Skip to main content

VOICE: RTV dodelio ugovor agenciji koja nije smela da učestvuje na tenderu

13. dec 2018. Istraživanja
4 min čitanja

Radio-televizija Vojvodine dodelila je 10. decembra ove godine ugovor sa konzorcijumom od tri preduzeća, među kojima je i agencija „Optimum MV-NS“ koja nije smela da učestvuje na tenderu jer je pravosnažno osuđena zbog zapošljavanja radnika na crno!

Agencija „Optimum MV-NS“, koja više godina posreduje u zapošljavanju više od 200 ljudi na Radio-televiziji Vojvodina, kažnjena je u postupku pred Prekršajnim sudom u Novom Sadu jer je utvrđeno da je tokom prošle godine angažovala određen broj ljudi bez ugovora o radu.

To praktično znači da agencija nije ispunila propisane uslove za učešće na tenderu za angažovanje osoba posredstvom agencije za zapošljavanje, koji je Radio-televizija Vojvodine okončala 10. decembra kada je dodeljen ugovor tročlanom konzorcijumu u kom je učestvovala i agencija Optimum!

Ugovor za posao vredan 200 miliona dinara RTV je dodelio konzorcijumu čiji nosilac je bila firma „Montop HRS“ iz Novog Sada, a činila ga je i beogradska agencija „Sequester employment“. Ovaj konzorcijum je ujedno bio jedini učesnik u javnoj nabavci.

Predviđeno je da u RTV-u posredstvom ovog konzorcijuma bude angažovano oko 270 ljudi na 80 poslovnih pozicija.

Kako je potvrđeno Vojvođanskom istraživačko-analitičkom centru u Prekršajnom sudu, presuda je doneta u oktobru ove godine protiv Agencije „Optimum MV-NS“, odnosno odgovornog lica u toj agenciji, direktora Predraga Rosića.

Kako se navodi u odgovoru suda, oni su proglašeni krivim zbog prekršaja iz člana 273. (stav 1) Zakona o radu presudom od 2. oktobra ove godine, koja je postala pravosnažna 25. oktobra.

Agencija Optimum kažnjena je novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara i obavezana je da plati troškove postupka u iznosu od 1.000 dinara. Predrag Rosić kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara i obavezan je da plati troškove postupka u iznosu od 1.000 dinara. Obe kazne su uplaćene.

Zakon o radu predvideo je novčanu kaznu za preduzetnika u iznosu od 300.000 do 500.000 dinara, dok je za pravno lice zaprećena kazna od 50.000 do 150.000 dinara.

Zakon o javnim nabavkama (čl. 75. st. 2.) propisuje da je naručilac dužan da od ponuđača ili kandidata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izričito navedu da su poštovali obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Optimum je osuđen za prekršaj iz člana 273. (stav 1) Zakona o radu zbog toga što sa licem koje radi nije zaključio ugovor o radu. Zbog toga Optimum ne ispunjava uslov da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zapošljavanju i uslovima rada jer je zaključenje ugovora sa zaposlenim jedna od osnovnih obaveza poslodavca.

Postupak protiv agencije Optimum pokrenuo je Sindikat „Nezavisnost JMU RTV“ koji je Inspekciji rada maja prošle godine prijavio da je određen broj ljudi bio angažovan bez ugovora o radu na poslovima koje su inače redovno obavljali u Radio-televiziji Vojvodina.

U prijavi Inspekcije rada je navedeno da je uvidom u evidenciju prisutnosti na radu u RTV i prema izjavama zaposlenih u toj medijskoj kući, utvrđeno da su “pojedina lica stupila na rad pre zaključenog ugovora” sa agencijom Optimum. Navodi se i da su ta lica potpisala ugovore o radu sa poslodavcem “nekoliko dana nakon stupanja na rad”.

U RTV-u 1.200 zaposlenih i 120 honoraraca

U Radio-televiziji Vojvodine zbog zabrane zapošljavanja broj zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme više od četiri godine održava se na cifri od oko 1.200. Oni kojima je u međuvremenu isteklo dvogodišnje zaposlenje na određeno vreme prebačeni su na agenciju Optimum, a njihova mesta su popunjavale osobe koje do tada nisu bile radno angažovane u RTV-u.

To praktično znači da je broj osoba koje na ovaj ili onaj način rade u RTV-u od novembra 2014. porastao za oko 250 ljudi. Osobe angažovane preko agencija televiziju dodatno koštaju zbog provizije koje te agencije dobijaju.

Ali to nije sve. Na RTV-u je angažovano i oko 120 honoraraca (zakonski maksimum), određen broj ljudi radi preko ugovora o delu, dok nekoliko desetina njih preko ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Ova poslednja kategorija je posebno zanimljiva jer obuhvata više od 30 radnika RTV-a koji su u međuvremenu otišli u penziju, ali su nastavili da obavljaju poslove u pokrajinskom javnom medijskom servisu. Svakako najpoznatije lice je doskorašnji direktor informativnog programa Budimir Marković, poznat iz vremena uredničke čistke u maju mesecu 2016. godine.

Agencija Optimum bila je prethodno izabrana na tenderu za lizing agenciju za zapošljavanje radnika u RTV, a Inspekcija rada izvršila je inspekcijski nadzor po prijavi sindikata “Nezavisnost” u RTV-u.

Sindikat je Inspekciji rada prijavio pokrajinski javni servis zbog angažovanja radnika na crno, ali je prva prijava odbijena, i inspekcija je tada donela rešenje da nije bilo nepravilnosti. Na to rešenje sindikat “Nezavisnost” uložio je žalbu, koja je rezultirala prekršajnom prijavom.

U prijavi sindikata navodi se da je povod za podnošenje prijave bilo obaveštenje poslodavca da će zaključno sa 30. aprilom 2017. godine, svim radnicima koji rade u RTV-u preko agencije, sporazumno prestati radni odnos u beogradskoj agenciji „Kadar plus“, a da će od 1. maja svi ponovo biti prijavljeni u agenciji „Optimum MV-NS“.

U istom obaveštenju bilo je navedeno i „da će Ugovore o radu svi moći da potpišu tek od 5. maja 2017. godine, što odgovorna lica u RTV-u ne treba da sprečava da planiraju njihovo angažovanje u periodu od 1. do 5. maja 2017. godine“.

Vlasnik agencije „Optimum MV-NS“ Predrag Rosić priznao je u Prekršajnom sudu da je nekoliko radnika te agencije bilo angažovano u Radio-televiziji Vojvodina bez ugovora o radu.

Rosić je rekao da je problem nastao „zbog toga što se nekoliko radnika nije odazvalo na njegov telefonski poziv da dođe u agenciju Optimum da pre 1. maja zaključi sa njima ugovor o radu, pa su oni potpisali ugovor retroaktivno“.

„Pošto je bio praznik, ali i kratak rok za prijavu oni nisu prijavljeni pre 1. maja, ali jesu na vreme prijavljeni na sva obavezna osiguranja. Staž im ide od 1. maja i oni nisu pretpreli nikakvu štetu zbog toga“, rekao je Rosić.

Sudija Nataša Maraš Keravica skrenula je pažnju Rosiću da u Zakonu o radu jasno piše da radni odnos zaposlenom počinje tek od dana potpisivanja ugovora o radu.

Kako se na suđenju moglo čuti, Inspekcija rada je utvrdila da su četiri radnika agencije Optimum bila angažovana tokom maja u RTV-u bez ugovora. Dvoje njih radilo je na crno dva dana, jedna osoba bila je na radnom zadatku bez ugovora četiri dana, dok je jedna osoba radila na crno šest dana.

Ekipa VOICE