Skip to main content

Inđija: Poništen konkurs nakon pisanja VOICE-a

27. maj 2018. Istraživanja
5 min čitanja

Nakon što je Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE) obelodanio da je Opština Inđija odlučila da na konkursu namenjenom udruženjima građana za realizovanja programa i projekata koji su od javnog značaja, od 8,5 miliona dinara blizu tri miliona dodeli udruženjima koja se dovode u vezu sa lokalnim funkcionerima Srpske napredne stranke (SNS), članovi Opštinskog veća u Inđiji su konkurs poništili. Odluka o poništenju konkursa je usledila desetak dana nakon objave teksta, tačnije 15. maja 2018. godine.

Pored toga, na narednoj sednici održanoj 21. maja, većnici u Inđiji su usvojili novi Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta opštine Inđija udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa za opštinu Inđija. Između ostalog, novi pravilnik obavezuje članove nadležne komisije da nakon donošenja rešenja potpišu izjavu kojom potvrđuju da u predmetnom konkursu nisu u sukobu interesa.

Novi konkurs, predsednik opštine Inđija Vladimir Gak raspisao je 22. maja ali se još ne zna ko će biti članovi nove komisije koja će, ovog puta, umesto pet imati tri člana.

Misteriozni projekat udruženja „Royal“

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Inđija za 2018. godinu udruženjima za realizovanje programa i projekata od javnog interesa za opštinu Inđija, raspisan je 7. marta 2018 godine, a članovi Opštinskog veća doneli su Odluku o raspodeli novca, 18. aprila.

Opštinska vlast u Inđiji nakon donete odluke nije VOICE-u dozvolila uvid u projekat udruženja kome je dodeljeno najviše novca na spornom konkursu.

Naime, istražujući postupak dodele novca iz opštinskog budžeta, novinar VOICE-a je od nadležnog Odeljenja za društvene delatnosti opštine Inđija, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zahtevao da mu se dostavi projekat udruženja „Royal“ kome je odlukom komisije, od predviđenih 8,5 miliona dinara dodeljeno čak dva miliona.

Iako pomenuti zakon nalaže da je organ vlasti, u ovom slučaju Odeljenje za društvene delatnosti opštine Inđija, dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta, na mejl novinara VOICE nije odgovoreno ni nakon isteka zakonskog roka.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja je poslat 18. aprila 2018, odmah nakon održane sednice Opštinskog veća na kojoj je doneta odluka.

Zgrada Sportskog saveza u Inđiji

Kako je VOICE ranije pisao, kao zakonski zastupnik sportskog udruženja “Royal” u registru Agencije za privredne registre upisan je Dragan Došen iz Inđije, pašenog načelnika opštinske uprave Aleksandra Banića.

Iako je tada kao sedište udruženja bila upisana adresa u Ulici Dušana Jerkovića, mesec dana pre raspisivanja Javnog konkursa, sedište “Royala” se seli u Ulicu Vojvode Stepe.

Kućni broj u Ulici Dušana Jerkovića, koji je naveden kao sedište udruženja, identičan je onom na kojem stanuje načelnik opštinske uprave Aleksandar Banić, dok je kao nova adresa, upisana u registru APR-a, Ulica Vojvode Stepe 40, gde je zapravo sedište Saveza sportova opštine Inđija.

Poništavanje konkursa

VOICE je tekst o dodeli sredstava udruženjima objavio je 30 aprila 2018. godine a u njemu se, između ostalog, navodi da je na konkursu  budžetski novac dodeljen, pored udruženja „Royal“, i Ribolovačkom društvu “Barica”, čiji je zakonski zastupnik Uroš Trifunović, sin direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Dragoljuba Trifunovića. Opštinski većnici odlučili su da se iz budžeta novac dodeli i udruženju “Lenis” koje je, poput Ribolovačkog društva “Barica” i Sportskog udruženja “Royal” osnovano u oktobru prošle godine.

Nakon burne reakcije javnosti, čelni ljudi opštine Inđija su, po svemu sudeći, rešili da preispitaju svoju odluku što je i usledilo 15 dana nakon objave teksta, kada je održana sednica Opštinskog veća na kojoj je konkurs ipak poništen.

Sednica Opštinskog veća Inđija održana je 15. maja dok je obaveštanje o odluci da se konkurs poništi, udruženjima stiglo nedelju dana kasnije, 21. maja 2018. godine.

U obaveštenju poslatom predstavnicima udruženja koja su učestvovala na konkursu rečeno je da proces dodele novca nije bio usaglašen sa Uredbom koja reguliše postupak.

U obaveštenju dostavljenom udruženjima, u koji je VOICE imao uvid, piše da je odluka o poništenju konkursa doneta nakon što je utvrđeno da “Odluka o dodeli sredstava iz budžeta opštine Inđija udruženjima za realizovanje programa i projekata od javnog interesa za opštinu Inđija u 2018. godini i Odluka o dodeli sredstava iz budžeta opštine Inđija udruženjima koja se bave socio – humanitarnim aktivnostima za realizovanje programa i projekata od javnog interesa za opštinu Inđija za 2018. godinu, koje su proistekle iz primene odredaba Pravilnika, kao opšteg akta, koja nije usaglašena sa Uredbom koja reguliše postupak, uslove, način i kriterijume za dodelu sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave udruženjima, kao hijerarhijski višim aktom, imajunedostatke za koje je Zakonom o opštem upravnom postupku propisana sankcija i to poništaj”.

Navedeno je i da se “smatra da ugovori koji su zaključeni na osnovu pomenutih odluka nisu ni zaključeni”.

A kako se navodi u obrazloženju Odluke o poništenju konkursa, koje je potpisao predsednik opštine Inđija Vladimir Gak, Opštinsko veće je na osnovu člana 183. stav 4. Zakona o opštem upravnom donelo rešenje da se konkurs poništi.

Novi Pravilnik donet je na sednici Opštinskog veća 21. maja 2018. godine, nedelju dana nakon što je poništen sporni konkurs.

Za razliku od prethodnog Pravilnika, kada je nadležna komisija imala predsednika i četiri  člana sada će o dodeli sredstava iz budžeta odlučivati tri člana Komisije odnosno predsednik i dva člana. Novim pravilnikom članovi komisije su ovog puta dužni da nakon donošenja rešenja potpišu izjavu kojom potvrđuju da u predmetnom konkursu nisu u sukobu interesa.

Ranije istraživanje VOICE-a je pokazalo da je sin zakonskog zastupnika sportskog udruženja “Royal” Dragana Došena (Nikola Došen) član kabineta predsednika opštine Inđija, Vladimira Gaka dok je šef kabineta predsednika opštine Inđija, Nemanja Milojević, bio predsednik Komisije na Javnom konkursu na kojem je udruženju “Royal” 18. aprila ove godine dodeljen novac.

Raspisan novi konkurs

Poništavanje Konkursa ne samo da je neprijatno iznenadilo predstavnike udruženja građana koja su učestvovala na konkursu, a kojima je takođe dodeljen novac, već je dovelo u pitanje organizovanje pojedinih manifestacija koje su uvrštene u turističku ponudu opštine Inđija

Reč je o Moto skupu koji se održava već 17 godina u Inđiji i koji okuplja više hiljada motorista, ne samo iz Srbije već i iz regiona.

Organizatoru skupa, Moto klubu “Inđija 2003” je prvobitno dodeljeno 450 hiljada dinara međutim, nakon odluke da se konkurs poništi, članovi MK “Inđija” su bili primorani da otkažu moto skup koji je već bio zakazan za 8. jun.

Predsednik opštine Inđija, Vladimir Gak novi Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Inđija za 2018. godinu udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa za opštinu Inđija, raspisao je nedelju dana nakon poništenja prvog konkursa odnosno 22. maja.

Za formiranje Komisije za dodelu sredstava iz budžeta opštine Inđija  nadležan je predsednik opštine ali još nije poznata koja tri člana će je činiti.

Miodrag Blečić (VOICE)