Skip to main content

VOICE: Zakonitost presude neonacistima proveriće Vrhovni kasacioni sud?

23. maj 2019. Istraživanja
5 min čitanja

Autor

Darko Šper, urednik u Centralnom desku Radio televizije Vojvodina (pre toga dve godine urednik Web portala RTV). U Novinskoj agenciji Beta radio je od 2001. do 2013. godine. Kao novinar radi od 1995. godine u Radiju Zrenjanin. Radio je kao novinar-dopisnik u Dnevnom listu "Blic" (1997); Dnevnom listu „Glas Javnosti“ (1997-1999); Radiju B92 (1997-1999); Građanskom listu (2001- 2005); Radiju „Kojot“ (2001 - 2005); ANEMu (2001 - 2005); i Super televiziji (2006 - 2009). Povremeno, od sredine 2005. godine, sarađivao je sa Balkanskom istraživačkom mrežom novinara (Balkan Investigative Reporting Network - www.balkaninsight.com) izveštavajući iz Vojvodine. Tokom 2008. godine učestvovao je sa još nekoliko kolega iz Srbije u zajedničkom projektu NUNS-ovog Centra za istraživačko novinarstvo i u tom periodu objavio tekst o korupciji u pravosuđu Srbije. Dobitnik nagrade za istraživačko novinarstvo u okviru projekta Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) "Mediji i lokalne samouprave". Kao novinar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra jedan od dobitnika Nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo u Srbiji za 2015. godinu.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu pokrenulo je proceduru za zaštitu zakonitosti protiv odluke Apelacionog suda u Novom Sadu kojom je obustavljen krivični postupak protiv neformalnog vođe zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Gorana Davidovića, saznaje Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Tom odlukom, Apelacioni sud je Davidovića praktično oslobodio krivice za izavivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti prilikom napada na učesnike Antifašističke šetnje “Stop fašizmu” 7. oktobra 2007. godine u Novom Sadu.

Prethodno je, 30. oktobra prošle godine, Davidović osuđen u Višem sudu u Novom Sadu na godinu dana zatvora zbog pomenutog dela. Odlukom Apelacionog suda krivice je praktično oslobođen i Nedeljko Pešić, koji je bio osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 14 meseci.

Kako je potvrđeno za VOICE u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, VJT je podnelo inicijativu Republičkom javnom tužilastvu da to tužilaštvo, kao nadležno, izjavi Vrhovnom kasacionom sudu vanredni pravni lek, odnosno podnese zahtev za zaštitu zakonitosti protiv navedene odluke.

„U inicijativi smo ukazali na razloge iz kojih smatramo da je pogrešno primenjen zakon, te da se ne radi o presuđenoj stvari kako je to našao Apelacioni sud“, naveli su iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Apelacioni sud je doneo odluku 6. marta, a kako se navodi u presudi Davidović i Pešić su oslobođeni zbog poštovanja načela Ne bis in idem, pošto je protiv njih dvojice već vođen prekršajni postupak 2007. godine.

Po oceni Apelacionog suda, u konkretnom slučaju radi se o presuđenoj stvari, što predstavlja okolnost koja trajno isključuje gonjenje, jer je za isti životni događaj protiv okrivljenih vođen i pravosnažno okončan prekršajni postupak.

Njima je prethodno suđeno u Organu za prekršaje zbog remećenja javnog reda i mira. Većina neonacista vređala je građane i gađala ih kamenicama, zbog čega su po hitnom postupku prekršajno osuđeni na zatvorske kazne u trajanju do 25 dana. Konkretno, Pešić je dobio 25 dana zatvora, dok je protiv Davidovića prekršajni postupak obustavljen zbog – nedostatka dokaza!

Za napad na antifašiste optužena devetorica, pa sedmorica, pa dvojica…  

Optužnica je podignuta decembra 2008. godine, a njome su se Davidović i Pešić teretili da su se popeli na ogradu Doma vojske, iako im je policija zabranila okupljanje, i započeli verbalni i fizički sukob sa učesnicima antifašističkog skupa, bacajući kamenice i tvrde predmete na njih.

Zbog nasilničkog ponašanja optuženi su bili Radomir Dickov, Uroš Stojanović, Danijel Petrović, Vladan Negovanović, Predrag Milovanović i Predrag Golubović, dok je Dolfa Pospiša optužnica teretila za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

U međuvremenu Milovanović i Pospiš su sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu sklopili sporazum o priznanju krivicei osuđeni na minimalne zatvorske kazne iako su ranije pravosnažno osuđivani.

Tužilaštvo je 2016. godine odustalo od daljeg gonjenja Radomira Dickova, Uroša Stojanovića, Danijela Petrovića, Vladana Negovanovića i Predraga Golubovića zbog primene načela “Ne bis in idem”.

Konačno, optužnica je još jednom izmenjena 19. jula prošle godine kada je precizirano da je grupa ljudi iz dvorišta i sa ograde Doma Vojske, nacistički salutirala podižući desnu ruku sa ispruženom šakom u pravcu okupljenih učesnika antifašističkog skupa, uzvikujući “Srbija Srbima”, “Ubij pedera” i dr.

“Nakon toga Goran Davidović im je rukom pokazao da iz dvorišta krenu ka ogradi, usled čega je došlo do nereda i nasilja, tako što su se učesnici javnog skupa i osobe okupljene u Domu Vojske, prvo verbalno sukobili, vređajući jedni druge, a potom i fizički, gađajući jedni druge flašama, kamenicama i drugim predmetima, usled čega je povređeno nekoliko osoba”, navodi se u optužnici.

Prema rečima novosadskog advokata Veljka Milića, ako Republičko javno tužilaštvo uvaži inicijativu Višeg tužilaštva u Novom Sadu i Vrhovnom kasacionom sudu podnese zahtev za zaštitu zakonitosti, a taj sud kasnije utvrdi da je pogrešno primenjen zakon, to će biti samo deklarativna odluka, dok će Davidović i Pešić i dalje biti slobodni ljudi.

Postavlja se pitanje kakav bi bio značaj eventualne potvrde pogrešne primene zakona. Prema Veljku Miliću, značaj odluke bio bi u tome da nepravilna sudska odluka ne opstane kao takva u pravnom sistemu.

„Vrhovni kasacioni sud će eventualno utvrditi da je povređen zakon, ali neće dirati u pravnosnažnost odluke kojom je u odnosu na Davidovića i Pešića obustavljen postupak“, kazao je Milić za VOICE.

Milić je rekao i to da potencijalna odluka Vrhovnog kasacionog suda ne predviđa ni bilo kakve sankcije za Apelacioni sud koji je takvu odluku doneo. Takođe, smatra da takva odluka oštećenima ne bi značila ništa, osim ako im ne bi predstavljala neku vrstu moralne satisfakcije.

Zašto je Apelacioni sud doneo (ne)zakonitu odluku

Apelacioni sud je u presudi ukazao na to da Ustav Srbije garantuje pravnu sigurnost u kaznenom pravu odredbom da niko ne može biti gonjen ni kažnjen za krivično delo za koje je pravnosnažnom presudom oslobođen ili osuđen.

Apelacioni sud pozvao se i na Zakon o krivičnom postupku koji propisuje da niko ne može biti gonjen za krivično delo za koje je odlukom suda pravnosnažno oslobođen ili osuđen ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena, ili je postupak pravnosnažno obustavljen.

Takođe, Apelacioni sud se pozvao i na Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kojom je propisano da se nikome ne sme ponovo suditi, niti se može ponovo kazniti u krivičnom postupku u nadležnosti iste države za delo zbog koga je već bio pravosnažno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom i krivičnim postupkom te države.

Dodaje se da Evropska konvencija ne predviđa podele na lakše i teže kaznene delikte, već je odlučno da li je za isto delo pravnosnažno odlučeno pred sudom ili organom iste države.

Protiv navedene odluke Apelacionog suda nije dozvoljena žalba, te je krivični postupak pravosnažno okončan. Protiv ove odluke može se jedino podneti vanredni pravni lek, a to je zahtev za zaštitu zakonitosti o kome odlučuje Vrhovni kasacioni sud.

Zbog primene načela Ne bis in idem, Davidovićev advokat po službenoj dužnosti je više puta tražio da se protiv njega obustavi postupak, ali je Viši sud to odbio, uz obrazloženje da je izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti krivično delo a ne prekršaj.

Sudija Slobodanka Gutović je prilikom izricanja prvostepene presude rekla da je 7. oktobra 2007. godine “bez sumnje” održan organizovan i prijavljen skup pod nazivom “Stop Fašižmu!”, koji su organizovali Antifašistička akcija i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a da je istog dana u dvorištu Doma vojske održan zabranjeni skup “Marš za jedinstvo Srbije” koji je prijavio Goran Davidović.

“I pored zabrane i te činjenice, oni su se organizovano okupili u Domu vojske i nakon toga Davidović i Pešić su počinili krivčino delo za koje su optuženi”, rekla je sudija Gutović.

Za ovo krivično delo zaprećena je kazna od jedne do osam godina zatvora.

Davidović je već ranije osuđivan za isto krivično delo zbog upada grupe neonacista na antifašističku tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2005. godine, zbog čega je godinu dana kasnije osuđen na godinu dana zatvora.

Prema rečima sudije Gutović, Pešić je dobio dužu zatvorsku kaznu od Davidovića jer video snimci koji su pregledani tokom suđenja “apsolutno dokazuju da je Pešić pokazao posebnu upornost, istrajnost i posvećenost u onome što je toga dana uradio”.

Na video snimcima koji su bili prilog suđenju, vidi se Pešić koji nacistički salutira, dere se na građane, a posebno na ogradi Doma vojske gde su se nalazili antifašisti.

Davidoviću se sudilo u odsustvu, jer je godinama nedostupan pravosudnim organima.

Darko Šper (VOICE)