Skip to main content

Novi Sad: Građani osujetili izgradnju tri garaže

21. mar 2019. Lokalne samouprave
6 min čitanja

Autor

"Novinar od 2001. godine. Počeo je u novosadskoj TV produkciji "UrbaNS” koja je, u sklopu ANEM-a, funkcionisala i kao dopisništvo TV B92 iz Beograda. Nakon toga, radio je nekoliko godina u novosadskom "Građanskom listu", i pisao za portale "Autonomija.info", "Magazin Vojvodina" i međuregionalnu agenciju "AIM-ng". Od februara 2017. saradnik VOICE-a. Karikaturista portala "Autonomija.info" od maja 2016. godine. Dobitnik godišnje nagrade NDNV-a 2018. godine za analitičko novinarstvo."

Konačan bilans izmene Nacrta plana generalne regulacije naselja Liman sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu, nakon što su u njega unete primedbe koje je posle javne rasprave prihvatila Komisija za planove Skupštine grada Novog Sada, jeste da se odustalo od izgradnje tri garaže, dok je četvrtoj smanjen gabarit, saznaje Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

To se navodi u Izveštaju o obavljenom javnom uvidu u Nacrt plana generalne regulacije tog dela grada, koji je sastavila Komisija za planove Skupštine grada Novog Sada, a čiju kopiju je VOICE dobio od Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove. Predsednik Komisije za planove Radonja Dabetić prethodno je za VOICE potvrdio da je njegova komisija završila svoj deo posla i da je plan vraćen u JP Urbanizam, kako bi se usvojene primedbe ugradile u njega i da bi on zatim mogao da ode u dalju proceduru i nađe se pred odbornicima gradskog parlamenta.

„Koliko znam proceduru, dalje mora ići još i na Upravu za propise, da bi se završio taj deo kontrole usklađenosti sa zakonom i onda ide na usvajanje na Skupštinu grada“, rekao nam je kratko Dabetić, ali bez konkretnih rokova u kojima bi to moglo da se dogodi. On nije želeo da otkriva ni koje od primedbi građana je komisija prihvatila.

Skoro tri meseca većanja

Podsetimo, javna rasprava o navedenom planu održana je još 29. novembra 2018. godine i na njoj je prezentovan veliki broj primedbi građana i organizacija – 24 primedbe koje sadrže 2.658 pojedinačnih primedbi građana, tri primedbe koje sadrže 1.179 potpisa građana, pet primedbi koji sadrže potpise predstavnika skupština stanara 55 stambenih zgrada, kao i 18 pojedinačnih primedbi. Na javnoj raspravi JP Urbanizam je komisiji predložilo da se odustane od izgradnje dve planirane garaže – jedne na uglu ulica Balzakove i Narodnog fronta, a druge na uglu Veljka Petrovića i Jirečekove, što je i prihvaćeno.

„Komisija smatra da je potrebno umesto planiranog objekta garaže predmetni prostor pripojiti kompleksu postojeće škole i na istom mestu planirati sportske terene i zelene površine“, navodi se u obrazloženju komisije. Takođe, prihvaćene su i primedbe u vezi sa planiranom garažom na uglu Bulevara Despota Stefana i Šekspirove, od koje se takođe odustalo, tako da se te tri garaže neće naći u urbanističkom planu.

Smanjenje gabarita i drvored uz fasadu

Kada je u pitanju garaža u Ulici Milice Stojadinović Srpkinje, ona ostaje u planu, ali je delimično prihvaćena primedba koju je podnela Skupština stanara stambene zgrade broj 2 iz te ulice, sa 32 potpisa.

„Prihvata se korekcija horizontalnog gabarita planirane garaže tako da se duža strana objekta (koja se pruža pravcem istok – zapad) smanji za 5,0 m. Tako definisan planirani gabarit garaže treba da bude na većoj udaljenosti od postojećeg objekta na parceli broj 3807/2 KO Novi Sad II za 5,0 m. Nacrt plana potrebno je dopuniti sa uslovima za ozelenjavanje navedenog prostora između dva objekta tako da se obavezno formira drvored visokog zimzelenog rastinja uz istočnu fasadu planirane garaže“, piše u izveštaju Komisije za planove, uz napomenu da je potrebno dopuniti Nacrt plana sa uslovima ozelenjavanja. Pored pomenute u Milice Stojadinović Srpkinje, garaže će se nalaziti u Ulici Veljka Petrovića, zatim na uglu Šekspirove i Narodnog fronta, te između ulica Ive Andrića i Heroja Pinkija.

Biljana Simonović: Novi Sad je nekada bio jedan od najzelenijih gradova u Evropi, a danas… (foto: lična arhiva)

Biljana Simonović iz Inicijative “Sačuvajmo Liman od betona” za VOICE kao ohrabrujuću ocenjuje činjenicu da se odustalo od izgradnje tri planirane garaže, ali dodaje da će Inicijativa apelovati na odbornike novosadske skupštine da podrže jedino razumno rešenje i glasaju protiv ostalih garaža, jer one nisu adekvatno niti dugoročno rešenje.

„Informacija sa javne rasprave je da je upitno kada će se garaže graditi. Ovde se predlaže jedno rešenje koje pitanje je kada i da li će se desiti, a potencira se na problemu“, navodi ona i dodaje da, s obzirom na to ko čini većinu u parlamentu, ne očekuje naročit uspeh.

„Očekujemo da će se svest odbornika vremenom menjati i da ćemo mi građani, kroz različite inicijative, uspeti da utičemo na ljude koji sede u gradskoj skupštini i koji bi trebalo da rade u interesu građana“, rekla je Biljana Simonović.

Kada će plan pred odbornike?

Tu postoji nedoumica – kada će plan pred odbornike? Kako je VOICE-u potvrđeno u JP Urbanizam, to preduzeće je 19. februara 2019. godine dobilo Izveštaj o javnom uvidu u Nacrt plana generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu koji je sačinila Komisija za planove Skupštine Grada Novog Sada.

„JP Urbanizam je postupio u skladu sa navedenim Izveštajem i shodno proceduri utvrđenoj Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonu o vodama, dana 21. 02. 2019. godine uputilo korigovani Nacrt plana generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu, sa odgovarajućom dokumentacijom ka Javnom vodoprivrednom preduzeću ‘Vode Vojvodine’ Novi Sad, sa zahtevom za izdavanjevodne saglasnosti. Kada JVP ‘Vode Vojvodine’ izdaju vodnu saglasnost, steći će se uslovi da se navedeni plan uputi u dalju proceduru donošenja ka nadležnoj gradskoj upravi odnosno ka Skupštini grada na donošenje“, navedeno je u odgovoru koji je potpisao direktor JP Urbanizam Dušan Miladinović, bez preciziranja rokova.

U JVP Vode Vojvodine za VOICE je potvrđeno da su stigla pozitivna mišljenja svih nadležnih službi i Vodoprivrednog preduzeća „Šajkaška“, Novi Sad za izdavanje vodne sagasnosti na Nacrt plana generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu.

„Proces je trajao malo duže zbog toga što mišljenje zavisi od stanja na terenu pa su svi u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja morali obići i pregledati teren. Kako su sve službe dale pozitivno mišljenje i konačan stav JVP ‘Vode Vojvodine’ biće pozitivan. Saglasnost na plan ‘Urbanizmu’ će biti dostavljena do kraja nedelje“, navedeno je u odgovoru iz JVP Vode Vojvodine.

Problem je što ne postoje precizni rokovi u okviru kojih bi plan trebalo da se nađe pred odbornicima, zbog čega niko sa sigurnošću ne može reći kada će se to dogoditi. Problem je i što opozicioni odbornici iz stranaka koje čine Savez za Srbiju bojkotuju skupštinske sednice.

Ostaju objekti u Limanskom parku, vrtić…

Nakon odluke Komisije za planove grada Novog Sada, u Nacrtu plana generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu, uprkos delimičnom prihvatanju primedbi, ostaju i planirana saobraćanica uz Most slobode i izgradnja ugostiteljskog objekta u Limanskom parku. Položaj ovog objekta preciziraće se planom detaljne regulacije. Izgradnja objekta za JKP Gradsko zelenilo u Limanskom parku, površine od 300 kvadratnih metara, na poziciji sadašnjih baraka, takođe ostaje u planu izgradnje, kao i parkinzi u ulicama Boška Buhe i Blagoja Parovića. Komisija za planove nije prihvatila primedbe građana u vezi sa planiranom izgradnjom objekta predškolske ustanove uz Ulicu Boška Buhe, tako da je i to ostalo u planu. Takođe, odobren je i veliki broj nadogradnji objekata.

Zelena površina umesto garaže 

Biljana Simonović iz Inicijative “Sačuvajmo Liman od betona” pozdravila je odluku Komisije za planove Skupštine Grada Novog Sada da se odustane od izgradnje jedne od planiranih garaža u Ulici Veljka Petrovića, a da se površina na kojoj je trebalo da se nalazi uredi.

„Jako lep primer šta se može uraditi sa javnim prostorom jeste da se taj prostor pripoji maloj školi “Jovan Popović” ili vrtiću i da tu bude zelena površina sa sportskim terenima, što jeste sadržaj koji je Limanu svakako potreban i mi takav predlog pozdravljamo“, rekla je ona za VOICE. Podsetila je i da se tokom javne rasprave moglo čuti koliko Novom Sadu nedostaje parking mesta, ali ne i koliko nedostaje zelenila.

„Prosto je frapantno da ne postoji nijedan propis koji reguliše sadržaje koji su važni za dostojan život čoveka u gradu. Posebno u Novom Sadu, koji je Evropska prestonica kulture i mladih i koji je nekad bio jedan od najzelenijih gradova u Evropi, a ne prepoznaje da su potrebni sadržaji kao što su parkovi, sportski sadržaji i dečja igrališta, već samo stambeni ili poslovni prostori i blokovske garaže“, kazala je Biljana Simonović. Podsetila je i da je Republika Srbija preuzela obavezu smanjenja emisije CO2, kao i da se ta obaveza samim tim odnosi i na Novi Sad.

Iz izveštaja Komisije za planove je primetno da je ona pojedine primedbe usvojila suprotno predlogu JP Urbanizam, a neke čak bez obrazloženja. Za precizno razumevanje plana generalne regulacije Limana neophodno je imati uvid u Izveštaj obrađivača o javnom uvidu, na koji se Komisija često poziva u svojim obrazloženjima. Međutim, reč je o dokumentu koji nije dostupan javnosti, čak ga neće dobiti ni odbornici u Skupštini grada prilikom glasanja o planu.

Dalibor Stupar (VOICE)