosti isprave. To je isteklo u septembru, ali je direktorka tražila da se rok produži, ali je i taj novi rok istekao 10. oktobra, a ništa od navedenih stvari nije ispravljeno. Ministarstvo onda daje novi nalog, sada mnogo oštriji, pošto smo u međuvremenu pronašli još nepravilnosti, između ostalog, da je predsednik ogranka za Užice izabran nelegitimno, da nije dobio dovoljan broj glasova i da nije ispoštovana procedura. Sada se postavlja pitanje validnosti njegovih odluka, a on je tokom prethodne četiri godine transferisao novac s računa tog ogranka. Da li je to zakonito? Nije, i to smo naveli u krivičnoj prijavi“, navodi Jovanka Ralić. Kao jednu od utvrđenih nepravilnosti, ona ističe to što je Ogranak Beograd, protivno Statutu, izabrao više članova u Izvršni odbor – 13 umesto 10, zbog čega je upitna validnost rada i tog ogranka.

„Za tih troje, pošto svi članovi IO imaju mesečnu apanažu, četiri godine su protivzakonito isplaćivane nadoknade. Kada se pomnoži 10.000 dinara puta njih troje, pa puta četiri godine, dobije se ozbiljna svota novca, preko milion dinara, koja je nenamenski potrošena“, upozorava Jovanka Ralić. Direktorki još na teret stavljaju i usvajanje Kolektivnog ugovora bez konsultacija sa drugim organima Komore, te nepropisno donošenje pravilnika o radu i sistematizaciji, kao i nepravilnosti u nalozima za službena putovanja, nepostojanje Imenika o izrečenim disciplinskim merama…

Direktorka tvrdi: Nema krivičnih dela

Direktorka ne spori kontrole i nalaze ministarstava zdravlja i finansija, ali ističe da su sve preporuke ispoštovane i da krivičnih dela nije bilo.

„Vanredni Nadzorni odbor je sazvan i zaključci su usvojeni. Bio je sazvan vanredni Upravni odbor i zaključci UO su usvojeni, a takođe i vanredna Skupština je bila, zaključci su usvojeni po svim optužbama tih istih predsednika organa. Nikakvih krivičnih dela nije bilo te, prema tome, nemam zašto da odgovaram“, navodi Radmila Ugrica.

Dopisi Lončaru, Vučiću…  

Tokom proteklih gotovo dve godine, predsednica Upravnog odbora Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije Jovanka Ralić u više desetina navrata slala je dopise svim nadležnim državnim organima, a ministar zdravlja Zlatibor Ločnar primio ju je pet-šest puta.

„Imam pet urgencija, obratili smo se sa 59 zvaničnih dopisa Ministarstvu zdravlja, Aleksandru Vučiću smo se obratili 30 puta dok je bio premijer, a u poslednjih dva meseca još četiri puta jer smo shvatili da stvar može da se reši samo kad on kaže“, ističe Jovanka Ralić.

Da li je bilo krivičnih dela ili nije, odlučiće nadležni organi, a njima je na račun direktorke u proteklom periodu upućeno ukupno sedam krivičnih prijava. Niko od naših sagovornika nema saznanja o tome da li se išta po tim prijavama radi.

„Imamo problem sa nereagovanjem institucija države. Za sada niko ništa, niko nam nije odgovorio da su prijave odbačene i da nismo u pravu. Svi nam priznaju da smo u pravu i da će direktorka biti uhapšena. Ali, to je samo u domenu priče“, kaže Jovanka Ralić.

Direktorka kaže da ne zna koliko prijava je protiv nje podneto, jer je niko od nadležnih organa nije kontaktirao ni po jednom osnovu.

„Da li me je neko tužio ili nije, ja ne znam. Mene, odgovorno tvrdim, nikada niko nije pozvao, niti jedan sud, niti tužilaštvo da dam bilo kakvu izjavu. Niko“, tvrdi ona,  Što se nje tiče, kaže, prijave je podnosila samo protiv medija koji su objavljivali vesti u kojima su je napadali, bez da su joj pružili priliku da kaže šta ima. Kada je u pitanju Komora, podnela je samo jednu privatnu tužbu protiv predsednika Nadzornog odbora Bratislava Žižića koji ju je, kako kaže, „vređao, omalovažavao njen rad, ugled i funkciju“. A po toj prijavi nadležni su reagovali, pa je tako 17. januara održano već drugo ročište u tom predmetu, a za 23. februar zakazano je i treće.

„Interesantno je da direktorka na ročište po privatnoj tužbi dođe u službenom automobilu Komore, da je zastupa advokat KMSZTS, što u stvari plaćaju svi članovi Komore, uključujući i mene. A da su državni organi radili na vreme, ja ne bih ni bio u poziciji da odgovaram za uvredu časti“, napominje Žižić.

Pat-pozicija

Radmila Ugrica: „Nema nepravilnosti…“

Kada će nadležni državni organi uraditi svoj deo posla, ne može se sa sigurnošću reći, ali je očigledno da će do tada u Komori biti napeto, zbog svojevrsne pat-pozicije. Nju bi, eventualno, mogli da naruše rezultati izbora koji bi u Komori trebalo da budu održani do leta, a koji će, prema rečima direktorke, biti raspisani regularno.

„Izbori će biti regularno raspisani, regularno odrađeni, biraće se novi delegati, novi predsednici organa i tela. Nastavićemo u kontinuitetu da radimo poslove i projekte koje smo započeli i sa Ministarstvom zdravlja i sa komorama drugih zdravstvenih radnika“, kaže Radmila Ugrica.

Jovanka Ralić priznaje da je Komora nemoćna da sama reši probleme, jer postoji tek prividna većina u UO i Skupštini, pošto se sva tela te organizacije zapravo suočavaju sa opstrukcijama.

„Naš Statut kaže da možete da smenite nekog, pa i direktorku, samo sa dve trećine od ukupnog broja delegata. Imamo 187 delegata, znači 126 bi trebalo da glasa za njenu smenu, što je nerealno. Mnogo ljudi je u međuvremenu otišlo van zemlje, neki ne žele uopšte više da se pojavljuju, a ne možemo da ih zamenimo. Ali isto tako, ni direktorka i njena strana ne mogu da smene nas sa čela Upravnog i Nadzornog odbora niti Skupštine“, ističe Jovanka Ralić.

Na rubu egzistencije: Medicinska sestra vozi šleper u Italiji 

Za sve to vreme položaj medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara postaje sve lošiji, zbog čega su prinuđeni da egzistenciju traže van granica Srbije. Mnogi mediji, uključujući i VOICE, upozoravaju na taj problem, a Radmila Ugrica kaže da se mnogo očekuje od novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, čiji nacrt je u proceduri, a u čijoj izradi je, kao član radne grupe, i ona učestvovala. Taj zakon bi, kaže, konačno trebalo da popravi položaj medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.

„Suština je da u zakon uđu svi nivoi zvanja i obrazovanja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, da se prizna obrazovanje u zdravstvenom sistemu. Da se uradi nova sistematizacija, opis poslova, pa da se menjaju pravilnici o obavljanju zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama“, precizira ona.

Jovanka Ralić upozorava da sestre i tehničari nikada nisu živeli bednije nego danas i to bez zaštite sistema. Kako kaže, situacija je toliko loša da su sestre i tehničari prinuđeni da se štite od sopstvene države.

„Imam 32 godine staža u državnoj ustanovi, koleginica sa 15 godina staža je polagala i otišla da vozi šleper u Italiji! Kadrovi nam odlaze masovno. Komora, kao jedina profesionalna organizacija, trebalo bi da im pomogne i zaštiti ih, a u stvari ih čerupa i to pod kapom države“, zaključuje Ralić.

Dva i po miliona razloga 

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije je obavezna profesionalna organizacija u koju svi tehničari i sestre u zemlji, ukoliko žele da rade u struci u privatnom ili državnom sektoru, moraju biti učlanjeni. Komora im izdaje licence koje se obnavljaju na svakih sedam godina, a oni su tokom tih sedam godina obavezni da idu na edukacije i sakupljaju bodove kako bi mogli da produže licencu. Takođe, svi članovi Komore su u obavezi da plaćaju mesečnu članarinu u iznosu od 0,6 odsto na neto platu što na mesečnom nivou izađe između 250 i 300 dinara. Pošto Komora ima između 90.000 i 100.000 članova, od članarina se na godišnjem nivou sakupi oko dva i po miliona evra, a to su sredstva kojima Komora samostalno raspolaže.

Direktorka Komore Radmila Ugrica precizira da svaki ogranak ima svoj račun na kojem ostaje 70 odsto od prikupljenih sredstava, a da u centralnu kancelariju šalju 30 odsto sredstava. Kako kaže, Komora ima i fond uzajamne pomoći iz kojeg se sredstva koriste za obrazovanje.

„Komora izdvaja velika sredstva za obrazovanje, da bi pomogla svim našim članovima, sestrama i tehničarima kojih ima osam profila, da im olakša kontinuiranu medicinsku edukaciju“, kaže ona. Takođe, navodi Ugrica, Komora svojim članovima pomaže u slučaju teških bolesti, smrtnog slučaja, kao i deci teško obolelih kolega. Ulaže se i u informisanje članstva, a nedavno je, uz odobrenje Zdravstvenog saveta Srbije, postignuto to da svaki član dobije 10 besplatnih bodova neophodnih za licencu, navodi Ugrica i dodaje da je do sada izdato 50.000 relicenci.

Međutim, predsednica Upravnog odbora Komore Jovanka Ralić za VOICE ističe da se od tih 2,5 miliona, jedva 15 odsto vrati članovima, prevashodno kroz seminare i školovanje.

„Još Vojvodina daje najviše, pa su nas dve godine razapinjali zašto mi toliko dajemo kolegama. Jer, ljudi čuju pa traže. Mi smo rekli da ćemo davati još više, to su pare naših kolega i to je jedini način da im vratimo. Oni za te pare dobiju parče papira koji se zove licenca, dok seminare na koje idu moraju da plaćaju, kao i sve ostalo. A ako nešto pogreše u poslu, dobiće otkaz. Tri godine smo se borili i jedva izborili da se osnuje fond iz kojeg bi naši članovi, ako naprave stručnu grešku, mogli da dobiju pomoć“, objašnjava Jovanka Ralić.

Dalibor Stupar (VOICE)