Pokrajinska vlada završava mandat u vd statusu

29. Jun 2020

"To jeste zakonska obaveza, ali nismo se time bavili"

Deideologizacija politike: Na putu ka postfašizmu

28. Jun 2020

Nacionalizam se nameće kao prirodno stanje

Gde se sakrio Zakon o finansiranju Vojvodine

27. Jun 2020

Duže od decenije Skupština i Vlada Srbije krše sopstveni ustav

Analitičari: Centralizam pokrajinske izbore svodi na puko glasanje

27. Jun 2020

"Etno-nacionalni pluralizam u Vojvodini više nije toliko dominantan jer mi nismo pluralno društvo"

Apel za odbranu demokratije: Pandemija ugrožava slobode

26. Jun 2020

"Mnoge vlade širom sveta uvele su vanredne mere koje ograničavaju ljudska prava i pojačavaju državni nadzor"

Apatin: Predistražni postupak protiv bojkotaša

23. Jun 2020

Postizborne tenzije

Vrbas: Glasači od kuće i nevažeči listići – prešli cenzus

22. Jun 2020

Od kuće glasalo 675 birača, odnosno 3,5 odsto od ukupnog broja izašlih.

Pokrajinski izbori 2020: Na listama ukupno 875 kandidata, najviše iz Novog Sada

20. Jun 2020

Više od polovine kandidata dolazi iz šest najvećih gradova u Vojvodini

Lokalni izbori u Vojvodini – ko je na glasačkim listićima

20. Jun 2020

Osim stranaka i koalicija, u gotovo polovini lokalnih samouprava na izborima učestvuju i grupe građana

Zdravko Vulin: Upitna regularnost izbora u Baču

19. Jun 2020

"Reč je o flagrantnom kršenju svih izbornih procedura i prava“