Skip to main content

Feitiansuye: Da li je u najavi još jedan ekološki problem u Perlezu

20. sep 2021. Analitički članci
3 min čitanja

Oprezno sa investitorom koji je nesklon ispunjavanju obaveza

Kineska fabrika “Feitiansuye”, poznata po ranijim ekološkim incidentima u Perlezu, podnela je Odeljenju za urbanizam Gradske uprave Zrenjanin zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja novog projekta na životnu sredinu. Ovaj gotovo idiličan dokument ne daje bilo kakve naznake da je moguć negativan uticaj novog pogona na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Po zakonu, za svako skladište otpada neophodno je uraditi studiju procene uticaja. Član 9 Pravilnika o sakupljanju, transportu, skladištenju i tretmanu otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina jasno definiše da uslove koje skladište “Feitiansuye”-a mora da ispuni.

Fabrika proširuje svoj skladišni kapacitet za više od 600 kvadratnih metara, dok se planira godišnji tretman otpadne plastike od 10.000 tona.

“Gradska uprava grada Zrenjanina bi morala da minimalno zahteva od Fetiansuye doo Perlez da uradi studiju procene uticaja na životnu sredinu za namenu izgradnje otvorenih skladišta otpada, ali i dopunu postojeće dozvole za skladištenje i tretman. Morala bi i da investitiora uputi na viši nivo odlučivanja, s obzirom da se u predmetnom postrojenju skladišti i tretira otpad nastao van teritorije nadležnosti gradskih organa”, kaže Gojkan Stojinović, stručnjak za upravljanje otpadom.

Prema njegovim rečima, razlog za takvo činjenje lokalne samouprave je povećanje skladišnih kapaciteta koji direktno utiče na povećanje rizika od akcidenta i incidenta bilo koje vrste a koji bi negativno uticali na životnui sredinu i okruženje.

Dodao je da bi se moralo utvrditi i da li će povećanje skladišnih kapaciteta dovesti do povećanja kapaciteta proizvodnje, što bi moralo dovesti do analize povezanih rizika po životnu sredinu.

“Iz  Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu nije jasno da li su ispunjeni svi uslovi u skladu sa Pravilnikom, posebno o sistemu za potpuni kontrolisani prihvat voda sa svih manipulativnih površina, monitoring i tretman. Takođe, investitor je u prošlosti bio sklon neispunjavanju osnovnih zahteva i uslova domaće zakonske regulative iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom”, kaže Stojinović.

On kaže i da dnevna razlika od šest do sedam tona viška na skladištu, koja će se pojaviti u odnosu na kapacitet postrojenja, nije velika ali postoji. Ističe da se postavlja pitanje šta je višak, zašto postoji, šta će se raditi s njim i gde će se trajno zbrinjavati ako ne može da se iskoristi.

Od grandiozne najave do protesta građana

Ekipa VOICE-a bila je pre pola godine u Perlezu, jer su se žitelji tog sela u okolini Zrenjanina žalili na nesnosan smrad koji se širi čitavim selom, a optužili su fabriku da je ispuštala otpadne vode u kanal koji služi za navodnjavanje okolnih njiva.

Sa protesta građana u junu mesecu

Sve ovo nije bilo u skladu sa grandioznom najavom iz kabineta tadašnjeg gradonačelnika Čedomira Janjića iz oktobra 2018: fabrika “Feitiansuye” za preradu sekundarnih sirovina, pretežno plastike, trebalo je da zaposli oko 100 radnika, u pitanju je bila investicija od oko pola miliona evra, a bila je najavljena obnova i kupovina potrebnih mašina.

Nakon pisanja VOICE-a, Inspekcija za zaštitu životne sredine je zatvorila fabriku, ali samo nakratko. Ubrzo je objavljeno da su ispunjeni svi uslovi i da je moguće da kineski investitor nastavi sa radom. 

“Nas ne zanima ko tu radi i ko je investitor, nas zanima ko je odgovoran za dolazak fabrike i ko im je dozvolio da nam ovo rade”, poručili su meštani i aktivisti nekoliko ekoloških udruženja koji su u junu protestovali protiv ponvnog otvaranja kineske fabrike.

Oni su tog dana lopatama iskopavali velike komade plastike i metala koje su navodno radnici fabrike ilegalno zakopali. Perležani su i tada tvrdili da se smrad i dalje oseti, a da se otpadne vode ispuštaju u kanal.

Ivana Gordić (VOICE)