Skip to main content

Zrenjaninska firma Mont na sumnjivim javnim nabavkama dobila više od sto miliona dinara za četiri godine

26. nov 2020. Istraživanja
5 min čitanja

Zrenjaninska firma Mont na sumnjivim javnim nabavkama dobila je više od sto miliona dinara za četiri godine. U periodu od 2016. do 2020. godine preduzeću “Mont” iz Zrenjanina dodeljene su nabavke u ukupnoj vrednosti od 102,605,276 dinara. Ćerka firma preduzeća Mont pod nazivom Šljunkara BMB, u istom periodu dobila je 12,773,110 dinara.

Vlasnici ova dva preduzeća, krajem 2018. uhapšeni su zbog sumnje da su utajili porez. Za vlasnika preduzeća “Mont” sumnja se da je u periodu od 2014. do 2018. izbegao plaćanje poreza te firme. Takođe, sumnja se da su vlasnik “Monta” i vlasnik “Šljunkare”, koja posluje u okviru “Monta”, isto to radili za preduzeće “Šljunkara” od 2016. do 2018. godine.

Prema navodima medija, za vlasnika “Monta” se sumnja da je na taj način oštetio budžet države za oko 9,4 miliona dinara, dok za vlasnika “Šljunkare BMB” za oko 3,2 miliona.

Redakcija VOICE-a je poslala zahtev za informaciju od javnog značaja Osnovnom sudu u Zrenjaninu o toku tog postupka, te dobila odgovor da je pomenuti proces i dalje u toku. Osnovni sud u Zrenjaninu je rekao da je pred tim sudom vođen postupak zbog krivičnog dela poreske utaje. Presuda je doneta, a zatim je po žalbi, rešenjem Apelacionog suda u Novom Sadu presuda ukinuta, a predmet je vraćen Osnovnom sudu na ponovni postupak, koji je i dan-danas u toku.

Preduzeće “Mont” je u pomenutom periodu dobilo osam nabavki, od kojih je jedna bila zajednička ponuda sa “Šljunkarom BMB” i “Daj coop”. Međutim, od osam nabavki, pet im je dodelila Gradska uprava u Zrenjaninu, a na čak četiri nabavke Gradske uprave oni su bili jedini ponuđači.

Nabavke koje je “Mont” dobijao od Gradske uprave bile su pretežno građevinski radovi, a odnosili su se na radove na fiskulturnoj sali u Ečki, izgradnju rezervoara tretirane vode, adaptaciju doma borilačkih sportova, tekuće održavanje objekata, kao i radove na sanaciji platoa “Nove pijace”, gde je zajedno sa Šljunkarom BMB i Daj coop, preduzeće Mont dobilo ugovor vredan više od 8 miliona dinara.

Sa druge strane, ćerka firma “Monta”, “Šljunkara BMB”, četiri puta bila je jedini ponuđač u pomenutom periodu. Ona je dobila nabavku Direkcije za izgradnju puteva, dve nabavke JKP Čistoće i zelenilo kao i jednu nabavku Vodoprivrednog društva Srednji Banat.

Ključ je u dodatnim uslovima?

Ono šta je problematično u nabavkama koje je preduzeće Mont dobilo od Gradske uprave u Zrenjaninu, svakako su dodatni uslovi u konkursnoj dokumentaciji koji su se odnosili na poslovni kapacitet ponuđača. Obavezni, dodatni uslov za svaku nabavku koju je Gradska uprava Zrenjanina dodelila preduzeću “Mont” bio je da je ponuđač u prethodnom periodu izvršavao radove na objektima javne namene. Uslovi iz konkursne dokumentacije bili su strogo definisani. U više slučajeva finansijski i tehnički uslovi bili su suviše detaljni.

Tako je za posao završnih radova na izgradnji fiskulturne sale u Ečki 2018. godine, obavezni uslov bio da je ponuđač u prethodne tri godine izveo radove koji su predmet te javne nabavke na objektima javne namene, u minimalnoj investicionoj vrednosti od 15 miliona dinara, a od toga na minimum jednom objektu u najmanjoj vrednosti od pet miliona dinara.

Slični uslovi nalazili su se u konkursnoj dokumentaciji za nabavku kojoj je ugovorena vrednost bila više od 38 miliona dinara. Za taj prošlogodišnji posao koji je bio izgradnja rezervoara za tretiranu vodu sa zatvaračnicom, obavezni uslovi su takođe bili da je ponuđač u prethodne tri godine izveo građevinske radove na objektima javne namene u vrednosti od minimum 60 miliona dinara.

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže za VOICE da je prvi signal da nešto nije u redu je činjenica da postoji samo jedan ponuđač. To je nešto šta ukazuje da se naručilac u najmanju ruku nije dovoljno potrudio da obezbedi fer konkurenciju.

“Pored toga što postoji samo jedan ponuđač, bili su sporni neki od dodatnih uslova koji su postavljani za javne nabavke, čini se da neki nisu bili u potpunosti logični, mogli su da se tumače kao diskriminatorni. Primera radi, zahtev da se ima iskustva u radu na objektima javne namene, iako bi jednako relevantno bilo da imaju iskustvo u drugim objektima”, rekao je Nemanja Nenadić za VOICE.

Obavezni uslov za poslovni kapacitet veoma sličan navedenim nalazio se u konkursnoj dokumentaciji za svih šest nabavki koje su dodeljene “Montu” od strane Gradske uprave grada Zrenjanina.

Detaljno opisan uslov za poslovni kapacitet, mogao se naći i kod ponuđača Direkcije za izgradnju i uređenja grada Zrenjanina, za nabavku radova na oštećenjima pešačke zone koju je 2016. godine dobilo preduzeće “Šljunkara BMB”. Nabavka na kojoj je “Šljunkara BMB” bila jedini ponuđač, uslov je bio da je ponuđač ugradio sedam hiljada metara kvadratnih kamenih ploča u 2015. godini. 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, u delu o načelu obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije, jasno je napisano da je naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. U zakonu piše da naručilac ne može da ograniči konkurenciju sa namerom da dovede određene privredne subjekte u povoljniji ili nepovoljniji položaj. Posebno je naglašeno da se ne može onemogućavati bilo koji privredni subjekat da učestvuje u postupku javne nabavke korišćenjem diskriminatoskih kriterijuma za izbor privrednog subjekta.

Diskriminacija ponuđača

Diskriminatorne tendencije Gradske uprave Zrenjanina, primetio je i jedan neimenovani potencijalni ponuđač. U avgustu ove godine, on je komisiji uputio zahtev za pojašnjenje uslova u konkursnoj dokumentaciji za nabavku radova na sanaciji platoa u kompleksu “Nova pijaca” u Zrenjaninu.

U konkursnoj dokumentaciji za pomenutu nabavku istaknut je uslov da ponuđač treba da ima prethodnog iskustva na ugradnji peska i zrnastog kamenog materijala na objektima javne namene u minimalnoj količini od 5800 metara kubnih po jednom ugovoru na jednoj lokaciji. Neimenovani ponuđač je shodno tome, upitao naručioca zbog čega su isključeni radovi koji nisu izvedeni na javnim površinama, a koji po svojoj strukturi obuhvataju sve radove koji su predmet nabavke. On je takođe skrenuo pažnju na Zakon o javnim nabavkama kojim se zabranjuje diskriminatorno ponašanje.

Gradska uprava je odgovorila da ostaje pri uslovima konkursne dokumentacije jer će se radovi koji su predmet nabavke izvoditi u kontinuitetu na jednoj lokaciji na javnoj površini u svojini grada Zrenjanina. Time, da neće prihvatati radove koji nisu izvedeni na javnim površinama. 

Nemanja Nenadić kaže za VOICE da on nije siguran šta je naručilac tim odgovorom hteo da kaže, pa nije siguran da li je opravdanje neutemeljeno, ali svakako, da je zainteresovano lice pokrenulo postupak za zaštitu prava, verovatno bi taj uslov bio oboren.

“Da je zainteresovano lice pokrenulo postupak za zaštitu prava, verovatno bi uslov bio oboren. Izgleda da se to nije dogodilo. Naručilac je verovatno bio obeshrabren takvim odgovorom pa se nije potrudio da obori taj diskriminatorni uslov”, kazao je Nenadić.

Naš sagovornik ističe da je takvo ponašanje potencijalnih ponuđača razumljivo, jer postupak za zaštitu prava košta – izvesno se plaća taksa, a nije uvek garantovano da će se postupak dobiti. Po rečima Nenadića, sve i da se obori konkursna dokumentacija, nema garancije da će taj ponuđač pobediti na kraju, pa je to jedan od razloga zašto se ne pokreću postupci, čak iako su diskriminatorni uslovi.

Redakcije VOICE-a u više navrata je na različite načine pokušavala da kontaktira preduzeća Mont i Šljunkara BMB, ali nije dobila odgovor.

Istraživački tim: Aleksandar Bugarin, Sanja Kosović, Ognjen Medić, Darko Šper

Naslovna fotografija: N1