Skip to main content

VOICE: Zaposleni tužili Radio-televiziju Vojvodine zbog umanjenja plata

27. maj 2018. Istraživanja
4 min čitanja

Članovi sindikata Nezavisnost Radio-televizije Vojvodina podneli su Osnovnom sudu u Novom Sadu tužbu protiv pokrajinskog javnog servisa zbog nezakonitog umanjivanja zarada za 10 odsto zaposlenima od novembra 2014. godine, saznaje Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE). Ukupna vrednost spora iznosi oko 40 miliona dinara, bez pripadajućih zakonskih kamata. 

Kako je za VOICE rečeno u sindikatu, tužbu je podnelo 160 radnika RTV-a zbog nezakonitog umanjivanja zarada primenom Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

U sindikatu smatraju da je zaposlenima pričinjena šteta iz radnog odnosa s obzirom na to da je RTV svakog meseca, počev od dana stupanja Zakona na snagu (novembra 2014. godine), nezakonito umanjivao zaradu za deset odsto.

Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata kao korisnike javnih sredstava odnosi se na pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast, ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50 odsto kapitala ili više od 50 odsto glasova u organima upravljanja. Takođe, zakon se odnosi na druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50 odsto ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini.

Pokrajinski javni medijski servis nije doneo bilo kakvu formalnu odluku u kojoj su navedeni razlozi za umanjenje zarada ili u kojoj bi bilo obrazloženo u koju od kategorija iz gore navedenog zakona pripada RTV.

RTV ne potpada ni pod jednu od navedenih tačaka, jer Republika Srbija nema kontrolu nad više od 50 odsto kapitala ili više od 50 odsto glasova u organima upravljanja, a javna sredstva ne čine više od 50 odsto ukupnih prihoda jer se RTV natpolovično finansira iz takse za javne medijske servise.

Sredstva koja se ostvaruju naplatom takse ne mogu biti javna sredstva jer niti se uplaćuju u budžet Srbije niti njima raspolaže Republika Srbija, već se direktno od građana prikupljaju i naplaćuju preko računa EPS-a dok samu visinu takse određuju isključivo upravni odbori javnih medijskih ustanova na zajedničkoj sednici.

Kada je reč o 2014. godini, RTV je ostvario ukupana prihod od 3,74 milijardi dinara. Te godine naplaćivala se TV pretplata, pa su izdvajanja iz republičkog budžeta bila minimalna. Naredne 2015. RTV je ostvario prihod od 2,09 milijardi, a te godine nije bilo pretplate niti takse.

Ukupni prihodi RTV-a u 2016. godini iznosili su oko 2,15 milijadri dinara, od čega je od takse naplaćeno 1,12 milijardi (52 odsto), iz budžeta Srbije dobijeno je 900 miliona dinara (42 odsto) a 120 miliona bili su sopstveni prihodi (šest odsto).

Iako još nije dostupan finansijski izveštaj za prošlu godinu, Upravni odbor RTV nedavno je na sastanku razmatrao strukturu prihoda u 2017. godini u kojoj se navodi da su prihodi iznosili oko 2,14 milijardi dinara, dok je procentualni udeo ostvarenih sredstava bio sliičan kao i 2016. Takav trend nastavljen je i u prvih pet meseci ove godine, navodi se u zapisniku sa sednice Upravnog odbora u koji je VOICE imao uvid.

Zanimljivo je navesti da RTV u svojim završnim računima prihod od takse tretira kao prihod od prodaje. Međutim, kada treba da umanjuje zarade zaposlenima za 10 odsto, RTV prihod od takse tretira kao javna sredstva.

RTV se u 2016, i 2017. godini nije nalazio na spisku direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji je propisan Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava, niti se na ovom spisku nalazi u 2018. godini. Prema tome, tuženi RTV nije korisnik direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava.

Uoči podnošenja tužbe, zaposleni su od RTV-a tražili da im se izda potvrda o visini zadržanih iznosa od zarada, ali je poslodavac sve pojedinačne zahteve ignorisao.

S obzirom na to da je poslodavac odbio da zaposlenima dostavi podatak koliko je svakom od njih pojedinačno skinuto sa ličnih primanja i uplaćeno u budžet Srbije, zaposleni su u tužbi procenili da ukupna vrednost spora iznosi oko 40 miliona dinara, bez pripadajućih zakonskih kamata.

Prema svemu gorenavedenom, članovi Sindikata „Nezavisnost“ zaključili su da poslodavac nije smeo zaposlenima da umanjuje plate na osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, pa su odlučili da podnesu tužbu.

Podnošenje tužbi kranja mera sindikalnih aktivista

Podnošenje tužbi protiv matičnih kuća krajnja je mera za kojom su posegli zaposleni u javnim servisima. Prošle godine u maju Sindikat „Nezavisnost“ je rukovodstvima RTV-a i RTS-a pokušao da štrajkom upozorenja skrene pažnju na ovo pitanje.

Jednosatni štrajk upozorenja u RTV-u je održan, ali je u RTS-u bio odložen nakon što se u pregovore s upravom RTS-a oko štrajkačkih zahteva uključila Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova.

Sindikat „Nezavisnost“ u RTS-u je 12. maja 2017. pokrenuo postupak mirnog rešavanja kolektivnog spora. Nakon održanih nekoliko rasprava postupak je okončan 14. juna donošenjem preporuke miritelja Živka Kulića 14. juna kojom se preporučuje da RTS od nadležnih organa traži povraćaj sredstava uplaćenih po osnovu umanjenja zarade od 10 odsto za prva četiri meseca 2017 i da se zarade odmah vrate na raniji nivo.

To znači da su miritelj i nadležna Agencija stali na stanovište da se Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata nije smeo primenjivati na zaposlene u RTS-u. Međutim, RTS nikada nije postupio po donetoj preporuci miritelja pa su i zaposleni u RTS-u tužili poslodavca.

Mogućnost podnošenja tužbi sindikalci u RTV-u i RTS-u najavili su rukovodstvima još jesenas. Sindikat u RTV-u je pravnu proceduru započeo početkom godine, kada je poslodavac obavešten o mogućem sudskom sporu.

Na ponudu da pristupi pregovorima sa Sindikatom „Nezavisnost“ generalni direktor Miodrag Koprivica je odgovorio da se zaposlenima zarade umanjuju za 10 odsto na osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata pošto je RTV, kako je napisao, korisnik javnih sredstava.

U odgovoru u koji je VOICE imao uvid, utemeljenje za takvu tvrdnju Koprivica je pronašao u odgovoru Ministarstva finansija na upit Samostalnog sindikata RTS o obavezi te kuće da se povinuje umanjenju zarada.

Između ostalog, u njemu se navodi da su u 2016. godini javna sredstva činila 78 odsto prihoda RTS, dok je sopstvene prihode činilo samo 21 odsto. Ministarsvo finansija smatra i da taksa ima karakter „nesumnjivo ustupljenog neporeskog javnoga prihoda“, te se otuda prihodi od takse imaju smatrati javnim prihodima.

Stav Ministarstva finansija nije obeshrabrio sindikalce koji i pored toga misle da je zakon na njihovoj strani, to jest da taksa za javne medijske servise ne predstavlja javni prihod. Za njih je neoboriv argument da novac od takse ne ide preko budžeta, već se sliva direktno javnim servisima, pa se otuda i ne može smatrati javnim prihodom.

Ekipa VOICE