Skip to main content

VPŠ umalo da bude ugašena zbog samovolje Tomića

25. nov 2016. Istraživanja
7 min čitanja

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu samo za poslednjih nekoliko meseci isplatila je višemilionsku odštetu profesorima koji su na nezakonit način dobili otkaz u ranijem periodu, kada je na čelu škole bio bračni par Radovan i Dragica Tomić, saznaje VOICE.

Zbog loših poslovnih odluka prethodnog rukovodstva, VPŠ se našla u situaciji da u tekućoj školskoj godina skoro ostane bez finansijskih sredstava, ali i studenata. Ipak, odlukom Pokrajinskog sekretarijata za nauku broj budžetskih studenata povećan je sa 10 na 108, od ukupno predviđenih 740 brucoša u školskoj 2016/17 (ove godine upisano je i 140 samofinansirajućih studenata).

Samo od avgusta do oktobra 2016. godine, na naplatu je stiglo nekoliko presuda u korist profesora VPŠ koji su na nezakonit način dobili otkaze. Najpoznatiji slučaj među njima je spor sa profesorkom Jelenom Damnjanović koja je 2014. dobila otkaz. Tadašnja direktorka Dragica Tomić uručenje otkaza je obrazložila navodno njenim neredovnim dolaskom na posao. Prethodno je Jelena Damnjanović dobila status uzbunjivača jer je javnost upozorila na brojne malverzacije koje se dešavaju u VPŠ.

Osnovni sud u Novom Sadu je nedavno doneo presududa se ona vrati na posao, baš kao i u slučaju profesora Gorana Radića i Željka Marčićevića, kojima su Radovan i Dragica Tomić takođe uručili otkaze. Sve ovo koštalo je VPŠ oko milion i po dinara, uz sudske troškove koji su dostigli milion dinara.

Sadašnja vršiteljka dužnosti direktorke VPŠ Jelena Damnjanović kaže za VOICE da su ljudi dobijali otkaze samo zato što se nisu slagali sa nekim stvarima, ali i zbog mnogo manjih stvari. „Indikativno je da su svi, pa i ja, dobili otkaz po istoj matrici. U sporu protiv profesora Marčićevića, Radića i mene, VPŠ je samo na ime troškova sudskih postupka platio više od milion dinara. Pre nekoliko godina i profesorka Ljiljana Miletić, koja je takođe dobila otkaz u montiranom postupku, trebala je da se odlukom suda vrati na posao, ali se nagodila sa upravom i njoj je isplaćen maksimalan iznos od 30.000 evra“, navodi Damnjanović.

jelena damnjanovic
Jelena Damnjanović: Lepo je kad pravda pobedi

Prema njenim rečima, zbog plaćanja naknada za svakog profesora koji je tužio školu zbog otkaza sada su nastali ogromni troškovi za VPŠ. „Meni su samo trebali da isplate 12 plata plus kamate od 15 odsto na godišnjem nivou“, navodi ona. Smatra da je Savet VPŠ doneo odluku da se svi profesori isplate jer bi svako dalje odugovlačenje sudskog postupka samo još povećalo troškove po školu.

Ona ocenjuje da je škola zbog svega u teškoj finansijskoj situaciji sa jako malim brojem upisanih studenata. „Mi sada radimo na vraćanju poverenja studenata i šire društvene zajednice u nas. Za sve to je potrebno vreme i to je naš najveći problem. Dosta je stvari došlo na naplatu i finansijska situacija je vrlo teška. Imali smo i imamo podršku i prethodne i sadašnje Pokrajinske vlade i nadamo se da ćemo uspeti. Ustanova je zbog nečije samovolje i zloupotreba autonomije visoskoškolske ustanove mogla da bude ugašena“, kaže Jelena Damnjanović.

Jedan od prvih poteza Jelene Damnjanović kada je preuzela vođenje VPŠ bilo je uručenje otkaza ugovora o radu Radovanu i Dragici Tomić, ali, kako tvrdi, ne zbog revanšizma, već zbog brojnih propusta u radu i predugog izostajanja sa nastave.

Trenutno se bavimo finanijskim istragama da vidimo gde je sve naš novac otišao. Naduvane fakture su najčešći slučajevi, ali je to teško dokazivo. Velike pare su curile iz škole i na nama je da to sada otkrijemo. „Na isti način kako su nama montirali postupke, oni su sada dobili opravdano otkaze. Utvrdili smo mnoge stvari, a pored ostalog da su ih asistenti menjali na predavanjima što je protivzakonito“, kartko je prokomentarisala nova direktorka.

Savet odustao od vođenja postupaka protiv tri profesora

Savet VPŠ je oktobra 2016. doneo odluku da ne ulaže žalbu na presudu Osnovnog suda u Novom Sadu kojom je presuđeno da škola profesorki Jeleni Damnjanović Simić isplati 12 plata sa zateznim kamatama. U odluci u koju je VOICE imao uvid navodi se da je doneta zbog procene da bi daljim postupkom nastali dodatni troškovi na teret škole jer nije dokazano da joj je otkaz uručen na zakonit način.

Radovan Tomic
Radovan Tomić

Naime, sud je 26. avgusta doneo presudu kojom se otkaz ugovora o radu profesorki Damnjanović proglašava nezakonitim i tužbeni zahtev usvaja u celosti. VPŠ je naloženo da profesorku vrati na posao u punom radnom vremenu i da joj se upiše radni staž od momenta dobijanja otkaza do danas.

Kao razlog za uručenje otkaza profesorki Damnjanović, tadašnja direktorka VPŠ Dragica Tomić navela je neopravdani izostanak sa posla u trajanju od najmanje dva uzastopna dana. Njoj je otkaz uručen 7. maja 2014. godine. U međuvremenu, nakon što je Pokrajinska vlada smenila Dragicu Tomić sa mesta direktorke, Jelena Damnjanović imenovana je za v. d. direktorke VPŠ.

Takođe, Savet je na jednoj od sednica doneo odluku da ne ulazi u ponovni postupak pred Osnovnim sudom u Novom Sadu u radnom sporu sa profesorim Goranom Radićem. Radić je tužio VPŠ jer je smatrao da je na nezakonit način dobio otkaz. Prvobitni postupak, pokrenut još 2008. godine, Radić je izgubio, ali mu je sud 2014. godine dozvolio ponovno pokretanje postupka zbog pribavljanja novih dokaza.

Na osnovu izjava zaposlenih došlo se do zaključka da je otkazni postupak protiv Radića bio montiran i da mu je tadašnji direktor Radovan Tomić uručio otkaz zbog navodno neredovnog dolaska na posao. Da je Radić redovno dolazio na posao sudu potvrdila je i Jelena Damnjanović Simić, koja je sa njim u to vreme delila kabinet. Na sreću po VPŠ, profesor Radić se odmah po uručenju otkaza zaposlio na drugom radnom mestu pa je njegov odštetni zahtev bio znatno niži od ostalih profesora.

Obustavljen postupak i protiv bivšeg asistenta

Savet VPŠ je avgusta 2016. doneo odluku da škola odustane i od daljeg sudskog gonjenja bivšeg asistenta Nenada Đokića. Naime, škola je Đokiću platila troškove doktorskih studija, da bi protiv njega kasnije povela sudski postupak jer je navodno raskinuo radni odnos sa školom. Ugovorom sa VPŠ Đokić je bio u obavezi da ne raskida radni odnos najmanje pet godina od završetka postdiplomskih studija. Razlog što je Savet doneo odluku da odustane od daljeg postupka protiv Đokića bio je taj što ustvari VPŠ njemu nije produžila radni odnos u zakonskom roku. Đokić je prvo izgubio spor protiv škole i bio je obavezan da plati iznos od 640.000 dinara kao i troškove parničnog postupka. I ti troškovi su nakon odluke Saveta pali na teret VPŠ.

Spor protiv VPŠ dobio je i profesor Željko Marčićević koji je dobio otkaz juna 2013. godine. Presudom iz juna 2014. godine VPŠ je obavezana da Marčićevića vrati na posao u punom radnom vremenu i da mu upiše radni staž od otkaza do dana vraćanja na posao. Razlog što je Marčićeviću uručen otkaz bio je njegovo dodatno angažovanje na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu. On je za taj dodatni posao imao pribavljenu saglasnost Nastavno-naučnog veća VPŠ.

Shodno tome sud je utvrdio da je Marčićevićeva tužba osnovana i da je imao pravo da dodatno bude angažovan na VTŠ u Zrenjaninu, jer je za to posedovao i saglasnost matične VPŠ u Novom Sadu. Međutim, na ovu odluku VPŠ se žalio, pa je Apelacioni sud u Novom Sadu marta 2015. godine potvrdio pvostepenu presudu Osnovnog suda, po kojoj je VPŠ u obavezi da profesora Marčićevića vrati na posao. Savet VPŠ je svojom odlukom praktično sprečio dalji sudski postupak koji bi škola sigurno izgubila.

Direktorka jednostrano raskidale važeće ugovore

DragicaTomic
Dragica Tomić

Prošlog meseca uprava VPŠ donela je i odluku o vansudskom poravnanju sa osiguravajućom kućom Viner Štediše. Jelena Damnjanović kaže da se to moralo dogoditi zbog toga što je bivša direktora Dragica Tomić jednostrano raskinula ugovor o osiguranju, iako je VPŠ prethodno za to orgazivao postupak javne nabavke

Zbog toga je osiguravajuća kuća od VPŠ tražila obeštećenje, jer se kasnilo sa uplatom premije osiguranja. Nakon nekoliko održanih sastanaka sa upravom osiguravajuće kuće, dogovoreno je da Viner Štedišeu bude uplaćeno 700.000 dinara, umesto traženih 900.000. Cena usluge osiguranja iznosila je oko tri miliona dinara. Ukupan preostali dug VPŠ bio je 1,8 miliona dinara, plus kamate i sudski troškovi.

„Mi smo se nagodili praktično za 700.00 dinara, a poenta svega je da se bivša direktorka nagodila sa drugom osiguravajućom kućom i sada mi moramo da ispravimo njene greške“, zaljučuje Jelena Damnjanović i kao ilustraciju visine nepotrebnog troška navodi godišnju upisninu samofinansirajućih studenata koja iznosi 60.000 dinara.

„Drastično smo smanjili sve troškove i trudimo se da kroz neke druge projekte obezbedimo novac i opstanemo“, navodi v.d. direktorka, uz napomenu da imaju obećanja da će VPŠ naredne školske godine biti vraćena sva budžetska mesta, što u upravi vide kao šansu za opstanak.

Poništene neke od odluka prethodnog rukovodstva

Poslednjeg dana avgusta 2016, Savet VPŠ doneo je odluku da stavi van snage svoju odluku od 13. aprila, kojom je škola odbila da postupi po rešenju Pokrajinske vlade, kao osnivača, da se Dragica Tomića smeni sa funkcije. Vlada Vojvodine se na ovaj potez odlučila pošto je iz Agencije za borbu protiv korupcije stigao dopis da se Dragica i Radovan Tomić nalaze u sukobu interesa. Suprotno odluci vlade, Savet je 13. aprila velikom većinom glasova odbio da usvoji taj predlog i raspisao konkurs za izbor direktora na novi mandat.

Već na prvoj narednoj sednici, Savet je Dragicu Tomić reizabrao na funkciju direktorke u novom mandatu. S obzirom na to da je izbor Dragice Tomić usledio nakon njenog smenjivanja od strane osnivača, Savet je i ovu odluku poništio. Konkurs za novog direktora VPŠ nedavno je ponovljen, a na prethodnoj sednici Savet je odlučio da od oktobra 2017. direktorka VPŠ bude Jelena Damnjanović.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj podneo je oktobra prošle godine i krivičnu prijavu protiv rukovodilaca Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu zbog zloupotrebe službenog položaja prilikom raspolaganja budžetskim sredstvima. Prijava je podneta zbog nenamenske potrošnje oko 200 miliona dinara, što je utvrđeno višestrukim kontrolama pokrajinske budžetske inspekcije. Pored toga, prijava u koju je VOICE imao uvid obuhvata i nezakonitosti koje je utvrdila inspekcija Ministarstva finansija, odnosno Agencija za borbu protiv korupcije.

Na pitanje VOICE šta se u međuvremenu dogodilo sa ovom krivičnom prijavom, u Višem tužilaštvu u Novom Sadu su naveli da se prijava „nalazi u fazi provera“. Prijavu je tužilaštvu 20. oktobra prošle godine podnelo Pokrajinsko javno pravobranilaštvo.

Jelena Damnjanović, koja je i sama ukazivala na zloupotrebe bivšeg rukovodstva, zbog čega je i dobila status uzbunjivača, smatra da svi trebaju da se oglašavaju kada se ovakve stvari pojave u obrazovnoj instituciji. „To bi trebalo na sva zvona da se oglasi jer se mi ipak bavimo vaspitanjem i obrazovanjem dece i treba da služimo kao primer. Ako se takve stvari javljaju i na drugim mestima ljudi ne trebaju da ćute, naročito u zdravstvu i obrazovanju. Pitanje je koliko ljudi to mogu da iznesu, jer to nije lako“, navodi ona.

Prema njenim rečima, nema boljeg osećaja nego kada pravda pobedi, što se dogodilo kada je ona u pitanju. „Naš slučaj je predaleko otišao jer su postojale prijave kolega koje su godinama ignorisane. Dobro je da je bivši pokrajinski sekretar (Vladimir Pavlov) imao razumevanja za to i isterao stvar do kraja. Nadam se da će naša škola poslužiti kao dobar primer drugima i da se ovakvi podaci neće pojavljivati u drugim školama i fakultetima“, zaključila je Jelena Damnjanović.

Ekipa VOICE

voice_logo